Атрибути вікон у правилах KWin

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page KWin Rules Window Attributes and the translation is 100% complete.
Other languages:

Атрибути вікон

Атрибути, які можна визначити для вікна згруповано за функціями на три вкладки:

 1. Розмір і розташування
 2. Впорядкування і доступ
 3. Вигляд і виправлення

Для кожного атрибута передбачено набір параметрів, який визначає розташування вікна.

Параметри

Мінімально, кожен з атрибутів приймає один з вказаних нижче параметрів. Крім того, наведено специфічні для атрибутів аргументи для кожного визначення атрибута.

Не впливати
Забезпечити те, що наступне правило, яке відповідає вікну, не впливатиме на атрибут.
Застосовувати спочатку
Відкрити вікно з відповідним атрибутом і надати змогу змінювати його у динамічному режимі.
Запам'ятати
Використовувати параметр атрибута, визначений у правилі, і якщо його змінено у динамічному режимі, зберегти і використати нове значення.
Примусово встановити
Значення цього параметра не можна змінювати у динамічному режимі.
Застосувати зараз, Встановити тимчасово

Застосувати одразу або примусово визначити тимчасово параметр один раз і зняти призначення атрибута.

Відмінність між цими двома варіантами є те, що у динамічному режимі: Застосувати зараз надає змогу змінювати атрибут, а Встановити тимчасово забороняє зміну параметра, аж до закриття всіх відповідних вікон.

Попередження

У разі використання варіанта Застосувати зараз, якщо у правилі не встановлено інших атрибутів, правило вилучається після встановлення відповідності, а у разі використання Встановити тимчасово правило вилучається після закриття останнього відповідного вікна.


Атрибути

Підказка

Кнопка Визначити властивості вікна заповнює значення специфічних для атрибутів значень. Щоб дізнатися більше, зверніться до розділу Відповідність вікон. Наприклад, значення атрибутів висоти і ширини атрибута Розмір встановлюються у значення висоти і ширини визначеного вікна.


Підказка

Атрибути Так/Ні використовуються для вмикання або вимикання атрибутів. Прості знання граматики допоможуть вам зрозуміти спосіб обробки параметра. Наприклад, якщо встановлено значення Ні для атрибута Ігнорувати смужку задач, KWin не ігноруватиме смужку задач. Іншими словами, пункт вікна буде показано на смужці задач.


Розмір і розташування

Позиція
Розташувати верхній лівий кут вікна у точці з координатами x, y.

Підказка

Початок координат KWin, точку (0,0), розташовано у верхньому лівому куті стільниці.


Розмір
Ширина і висота вікна.
Максимізація горизонтально, Максимізація вертикально, На весь екран
Ці атрибути використовуються для перемикання атрибута максимізації у горизонтальному напрямку, мінімізації у горизонтальному напрямку та повноекранного режиму.
Стільниця
Розташовувати вікно на вказаній (Віртуальній) Стільниці. Скористайтеся варіантом Всі стільниці, щоб вікно було розташовано на всіх Віртуальних стільницях.
Мінімізація, Затінення
Увімкнути або вимкнути атрибут мінімізації і затінення вікна. Наприклад, вікно може відкриватися у режимі мінімізації і, якщо вікно запускається мінімізованим, у примусовому або непримусовому режимі.

Підказка

Атрибут максимізації емулюється за допомогою атрибутів Максимізація горизонтально і Максимізація вертикально або атрибута Початкове розташування з аргументом Максимізація.


Початкове розташування
Перевизначити загальні параметри розташовування вікон у один з таких способів:
 • Типовий — використовувати загальну стратегію розташовування вікон.
 • Немає розташування — верхній лівий кут.
 • Кмітливе — розташувати у області, у якій немає інших вікон.
 • Максимізація — відкривати вікно максимізованим.
 • Уступами — розташувати уступами за заголовком.
 • У центрі — розташувати у центрі стільниці.
 • Випадковий
 • В лівому верхньому кутку
 • Під мишкою
 • На головному вікні — обмежити розташування дочірніх вікон межами основного вікна.
Ігнорувати запитану позицію
Визначити, слід приймати чи ігнорувати запитане геометрією вікна розташування. Щоб уникнути конфліктів між типовою стратегією розташовування вікон і запитами вікна, стратегія розташовування ігнорується, якщо буде прийнято запит вікна.
Мінімальний розмір, Максимальний розмір
Мінімальний і максимальний розміри, які можна використовувати для вікна.
Зважати на обмеження розмірів
Увімкнути або вимкнути дотримання запитаного вікном співвідношення розмірів або дотримання базового збільшення.

