Додавання пункту до меню «Створити»

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 21:17, 29 February 2016 by Yurchor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:
У цьому підручнику описано процедуру додавання пункту до меню «Створити» програм для керування файлами, зокрема Dolphin та Konqueror.

Пункти меню Створити називаються шаблонами. Ці шаблони визначаються або на загальносистемному рівні, у каталозі /usr/share/templates, або на рівні поточного користувача, у каталозі ~/.kde4/share/templates. У цьому підручнику ми опишемо процес додавання нового шаблону до каталогу ~/.kde4/share/templates.

Визначення метаданих

Створіть теку templates у каталозі ~/.kde4/share, якщо такої теки ще не існує, і увійдіть до теки templates.

У цій теці створіть новий файл із суфіксом назви .desktop. Приклад: custom-file.desktop.

Відкрийте цей новий файл і вставте до нього такі рядки:

[Desktop Entry]
Name=
Comment=
Type=Link
URL=
Icon=

Заповніть поля таким чином:

  • Name — текст пункту, який буде показано у підменю Створити.
    "Custom Entry" — значення поля Name.
  • Comment — мітка для назви нових файлів цього типу. Коли ви вибиратимете нетиповий пункт у меню Створити, ви бачитимете діалогове вікно, у якому середовище проситиме вас вказати назву вашого нового файла. Вказаний вами текст буде написом, на місці якого ви введете цю нову назву.
    "New custom entry:" — значення поля Comment.
  • URL — шлях до файла, що містить початкові дані, які записуватимуться до нових файлів відповідного типу. Файли з такими даним зазвичай зберігаються у прихованій підтеці .source теки templates. Отже, скористайтеся відносним шляхом, який починатиметься з .source/, наприклад .source/custom-entry.txt.
  • Icon — код піктограми, яку буде показано у меню Створити для вашого нетипового пункту. Код є назвою файла піктограми, яку слід використати. Ви можете знайти потрібну серед піктограм типів MIME у каталозі /usr/share/icons/<тема>/<розмір>/mimetypes/. Наприклад, щоб скористатися піктограмою /usr/share/icons/<тема>/<розмір>/mimetypes/application-vnd.oasis.opendocument.text.png, вкажіть у полі Icon значення "application-vnd.oasis.opendocument.text".

Ось приклад заповненого файла .desktop:

[Desktop Entry]
Name=Custom Entry
Comment=New custom entry:
Type=Link
URL=.source/custom-entry.txt
Icon=application-vnd.oasis.opendocument.text

Переклад назви пункту та коментаря

Вміст полів Name та Comment можна перекласти будь-якою мовою. Щоб вказати переклад, додайти нове поле до файла .desktop у форматі «Поле[код_мови]=Значення» для кожної підтримуваної мови. Приклад:

[Desktop Entry]
Name=Custom Entry
Name[uk]=Нетиповий пункт

Визначення вмісту

Створіть підтеку .source у теці ~/.kde4/share/templates, якщо такої під теки ще не існує, і увійдіть до прихованої теки .source.

Створіть файл з назвою, яку було визначено вмістом поля URL метаданих вашого нового пункту меню. Заповніть файл типовими даним, які ви хочете бачити у нових файлах, які буде створено за допомогою нетипового пункту меню.