KolorManager

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page KolorManager and the translation is 100% complete.

Farvekorrektioner

Introduktion

KolorManager er en brugerflade for Oyranos´ indstillinger og konfiguration af enheder. Den findes i KDE's systemindstillinger under Farvekorrektioner. X Color Management specifikationen bliver implementeret af kded-modulet KolorServer og kan bruges af KWin.

Oyranos er et farvestyringssystem (Color Management System, CMS), som anvender ICC filformatstandarden for farverumsdefinitioner. Brug af ICC's farveprofiler skal muliggøre en fejlfri og automatiseret udveksling af farvedata imellem forskellige farverum og forskellige enheder med deres forskellige fysiske håndteringer af farver.

Det er muligt at samstemme farver imellem forskellige forskellige enheder hvis deres farvekarakteristikker er kendt. Kvaliteten af farvetransformationen for enheder fra et farverum til et andet afhænger især af kvaliteten af farvemålingen og profileringsalgoritmen, som anvendes under oprettelsen af ICC-profilen. Hver farverumsdefinition sker med henvisning til Profile Connection Spaces (PCS). PCS er et velkendt farverum baseret på en gennemsnitlig "menneskelig observatør" som defineret af CIE.

Farveprofiler kan ofte fås fra producenter af billeddannende enheder så som digitale kameraer, skærme og printere. I Oyranos knyttes ICC-profiler til farveenhedernes kalibreringstilstand for at komme tæt på enhedens opførsel, som den blev observeret under oprettelsen af ICC-profilen.

Oyranos muliggør detaljerede indstillinger som foretrukne farverum ved redigering og opførsel ved farvekonvertering og simulation. Oyranos reducerer det arbejde, der er involveret i alle beslutninger knyttet til automatiseret farvestyring, nyttige grundindstillinger og sammenkobling af indstillinger i valgbare politikker.

Standardprofiler

Der bør altid være ICC-profiler knyttet til alle farver. I de tilfælde, hvor farverne ikke er definerede kan brugere angive forskellige ICC-profiler som standard i Oyranos' indstillinger.

Redigerings-XYZ
Det foretrukne farverum til Redigerings-XYZ skal beskrive CIE*XYZ.
Redigerings-Lab
Det foretrukne farverum til redigering af CIE*Lab skal beskrive CIE-Lab'et.
Redigerings-RGB
Det foretrukne farverum til redigering af RGB skal repræsentere et veltilpasset farverum som sRGB.
Redigerings-CMYK
Det foretrukne farverum til redigering af CMYK skal repræsentere et farverum som efterlever veldefinerede printningsbetingelser som FOGRA og SWOP.
Redigerings-Gray
Det foretrukne farverum til redigering af Gray skal repræsentere et farverum med en enkelt gråtone-kanal til gråtonebilleder.
Antaget XYZ-kilde
Det valgte farverum vil blive tildelt uopmærket XYZ-farveindhold og definere farver til videre behandling.
Antaget Lab-kilde
Det valgte farverum vil blive tildelt umarkeret CIE*Lab-farveindhold og definere farver til videre behandling.
Antaget RGB-kilde
Det valgte farverum vil blive tildelt uopmærket RGB-farveindhold og definere farver til videre behandling. Typisk bør sRGB forudsættes.
Antaget web-kilde
Tildeler kilde fra WWW-farverummet til et uopmærket RGB-billede. Dette vil altid være sRGB som defineret af W3C.
Antaget CMYK-kilde
Det valgte farverum vil blive tildelt uopmærket CMYK-farveindhold og definere farver til videre behandling.
Antaget Gray-kilde
Det valgte farverum vil blive tildelt uopmærket gråtone-farveindhold og definere farver til videre behandling.

Rendering

Konvertering imellem farverum af forskellig form og størrelse kan foretages på flere måder. Den perceptuelle renderingshensigt er som regel det bedste valg til fotografier og kunstneriske billeder. Det bruges af mange automatiserede systemer. Den relative kolometriske renderingshensigt er en veldefineret standardfarvesammenknytning, som er en-til-en men ikke anvender hvidpunktstilpasning. Prisen for denne ellers kolometrisk korrekte sammenknytning kan være bortfald af farver, hvis nogle farver falder uden for målfarverummet. Den relative kolometriske hensigt bruges ofte i forbindelse med sortpunktskompensering. Mætningsrenderingshensigten giver en optimal brug af mættede enhedsfarver. Den absolutte kolometriske renderingshensigt fungerer som den relative kolometriske bortset fra, at hvidpunktet tilpasses. Alle renderingshensigter bortset fra de kolometriske er afhængige af farvetabeller designet af profilens udbyder.

Renderingshensigt
Renderingshensigten for farverumstransformationer er typisk den relative kolometriske hensigt med sortpunktskompensation eller den perceptuelle hensigt.
Brug sortpunktskompensering
BCP påvirker ofte kun den relative kolometriske renderingshensigt.
Gamut-advarsel
De fleste brugere ønsker en enkel visning af farver og vil ikke tjekke om farver matcher det simulerede farverum.

Gem dokumenter med flere farverum

Blandede farverum indenfor et enkelt dokument kan være vanskelige at håndtere for nogle systemer. Indstillingerne giver mulighed for at udjævne dokumenters farverum.

For skærm
Håndtér blandede farverum under forberedelse til skærmvisning af et dokument. Konvertering til sRGB gør det nemt at udveksle data og er, hvad de fleste brugere ønsker.
For printning
Håndtér blandede farverum under forberedelse til printning af et dokument. Konvertering til standard redigeringsfarverum er typisk, hvad de fleste brugere ønsker.

Mismatching

Afgører, hvordan konflikter imellem input-farverum og de aktuelle indstillinger løses.

Ingen billedprofil
Denne indstilling afgør, hvad der skal ske, hvis farver ikke er knyttet til et farverum. Typisk bliver den tilsvarende antagede ICC-profil tilknyttet.
Ved RGB-mismatch
Det indkommende farverum kan afvige fra standard redigeringsfarverummet. For de fleste brugere er en automatisk konvertering god nok. Til mere krævende arbejde skal tallene dog bevares.
Ved CMYK-mismatch
Det indkommende farverum kan afvige fra standard redigeringsfarverummet. For de fleste brugere er en automatisk konvertering god nok. Til mere krævende arbejde skal tallene dog bevares.

Proofing

Indstillinger for proofing lader dig træffe beslutninger om simulering af farverum.

Proofing
Vælg en farveprofil, som repræsenterer en enhed, der skal simuleres. Denne profil vil kun blive anvendt hvis proofing er aktiveret.
Renderingshensigt til proofing
Farverumstransformationers opførsel ved proofing. De fleste ønsker kun en forhåndsvisning på skærmen. Til dette er den relative renderingshensigt passende. Den absolutte renderingshensigt behøver en meget omhyggelig profilering og er ikke-triviel at sætte op, men muliggør sammenligning side om side.
SoftProof
Aktivér simulering af outputprint på skærmen. De fleste arbejder ikke med henblik på ét specielt medium og overlader farvehåndtering til systemet. De ønsker ingen simulering.
Hardproof
Aktivér simulering af et output-farverum på en lokal printer. De fleste arbejder ikke med henblik på ét specielt medium og overlader farvehåndtering til systemet. De ønsker ingen simulering.

Effekt

Effektindstillinger lader dig vælge abstrakte effekt-farverum.

Effekt
Vælg en farveprofil til at tilføje en effekt.
Brug effekt
Lader dig aktivere effektprofilen