З метою кращого розумінні атрибута потрібне певне пояснення. Якщо коротко, вікна мають запитати у засобу керування вікнами базовий крок зростання: мінімальне число пікселів для висоти і ширини на один запит зі зміни розмірів. Типовим є крок 1x1. Інші ж вікна, наприклад, вікна емуляторів термінала і редакторів використовують шрифти з фіксованим розміром символів і запитують базові кроки відповідно до розміру одного символу.

Впорядкування і доступ

Тримати зверху, Тримати знизу
Увімкнути або вимкнути утримування вікна над або під іншими вікнами.
Автоматично групувати з тотожними
Увімкнути або вимкнути групування (яке типово називають використанням вкладок) вікон.
Автоматичне групування на передньому плані
Увімкнути або вимкнути активізацію вікна під час додавання вікна до поточної групи Автоматично групувати.
Автоматично групувати за ідентифікатором
Створити групу на основі визначеного користувачем ідентифікатора. Один ідентифікатор можна використовувати у декількох правилах з метою забезпечення групування безпосередньо не пов’язаних вікон.
Мозаїчне розташування
Визначити типову поведінку вікон у режим Мозаїка або Вільне пересування.
Ігнорувати смужку задач
Увімкнути або вимкнути показ пункту вікна на смужці задач.
Ігнорувати пейджер
Увімкнути або вимкнути показ пункту вікна на панелі пейджера:

Пропустити перемикач
Увімкнути або вимкнути показ вікна у списку перемикання, що викликається комбінацією клавіш Alt+Tab.
Скорочення
Призначити до вікна клавіатурне скорочення. У разі натискання кнопки Змінити... буде відкрито вікно з подальшими настановами.

Вигляд і виправлення

Без смужки заголовка і обрамлення
Увімкнути або вимкнути показ смужки заголовка і рамки навколо вікна.
Прозорість активного/неактивного
Якщо вікно є активним або неактивним, встановити його непрозорість у вказане значення у відсотках.

Підказка

Прозорість активного/неактивного може вплинути на показ вікна, лише якщо увімкнено Ефекти стільниці.


Пересування/зміна розміру
Застаріло з версії 4.8
Запобігання викраденню фокуса
Якщо вікно надсилає запит щодо отримання фокуса, керує ступенем (від Немає до Екстремального) задоволення запиту та розташування вікна над іншими вікнами або ігнорування цього запиту (потенційно залишаючи вікно під іншими вікнами):
 • Немає — завжди надавати вікну фокус.
 • Низький
 • Звичайний
 • Високий
 • Екстремальний — відмовляти у запитах щодо отримання вікном фокуса. Фокус буде надано лише у відповідь на явне визначення фокуса мишею.

Підказка

Зверніться до пункту Приймає фокус, якщо вам потрібно зробити вікно придатним лише для читання (не приймати жодних введених з клавіатури символів).


Прийняття фокуса
Увімкнути або вимкнути отримання вікном введених з клавіатури символів. Зробити вікно придатним лише для читання.
Ігнорувати загальні скорочення
Увімкнути або вимкнути використання загальних клавіатурних скорочень (як визначено на сторінці, яку можна відкрити такою послідовністю переходів: Системні параметри -> Скорочення і жести -> Загальні скорочення або за допомогою команди kcmshell4 keys, відданої з вікна konsole), доки вікно є активним.
Можна закрити
Увімкнути або вимкнути показ кнопки Закрити на смужці заголовка вікна.

Підказка

Вікно термінала все одно може бути закрите користувачем завершенням сеансу оболонки, але використання атрибута Прийняття фокуса, щоб вимкнути введення з клавіатури, зробить складнішим закриття цього вікна.


Тип вікна
Змінити тип вікна і успадкувати характеристики цього вікна:
 • Звичайне вікно
 • Діалогове вікно
 • Допоміжне вікно
 • Швартування (панель)
 • Панель інструментів
 • Відірване меню
 • Вікно вітання
 • Стільниця
 • Незалежна смужка меню

Попередження

Користуйтеся цим атрибутом обережно, оскільки можна отримати несподівані результати. Наприклад, Вікно вітання буде автоматично закрито KWin після клацання.


Блоковий композитний режим
Увімкнути або вимкнути композитне відтворення, доки вікно існує. Якщо композитний режим увімкнено і правило визначає вимикання композитного режиму, доки існує хоч одне відповідне вікно, композитне відтворення буде вимкнено. Композитне відтворення буде повторно увімкнено, щойно буде закрито останнє відповідне вікно.