KWin-regler vinduesegenskaber

  From KDE UserBase Wiki
  This page is a translated version of the page KWin Rules Window Attributes and the translation is 100% complete.
  Other languages:

  Vinduesegenskaber

  Egenskaberne, som kan påvirkes er grupperet efter funktion i tre faneblade:

  1. Størrelse og position
  2. Arrangement og adgang
  3. Udseende og rettelser

  Hver egenskab har et antal parametre, som bestemme, hvordan den anvendes.

  Parametre

  Hver egenskab accepterer som minimum følgende parametre. Yderligere argumenter for hver enkelt egenskab er anført i definitionen af de enkelte egenskaber.

  Påvirk ikke
  Lad denne egenskab være uændret
  Anvend i begyndelsen
  Åbn vinduet med denne egenskab og tillad at den ændres efterfølgende.
  Husk
  Brug egenskaben defineret i denne regel, men hvis den ændres efter at vinduet er åbnet, så gem den nye værdi og brug den i stedet.
  Påtving
  Indstillingen kan ikke ændres efter at vinduet er åbnet.
  Anvend nu, Påtving midlertidigt
  Anvend eller påtving indstillingen en gang og nulstil så egenskaben.

  Forskellen på dem viser sig når vinduet åbnes. Anvend nu tillader at egenskaben ændres, mens Påtving midlertidigt forhindrer, at egenskaben ændres før alle påvirkede vinduer er lukket igen.

  Advarsel

  Hvis reglen ikke har indstillinger for andre egenskaber, så slettes reglen umiddelbart efter at være blevet anvendt, hvis parameteren er Anvend nu, mens den først slettes efter at det sidste vindue, som den påvirker er blevet lukket, hvis parameteren er Påtving midlertidigt.


  Egenskaber

  Tip

  Knappen Detektér vinduesegenskaber udfylder værdier for de forskellige egenskaber — for mere information se Vindue-matchning. For eksempel bliver egenskaben Størrelse sat til højden og bredden af det valgte vindue.


  Tip

  Ja/Nej-argumenter bruges til at slå en egenskab til eller fra. Grammatisk overbærenhed hjælper dig til at forstå, hvordan indstillingen virker. For eksempel betyder det, at opgavelinjen ikke springes over, hvis egenskaben Skip opgavelinje sættes til Nej. Med andre ord vises vinduet i opgavelinjen


  Størrelse og position

  Position
  Placer vinduets øverste venstre hjørne i de angivne x,y-koordinater.

  Tip

  KWins origo, (0,0) ligger i skrivebordets øverste venstre hjørne.


  Størrelse
  Vinduets bredde og højde
  Maksimeret vandret, Maksimeret lodret, Fuldskærm
  Disse egenskaber bruges til at slå egenskaberne maksimeret vandret, maksimeret lodret og fuldskærm til eller fra.
  Skrivebord
  Placér vinduet på det angivne (virtuelle) skrivebord. Brug Alle skriveborde til at placere vinduet på alle virtuelle skriveborde.
  Minimeret, Skygget
  Slår egenskaberne Minimeret og Skygget til eller fra. Et vindue kan for eksempel åbnes i minimeret tilstand; eller hvis det ellers ville blive åbnet minimeret kan det tvinges til ikke at blive det.

  Tip

  Egenskaben Maksimeret kan opnås ved at bruge både Maksimeret lodret og Maksimeret vandret eller Indledningsvis placering med argumentet Maksimering.


  Indledningsvis placering
  Erstatter den globale strategi for placering af vinduer med en af følgende:
  • Standard — brug den globale strategi for placering af vinduer.
  • Ingen placering — øverste venstre hjørne.
  • Smart — find et sted, hvor der ikke er andre vinduer.
  • Maksimering — åbn vinduet maksimeret.
  • Kaskade — Overlappet med titellinjerne forskudt.
  • Centreret — i midten af skrivebordet.
  • Tilfældig
  • Øverste venstre hjørne
  • Under musen
  • På hovedvinduet — begræns placeringen af undervinduer til indenfor hovedvinduets grænser.
  Ignorér anmodet geometri
  Angiv om vinduets ønskede placering skal ignoreres eller accepters. For at undgå konflikter med standardstrategien for placering og vinduets ønsker, så ignoreres strategien for placering, når vinduets ønsker skal accepteres.
  Minimumstørrelse, Maksimumstørrelse
  Den mindste og største størrelse, som tillades for dette vindue.
  Adlyd begrænsninger af geometri
  Angiv om vinduets ønskede proportiom og basisforøgelse skal respekteres eller ej.

