Kdenlive/Manual/Effekter

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Kdenlive/Manual/Effects and the translation is 65% complete.

Effekter

I Kdenlive kan effekter bruges til at modificere kildematerialets lyd- og videoegenskaber.

Du kan føje effekter til klip ved at vælge dem i fanebladet Effekter og trække dem ind på et klip i tidslinjen; eller du kan markere et klip i tidslinjen og vælge Tilføj effekt fra tidslinjemenuen eller du kan højreklikkke på klippet og vælge Tilføj effekt. Se Kom godt i gang - effekter for flere detaljer.

Effekterne som anvendes på et givet klip kan ses og redigeres i fanebladet Egenskaber, som vises når det pågældende klip markeres i tidslinjen.

Du kan også anvende effekter på et helt spor. Dette opnår du ved at trække en effekt fra fanebladet Effekter til sporheaderen; eller du kan klikke på sporheaderen og vælge menupunktet Tilføj effekt i menuen Tidslinje . Spor, som har fået tilføjet effekter på denne måde vil vise et ikon i form af en gylden stjerne i sporheaderen.

Figur 1a. Sporheader med stjerneikon, som viser at en effekt er blevet føjet til dette spor.


Fanebladet Effektlister

Få fanebladet effekter frem ved hjælp af menuen Vis (Vis -> Effekter).

Figur 1b - fanebladet Effekter. Informationsiconet (6) er blevet slået til, således at fanebledet viser en kort beskrivelse af den markerede effekt forneden

The effects tab has 5 different icons that cause the application to show and hide different categories of effects.

By default the effects tab displays the "Main Effects" (Icon 1 selected). These are the Audio Correction, Alpha/Transform, Analysis and data, Colour and the Image adjustment categories.

Icon 2 makes it display all the video effects categories (This option hides the Audio Correction category that is in the "Main Effects" and adds the Misc and Motion categories).

Icon 3 makes it display all the Audio effects categories

Icon 4 is Custom effects

Icon 5 is Favorite Effects. This is the same list that appears in the "Insert an Effect ..." context sensitive menu obtained on a clip in the timeline. An effect gets in this list by choosing Add to Favorites from the context sensitive menu on each of the effects.

Icon 6 toggles the information display which - when on - shows a description of what the effect does.

If you find that you are missing some effects or effects categories that you know and love it is probably because you need to choose to display the hidden effects by choosing an Icon other that Icon 1 - "Main Effects"

For at føje en effekt til et klip skal du blot trække den fra fanebladet Effekter til klippet på tidslinjen.

Fanebladet Egenskaber og dets menu

Fanebladet Egenskaber

Faneblader Egenskaber viser indstillingerne for effekterne i det aktuelt markerede klip (Figur 3) eller den aktuelt markerede overgang (Figur 4) Afhængigt af om det er et klip eller en overgang, der er markeret.

Figur 3 - Egenskaber, når et klip med effekter er markeret
Figur 4 - Egenskaber, når en overgang er markeret

Klik på øje-ikonet vist i 2 for at deaktivere effekten midlertidigt og skifte knappen til tilstanden viset i 1. Klik på det tomme øje-ikon vist i 1 for igen at aktivere effekten og skifte knappen til tilstanden vist i 2.


For at fjerne en effekt fra et klip kan du klikke på skraldespands-ikonet markeret med 3 i billedet herunder. Pilen markeret med 1 minimerer effekten i faneblader Egenskaber, og pilen markeret med 2 bringer den viste menu frem.

Nulstil effekt

Dette sætter alle indstillinger for effekten tilbage til deres standardværdier.

Gem effekt

Dette lader dig gemme den aktuelle effekt og alle dens indstillinge. Den gemte effekt vil optræde i effektlisten i kategorien Tilpasset.

Opret gruppe

Dette opretter en Effektgruppe. En Effektgruppe er en pladsholder for flere effekter. Du kan så gemme gruppen af effekter — de vil optræde i effektlisten i afsnittet Tilpasset. Du kan så senere anvende hele gruppen af effekter på andre dele af tidslinjen.

For at føje en effekt til gruppen skal du først føje den ønskede effekt til et klip. Træk dernæst effekten og slip den på effektgruppen i fanebladet Egenskaber.

Opret område

Ny i versioner >= 0.9.3

Funktionen "Opret område" lader dig anvende en effekt kun på en del af et klip. Det er en meget stærk funktion, men brugerfladen er endnu ikke helt klar til at udnytte funktionen fuldt ud.

Kort fortalt føjer du en effekt til et klip — for eksempel "Sepia" — hvorefter du går til effektens menu og vælger "Opret område". Dette åbner en fildialog.

I denne dialog skal du finde et MLT-klip med alfagennemsigtighed. Det er her Kdenlive ikke er helt klar, for der er mange måder vi kunne oprette sådanne klip på, for eksempel et tærskelfilter eller rotoscoping; men lad os som en begyndelse sige, at du kan åbne ethvert billede med alfagennemsigtighed eller et titelklip lavet i Kdenlive. "Sepia"-effekten vil så kun blive anvendt på det ikke-gennemsigtige område af dette klip.

