KolorManager

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page KolorManager and the translation is 100% complete.
Other languages:

KolorManager

Вступ

KolorManager є оболонкою налаштовування параметрів Oyranos та пристроїв. Отримати доступ до нього можна за допомогою Системних параметрів KDE. Модуль kded KolorServer реалізує специфікацію графічного керування кольорами, його можна використовувати у KWin.

Oyranos — система керування кольорами (Color Management System або CMS), яка працює на основі стандарту формату файлів ICC для визначення просторів кольорів. Використання профілів кольорів ICC має уможливити точний і автоматизований обмін даними щодо кольорів між різними просторами кольорів та різними пристроями з відповідними фізичними характеристиками представлення кольорів.

Встановлення відповідності між різними пристроями можливе, якщо відомі характеристики представлення кольорів на цих пристроях. Якість перетворення кольорів на пристроях з одного простору кольорів до іншого залежить зокрема від якості вимірювання характеристик кольору та алгоритму профілювання, використаному під час створення профілю ICC. Кожне визначення простору кольорів виконується відносно просторів з’єднання профілів (Profile Connection Space або PCS). Таким простором з’єднання кольорів може бути відомий простір кольорів, заснований на сприйнятті кольорів типовим спостерігачем, параметри якого визначено CIE.

Профілі кольорів часто створюються виробниками пристроїв для роботи з зображеннями, зокрема виробниками цифрових фотоапаратів, моніторів та принтерів. У Oyranos профілі ICC призначаються до станів калібрування пристроїв для роботи з кольором з метою наближення поведінки пристрою під час створення профілю ICC.

У Oyranos передбачено широкі можливості з налаштовування, зокрема визначення бажаного простору редагування кольорів та поведінки під час перетворення кольорів або імітації кольорів. Oyranos зменшує обсяг роботи, пов’язаний з рішеннями щодо керування кольорами, за допомогою автоматизації, використання продуманих типових значень та групування параметрів у набори попередньо визначених правил.

Типові профілі

З усіма кольорами має бути пов’язано певні профілі ICC. Якщо належність кольорів до профілю є невизначеною, користувачі можуть встановлювати різноманітні типові профілі ICC у параметрах роботи Oyranos.

XYZ для редагування
Бажаний простір кольорів редагування XYZ, має описувати CIE*XYZ.
Lab для редагування
Бажаний простір кольорів для редагування CIE*Lab, має описувати CIE*Lab.
RGB для редагування
Бажаний простір кольорів для редагування RGB, має відповідати загальноприйнятному простору кольорів, наприклад sRGB.
CMYK для редагування
Бажаний простір кольорів для редагування CMYK, має відповідати простору кольорів, який добре узгоджено з широковживаними умовами для друку, зокрема FOGRA або SWOP.
Відтінки сірого для редагування
Бажаний простір кольорів для редагування відтінків сірого кольору, має описувати простір кольорів з єдиним каналом освітленості для зображень у відтінках сірого кольору.
Припущення для XYZ
Вибраний простір кольорів буде призначено до даних кольорів XYZ без визначеного простору, він визначатиме кольори для подальшої обробки.
Припущення для Lab
Вказаний простір кольорів буде призначено до даних у просторі CIE*Lab без визначеного профілю і визначатиме кольори для подальшої обробки.
Припущення для RGB
Вказаний простір кольорів буде призначено до даних у просторі RGB без визначеного профілю і визначатиме кольори для подальшої обробки.
Інтернет-джерело
Вказаний простір кольорів буде призначено до зображень RGB, джерелом яких є сторінки у інтернеті. Цим простором кольорів завжди буде sRGB, як це визначено W3C.
Припущення для CMYK
Вказаний простір кольорів буде призначено до даних у просторі CMYK без визначеного профілю і визначатиме кольори для подальшої обробки.
Припущення для відтінків сірого
Вказаний простір кольорів буде призначено до даних у відтінках сірого кольору без визначеного профілю і визначатиме кольори для подальшої обробки.

