Kexi/Handbook/Command Reference/The Kexi Tab/da

From KDE UserBase Wiki

Fanebladet Kexi

Fanebladet Kexi er stedet, hvor du håndterer Kexis projekter. Vælger du en handling, så åbnes et felt ved siden af menuen med mulige tilvalg til den handling du valgte.

De mulige handlinger er:

Velkommen...
Her kan du vælge at åbne et projekt, som du tidligere har arbejdet på.
Åbn
Her kan du vælge at åbne Kexi-projekter gemt i en fil eller en databaseserver.
Luk
Denne handling lukker det projekt, som aktuelt er åbent i Kexi.
Ny...
Her han du ved hjælp af en guide oprette et nyt projekt i Kexi.
Importér, eksportér eller send...
Her kan du ved hjælp af en guide importere eksisterende data ind i det aktuelt åbnede Kexi-projekt.
Afslut
Afslutter Kexi.