Kexi/Handbook/Command Reference/The Report Design Tab/da

Fanebladet Rapportdesign

Kexi report design tab.png

I fanebladet Rapportdesign kan du vælge kontroller, som skal placeres på din rapport.

Etiket
En Etiket-kontrol viser forud defineret information på en rapport. Den bruges sædvanligvis som en beskrivelse ved siden af andre aktive kontroller.
Felt
En Felt-kontrol indeholder en enkelt linje til data fra din tabel.
Tekst
En Tekst-kontrol indeholder flere linjer til data fra din tabel.
Billed
En Billed-kontrol indeholder et billed, som er bundet til et felt i tabellen.
Tjek
En Tjek-kontrol indeholder to eller tre tilstande (f.eks. Til/Fra)
Linje
En Linje bruges til at adskille forskellige dele af rapporten fra hinanden.


Diagram
En Diagram-kontrol bruges til at fremvise en grafisk repræsentation af dine data.


Stregkode
En Stregkode-kontrol bruges til at lave en stregkode som vises i rapporten ud fra data i et felt.

This page was last edited on 19 January 2014, at 14:11. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.