Обробка

Перетворення між просторами кольорів різної форми та розміру може виконуватися у різні способи. Придатне до сприйняття відтворення є зазвичай найкращим варіантом для фотографії і фотомистецтва. Таке відтворення використовується у багатьох автоматичних системах. Відносне колориметричне відтворення є розповсюдженим стандартом встановлення однозначної відповідності кольорів без коригування точки білого кольору. Його використання може призвести до обрізання кольорів у випадку потрапляння кольорів за межі палітри, хоча воно є повністю коректним з точки зору колориметрії. Відносне колориметричне відтворення часто використовується у поєднанні з компенсацією точки чорного кольору. Відтворення зі збереженням насиченості має забезпечити повне збереження насичених кольорів на пристрої для відтворення. Абсолютне колориметричне відтворення працює подібно до відносного колориметричного відтворення, але з коригуванням точки білого кольору. Всі способи відтворення, окрім колориметричних, працюють на основі таблиць кольорів, створених виробником профілю.

Відтворення кольорів
Відтворення кольорів для перетворень між просторами кольорів. Типовим є відносне колориметричне з компенсацією точки чорного кольору або придатне до сприйняття відтворення.
Компенсація точки чорного
Здебільшого, компенсацію точки чорного слід використовувати лише для відносного колориметричного відтворення.
Попередження щодо гами
Більшості користувачів потрібен простий показ кольорів, вони не дуже переймаються тим, чи відповідають кольори простору кольорів імітації.

Збереження документів з сумішшю просторів кольорів

У деяких системах можуть виникнути проблеми з обробкою документів, у яких використано декілька просторів кольорів. За допомогою цього розділу параметрів ви зможете спрощувати простори кольорів документа.

Для показу на екрані
Обробляти суміш просторів кольорів з метою приготування документа до показу на екрані. Перетворення до простору кольорів sRGB допоможе у спрощення обміну даними, це саме те, чого хоче більшість користувачів.
Принтер
Обробляти суміш просторів кольорів з метою приготування документа до друку. Перетворення до типового простору кольорів для редагування — це те, що потрібне більшості користувачів.

Обробка невідповідностей

Надає змогу визначити, як розв’язувати конфлікти між просторами кольорів вхідних даних та поточними параметрами керування кольорами.

Зображення без профілю
За допомогою цього параметра можна визначити, що слід робити, якщо з кольорами не пов’язано жодного простору кольорів. Типовим є використання відповідного профілю ICC.
Для невідповідностей RGB
Простори кольорів вхідних даних можуть відрізнятися від типового простору кольорів редагування. Для більшості користувачів достатньо результатів автоматичного перетворення. Втім, якщо потрібен результат дуже високої якості, слід зберегти числові дані.
Для невідповідностей CMYK
Простори кольорів вхідних даних можуть відрізнятися від типового простору кольорів редагування. Для більшості користувачів достатньо результатів автоматичного перетворення. Втім, якщо потрібен результат дуже високої якості, слід зберегти числові дані.

Проби

За допомогою параметрів проби кольорів ви можете визначити параметри імітації простору кольорів.

Проба кольорів
Виберіть профіль кольорів, який відповідає пристрою, робота якого імітується. Цей профіль буде застосовано, лише якщо увімкнено пробу кольорів.
Відтворення кольорів проби
Поведінка перетворення просторів кольорів для проби. Більшості користувачів достатньо попереднього перегляду на екрані комп’ютера. З такою метою можна скористатися відносним колориметричним відтворенням. Абсолютне колориметричне відтворення потребує дуже ретельного профілювання і нетривіального налаштовування, але надає змогу паралельного порівняння кольорів.
Пробне зображення
Увімкнути імітацію друкованого зображення на моніторі. Більшість користувачів працюють з певним носієм зображення і не змінюють спосіб обробки кольорів у системі. Таким користувачам імітація не потрібна.
Контрольна копія
Увімкнути імітацію простору кольорів виведення даних на локальному принтері. Більшість користувачів працюють з певним носієм зображення і не змінюють спосіб обробки кольорів у системі. Таким користувачам імітація не потрібна.

Ефект

Параметри ефекту надають змогу визначити абстрактний ефект для простору кольорів.

Ефект
Виберіть профіль кольорів для одавання ефекта.
Використати ефект
Позначте, щоб увімкнути профіль ефекту.