Amarok/Manual/Indstilling af Amarok

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 08:10, 30 July 2013 by Claus chr (talk | contribs) (Created page with "| <menuchoice>Sæt afspilning på pause ved suspendering</menuchoice> || Hvis markeret vil '''Amarok''' holde pause i afspilningen af det aktuelle spor når computeren er ved ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Indstilling af Amarok

Ved første opstart foretages nogle grundlæggende indstillinger; se også Kom godt i gang. Men der er mere under motorhjelmen.

For at tilgå Indstillingsdialogen vælger du menuen Indstillinger -> Indstil Amarok...; så dukker følgende dialog op:


Generelle indstillinger

Generelt

I skærmbilledet ovenfor ses nogle Generelle indstillinger. Standardindstillingerne kan afhængige af din distribution; undertiden kan opstartsbilledet for eksempel være fravalgt som standard. Lader du musen svæve over punkterne, så vises et værktøjstip, som forklarer de enkelte indstillinger.

Generelle valgmuligheder:

Indstilling Værktøjstip
Vis statusikon Markér for at aktivere Amaroks ikon i statusområdet.
Hent automatisk omslagskunst Markér for at aktivere automatisk hentning af omslagskunst fra internettet.
Aktivér sammenfoldningsanimationer for kontekst-applets Markér for at aktivere animationer, når kontekst-applets foldes sammen.
Rul automatisk spillelisten til nuværende spor Markér for at få spillelisten til at rulle frem, sådan at det aktuelle spor altid er synligt.
Vis stemningslinje i fremgangslinjen Stemningslinjen gør det muligt at navigere visuelt i din musik. Bemærk, at denne funktion forudsætter det eksterne værktøj til at generere stemningslinjer eller et script.
Stil for stemningslinje Vælg den stil, som stemningslinjen skal vises i.

Når du aktiverer Stemningslinjen, så vær opmærksom på, at den kun vises, hvis dine spor er blevet mærket med steminiger. For mere om Stemningslinjen, se: Stemningslinjen.

Lokal samling

Indstillinger for lokal samling

Denne dialog viser dit filsystem som en træstruktur kaldet Samlingsmapper. Vælger du en mappe, så inkluderes dens undermapper automatisk. Disse mapper vil blive scannet for medier til din samling. Du kan højreklikke på en mappe for at genscanne den individuelt, hvis den tidligere var valgt.

Tilvalg for samling:

Tilvalg Værktøjstip
Fuld genscanning Genscan hele din samling. Dette vil ikke slette dine statistikker.
Importér Importér statistik fra ældre versioner af Amarok, batchscanneren eller medieafspillere.
Scan mapper rekursivt (kræver fuld genscanning hvis nyligt markeret) Hvis dette punkt er markeret, så vil Amarok læse alle undermapper.
Overvåg mapper for ændringer Hvis dette punkt er markeret, så vil samlingsmapperne blive overvågede for ændringer. Overvågeren vil ikke opdage ændringer af symbolsk linkede filer.
Import af musik: Konvertér spor Om Amarok skal konvertere spor når de kopieres eller flyttes til den lokale samling.

Importér statistik

Denne knap lader dig importere statistik som fx vurderinger og scores fra enter

  • en ældre version af Amarok 1.4.x (fra SQLite, MySQL eller PostgreSQL databaser)
  • fra iTunes

Du kan ikke importerer statistik fra en Amarok 2.x database, så hvis du ønsker at indkorporere en ældre 2.x database, så må du gøre det med håndkraft.

Metadata

Denne dialog lader dig konfigurere indstillingerne for metadatahandlinger. Fra Amarok 2.7 er dette en særskilt side.

Metadata-tilvalg:

Indstilling Værktøjstip
Skriv statistik til fil Markér for at skrive statistik som påvirker afspilningen tilbage til lydfilen i form af mærkater.
Skriv omslag til fil, maksimal størrelse... Markér for at skrive ændrede omslag tilbage til lydfilen. Dette vil erstatte eksisterende indlejrede omslag. Vælg en værdi fra drop-ned-listen for at angive omslagets maksimale størrelse.
Aktivér detektion af tegnsæt i ID3-mærker Hvis markeret, så vil Amarok bruge Mozillas tegnsætsdetektor i et forsøg på automatisk at gætte hvilket tegnsæt der bruges i ID3-mærkerne. Hvis dine mærker er korrekte er det sikrere at lade denne funktion være slået fra.

