Kexi/Handbook/Command Reference/The Report Design Tab/da

  From KDE UserBase Wiki

  Fanebladet Rapportdesign

  I fanebladet Rapportdesign kan du vælge kontroller, som skal placeres på din rapport.

  Etiket
  En Etiket-kontrol viser forud defineret information på en rapport. Den bruges sædvanligvis som en beskrivelse ved siden af andre aktive kontroller.
  Felt
  En Felt-kontrol indeholder en enkelt linje til data fra din tabel.
  Tekst
  En Tekst-kontrol indeholder flere linjer til data fra din tabel.
  Billed
  En Billed-kontrol indeholder et billed, som er bundet til et felt i tabellen.
  Tjek
  En Tjek-kontrol indeholder to eller tre tilstande (f.eks. Til/Fra)
  Linje
  En Linje bruges til at adskille forskellige dele af rapporten fra hinanden.


  Diagram
  En Diagram-kontrol bruges til at fremvise en grafisk repræsentation af dine data.


  Stregkode
  En Stregkode-kontrol bruges til at lave en stregkode som vises i rapporten ud fra data i et felt.