Keyframes i effekter

Mange effekter bruger begrebet "'keyframes". Keyframes er brugerdefinerede steder i dit klip, hvor du ønsker at starte, stoppe eller ændre en effekt. Du kan angive forskellige værdier for dine effekters parametre ved forskellige keyframes; så vil Kdenlive gradvist ændre parametrene imellem de to keyframes, sådan at når videoen når til det næste keyframe, så vil parametrene være blevet justeret til værdierne her. Det interpolerer imellem keyframes.

Se Kom godt i gang - effekter for et eksempel på keyframing afeffekten RGB-justering

Since Version 20.08.0

Effect panels get zoom bars. Adjusting keyframes just get easier.


Working with keyframes in the effect stack

Since Version 21.04.0

The effect’s keyframe panel has new icons, improved keyframe grabbing and new functions like:

Move a selected keyframe to cursor
 1. Select the keyframe you want to move
 2. Move the cursor to the position where you want to move the keyframe to
 3. Click on Move selected keyframe to cursor position


Duplicate a selected keyframe
 1. Select the keyframe you want to duplicate
 2. Move the cursor to the position where you want to insert the new keyframe
 3. Click on Duplicate selected keyframe


Apply a value to selected keyframe(s)
 1. Select all keyframes you want to apply the value on
 2. Go to one of the selected keyframes and change the value(s) as you want
 3. Click on Apply values to selected keyframes
 4. Select the parameters you want to apply and click on OK


Select keyframes with Ctrl + click


Rubber select select keyframes with Shift + click


Move multiple keyframes at once


Exchange keyframes across effects

You can import and export keyframes from/to the clipboard. This feature is not only useful to copy keyframes from one clip to another, it can e.g. also be used to copy the results of the motion tracker to a transform effect.

To export the keyframes the clipboard click on inside the keyframe widget and choose Copy keyframes to clipboard

Import keyframes dialog

To import keyframes from the clipboard click on inside the keyframe widget and choose Import keyframes from clipboard. If you have valid data on your clipboard you should see a dialog similar to the screenshot where you can adjust the mapping of the data.

Effect Zones

Since Version 21.04.0

The new Effect Zones allow you to apply effects to specific regions of tracks or the timeline. Zones can be set from the effect zone bar in the timeline or from the interface in the effect panel.

Track Effect Zone

Master Effect Zone


Spol hen til det aktive frame

Nogle keyframekontroller har en knap til at spole frem til den aktive frame (markeret med 1 i skærmbilled A herunder). Når denne knap er trykket ind og du klikker på et af keyframene i keyframelisten vil Kdenlive rulle forhåndsvisningsvinduet frem til dette keyframe. I eksemplet i skærmbilledet har vi valgt keyframet ved 9:20 i A og tidslinjemarkøren (fremhævet i den røde firkant) viser positionen af dette keyframe. I B er der klikket på keyframet ved 10:00 og vi ser, hvordan tidslinjemarkøren er flyttet.

Demonstration af effekter

De følgende tre YouTube-videoer viser hvordan flere af Kdenlives videoeffekter virker (spanske tekster).

Endnu en YouTube-video med engelske tekster.

Se også denne YouTube-afspilningsliste fra Franz M.P.

Effektkategorier

Se også Effekter og overgange for en alfabetisk liste over effekter og overgange.

Effekterne er inddelt i følgende kategorier:

 1. Alfamanipulation
 2. Analyse og data
 3. Kunstnerisk effekt
 4. Lyd
 5. Lyd kanaler
 6. Lydkorrektion
 7. Slør og gem
 8. Farve
 9. Farvekorrektion
 10. Beskær og transformér
 11. Tilpasset
 12. Forvræng
 13. Enhancement
 14. Krydsblænd
 15. Diverse
 16. Bevægelse

De tilgængelige effekter defineres i .xml-filer, som findes i $KDEDIR/share/kde4/apps/kdenlive/effects (fx /usr/share/kde4/apps/kdenlive/effects) eller i /usr/share/kdenlive/effects fra version 15.n..

Disse .xml-filer indeholder standardværdier for effektparametrene; så hvis du ikke bryder dig om Kdenlives standardværdier for effekterne kan du ændre standarderne ved at redigere disse .xml-filer.

FAQ:

Q: Hvordan duplikerer man en effekt til at bruge lignende indstillinger et andet sted?

A: Markér effekten i tidslinjen og vælg Gem i fanebladet Egenskaber (fra Fanebladet Egenskabers menu), så dukker den op i fanebladet Effektliste under Tilpasset.

A: En anden løsning: marker en sekvens, som indeholder effekten og vælg Kopiér. Der, hvor du ønsker at anvende effekten højreklikker du igen og vælger Indsæt effekt i stedet for Indsæt

Q: Hvordan anvendes en effekt på flere klip på en gang?

A: Du kan markere flere klip med Skift + træk (med venstre museknap) rundt om dem. Højreklik så og gruppér klippene (eller tast Ctrl + G).