Statistiksynkronisering

Denne dialog lader dig holde din statistik for din samling synkroniseret. Sørg for kun at markere samlinger, som du vil synkronisere metadata imellem.

Tilvalg for statistiksynkronisering:

Indstilling Værktøjstip
Synkronisér vurdering Marker for at synkronisere vurderinger imellem samlinger.
Synkronisér først spillet Marker for at synkronisere først spillet-datoer imellem samlinger.
Synkronisér sidst afspillet Marker for at synkronisere sidst afspillet-datoer imellem samlinger.
Synkronisér afspillingstæller Marker for at synkronisere afspillingstæller imellem samlinger.
Synkronisér etiketter Marker for at synkronisere etiketter imellem samlinger.

Afspilning

Indstillinger for afspilning

Indstillinger for afspilning, samt mulighed for at konfigurere KDE's multimediefundament Phonon.

Indstilling Værktøjstip
Fade ud ved stop Hvis dette punkt er markeret, så vil Amarok langsomt dæmpe lydstyrken, når den når til enden af spillelisten eller afspilningen stoppes.
Fade ud ved pause Hvis dette punkt er markeret, så vil Amarok langsomt dæmpe lydstyrken, når det aktuelt afspillede spor sættes på pause.
Varighed af fade ud Længden af udfadningen i millisekunder.
Forhindr automatisk suspendering under afspilning Hvis markeret vil Amarok forhindre computeren i at blive suspenderet mens et spor afspilles.
Sæt afspilning på pause ved suspendering Hvis markeret vil Amarok holde pause i afspilningen af det aktuelle spor når computeren er ved at blive suspenderet.
Genoptag afspilning ved start Hvis dette punkt er markeret, så vil Amarok genoptage afspilning, hvor den blev afbrudt sidste gang, du brugte amarok — ligesom med en båndoptager.

Indstil Phonon

Phonon er det multimediefundament, som Amarok bruger. Det blev lavet for at gøre KDE 4 uafhængigt af et enkelt multimediefundament så som GStreamer eller VLC og for at tilbyde et stabil API for hele KDE 4's levetid. Som en ekstra bonus, så forenkler det programudviklingen ved at tilbyde et enkelt API, som virker på forskellige platforme så som Windows og OS X.

For brugeren betyder dette, at du kan vælge det multimediefundament, som passer dig bedst. Dette er sædvanligvis forudkonfigureret af din distribution.

Problemer med afspilning i Amarok stammer typisk ikke fra Amarok selv; det er problemer , som Phonon tager sig af. Amarok håndterer ikke længere lyd direkte.

Fanen Enhedspræferencer

Afhængigt af dit OS og din distribution kan det være nødvendigt, at du bruger ALSA, OSS, PulseAudio eller noget andet som din standard afspilningsenhed. Find en, der virker på dit system med knappen Test, som du kan bruge med de forskellige typer af output. Hvis du ønsker at bruge forskellige enheder til forskellige typer af output, så er det også muligt.

Opsætning af højttalere

Skulle du ønske at ændre standardopsætningen for højttalerne, så kan du gøre det her.

Fanebladet Motor

Afhængigt af dit operativsystem kan du se valgmuligheder som Gstreamer, VLC eller DS9 (Windows) her. Den anbefalede motor til phonon for Linux-brugere er VLC eller Gstreamer.

Hvis du ikke ser VLC eller Gstreamer, så installér en pakke med dem. For de fleste distributioner hedder VLC-pakken for eksempel phonon-backend-vlc.

Hver motor skal bruge med sine egene codecs, så afhængigt af den valgte moter skal du også downloade dens codecs, da de fleste distributioner af juridiske grunde ikke udsender dem sammen med motoren.