  For at forstå denne egenskab er det nødvendigt med lidt baggrundsviden. Kort fortalt skal et vindue bede Vinudueshåndteringen om en basisforøgelse: det mindste antal højde x bredde-pixels for en ændring af størrelse. Denne er typisk 1x1. Nogle vinduer, som for eksempel terminalemulatorer og editorer, der bruger skrifttyper i fast størrelse beder dog om en basisforøgelse tilpasset størrelsen af et tegn.

  Arrangement og adgang

  Hold over, hold under
  Angiv om vinduet skal holdes over eller under alle andre eller ej.
  Autogruppér med identisk
  Angiv om vinduet skal placeres i samme gruppe som andre vinduer fra dette program eller ej, dvs. om vinduerne skal optræde som faneblade i det samme vindue eller som selvstændige vinduer.
  Autogruppér i forgrunden
  Angiv om vinduet skal gøres aktivt, når det føjes til den aktuelle autogruppe.
  Autogruppér efter id
  Lav en gruppe med et bruger defineret ID. Mere en en regel kan have det ID, sådan at vinduer, som tilsyneladende ikke har noget med hinanden at gøre kan grupperes.
  Fliseudlægning
  Ændr vinduets standdardopførsel til at være enter Fliselagt eller Flydende.
  Skip opgavelinje
  Angiv om vinduet skal vises i opgavelinjen eller ej.
  Skip skrivebordsvælger
  Angiv om vinduet skal vises i skrivebordsvælgeren eller ej:

  Skip skifter
  Angiv om vinduet skal vises i Alt + Tab-listen.
  Genvej
  Tildel en tastaturgenvej til vinduet. Når du klikker på Redigér... vil yderligere instruktioner dukke op.

  Udseende og rettelser

  Ingen titellinje og ramme
  Angiv om titellinjen og rammen omkring vinduet skal vises eller ej.
  Aktiv/inaktiv ugennemsigtighed
  Angiv hvor uigennemsigtigt vinduet skal være i procent, når det er aktivt hhv. inaktivt.

  Tip

  Aktiv/inaktiv ugennemsigtighed kan kun påvirken, når Skrivebordseffekter er aktiverede.


  Flytning/ændring af størrelse
  Forældet efter 4.8
  Forhindring af stjålet fokus
  Når et vindue ønsker fokus, så kan det kontrolleres på en skala fra Ingen til Ekstrem om det skal tillades, sådan at vinduet placeres foran alle andre, eller om ønsket skal ignoreres og vinduet således potentielt kan placeres bag ved andre vinduer:
  • Ingen — Giv altid vinduet fokus.
  • Lav
  • Normal
  • Høj
  • Ekstrem — Vindues anmodning om at få fokus ignoreres. Fokus gives kun direkte ved musehandlinger.

  Tip

  Se Acceptér fokus for helt at forhindre et vindue i at modtage tastaturinput.


  Acceptér fokus
  Angiv om vinduet skal acceptere input fra tastaturet eller ej.
  Ignorér globale genveje
  Angiv om globale tastaturgenveje (som defineret af Systemindstillinger -> Genveje og gestusser -> Globale tastaturgenveje eller ved at køre kcmshell4 keys i konsole) skal ignoreres så længe dette vindue er aktivt eller ej.
  Lukbart
  Angiv om knappen Luk skal vises i titellinjen.

  Tip

  Slutbrugeren kan stadig lukke et terminalvindue ved at afslutte skal-sessionen, men bruges Acceptér fokus til at deaktivere tastaturinput, så bliver det sværere at lukke vinduet.


  Vinduestype
  Lav vinduet om til en anden type og få de dertil hørende egenskaber:
  • Normalt vindue
  • Dialogvindue
  • Værktøjsvindue
  • Dok (panel)
  • Værktøjslinje
  • Løsrevet menu
  • Opstartsbillede
  • Skrivebord
  • Selvstændig menulinje

  Advarsel

  Vær forsigtig med at bruge denne mulighed, da den kan føre til uønskede resultater. Et opstartsbillede bliver for eksempel lukket automatisk af KWin, når der klikkes på det.


  Blokér compositing
  Angiv om compositing skal deaktiveres sålænge dette vindue eksisterer. Hvis compositing er aktiveret og reglen kræver, at compositing skal deaktiveres sålænge noget matchende vindue eksisterer, så bliver compisiting slået fra. Compositing aktiveres igen, når det sidste matchende vindue lukkes.