Bekendtgørelser

Indstillinger for bekendtgørelser


,

Tilvalg Værktøjstip
Brug on-screen-display Markér for at aktivere on-screen-display. OSD viser kortvarigt data for et spor, når afspilningen af det begynder. Når dette punkt er markeret, så vil OSD være synlig på din skærm; du kan trække det til dit foretrukne sted.
Varighed Den tid som OSD viser information i milliseconds. Værdine skal være imellem 500 ms og 10000 ms.
Skærm Lader dig vælge, hvilken skærm OSD'en skal dukke op på, hvis du bruger virtuelle skærme. Standard er skærm 0.
Gennemsigtigt Markér for at aktivere gennemsigtighed, hvis det understøttes af dit skrivebordssystem.
Skrifttypeskalering (vælg størrelsen af skrifttypen i OSD)
Vis ikke når et fuldskærmsprogram er aktivt Vis ikke on-screen-display, hvis et andet program har fokus og kører i fuldskærmstilstand.
Brug selvvalgte farver Markér for at aktivere selvvalgte farver til teksten i Os-screen-display.
Tekstdarve Klik for at vælge farven på teksten i OSD.
Brug systembekendtgørelser Markér for at bruge systembekendtgørelser. Dette kan variere afhængigt af dit skrivebordssystem og din distribution.

Database

Indstillinger for eksterne databaser

Standarddatabasen er indlejret MySQL. For de fleste brugere er der ingen grund til at konfigurere en ekstern database, da der ikke er noget at vinde med hensyn til ydelse. Hvis du ønsker at dele din database eller bruge den over netværket, så kan du konfigurere en ekstern MySQL-database.

Amarok forventer, at den eksterne database og brugerkonto allerede eksisterer. Brugeren skal have fuld tilgang til databasen. Du skal genstarte Amarok efter at have ændret disse indstillinger.

Hvis din database ikke allerede er sat op, så kan du bruge SQL-kommandoerne i feltet for neden til at gøre dette efter at have erstattet adgangskoden med den rigtige.

Indstilling Værktøjstip
Brug ekstern MySQL-database Markér for at aktivere brug af en ekstern database.
Server Skriv navnet på en eksisterende MySQL-server
Port Skriv portnummeret til at tilgå serveren. Som standard bruges port 3306.
Brugernavn Skriv brugernavnet for at tilgå databasen med fulde adgangsrettigheder.
Adgangskode Skriv standardbrugerens adgangskoden.
Database Skriv navnet på databasen. Standardnavnet er amarokdb.

Du kan finde mere information om eksterne databaser her.

Plugins

Indstillinger for plugins

I gruppen Plugins kontrolleres nu Samlinger, Internettjenester og Motorer til lokal samling.

Samlinger

Amarok giver dig adgang til følgende samlinger, hvis de er tilgængelige:

Samling Beskrivelse
Lyd-cd-samling Plugin til lyd-cd-samlingen i Amarok
DAAP-samling Plugin til DAAP-samlingen i Amarok
iPod-, iPad- og iPhone-samling Plugin til at bruge iPod-lignende enheder som samlinger i Amarok
MTP-samling Plugin til MTP-samlingen i Amarok
Universal Mass Storage-samling Plugin til samlingen på UMS/USB-samlingen i Amarok
UPnP-samling Plugin til UPnP-samlingen i Amarok

Internettjenester

Amarok giver som standard adgang til følgende internettjenester:

Tjeneste Beskrivelse Skal konfigureres
Ampache Brug en ekstern musik-server JA, Ampache-server kræves
gpodder.net Podcast-tjeneste. Se også gpodder.net Nej
Jamendo Lyt til fri musik udgivet under Creative Common-licenser. Se også Jamendo.com Nej
Last.fm En populær internetradio-tjeneste, streaming kun for abonnenter. Se også Last.fm Ja, personlig information til scrobble
Magnatune-butikken Prøvelyt til og køb musik fra ikke-onde musikudgivere. Se også Magnatunes.com Kun til downloads
MP3 Music Store Tilgang til Amazon MP3 Store direkte fra Amarok Ja
mp3tunes Et personligt skab til mp3. Se ogsåmp3tunes.com Ja
Podcast-liste Browse en enorm samling af podcasts og abonnér på podcasts Nej


Andre tjenester er tilgængelige ved hjælp af scripts.

Motorer til lokal samling

Amarok giver dig adgang til følgende motorer til lokal samling, hvis de er tilgængelige:

Enheder Beskrivelse
Motor til lokale filer og USB Mass Storage Mapper med lokal samling på lokale og flytbare diske
Motor til delt NFS-ressource Mapper med lokal samling på eksterne delte NFS-ressourcer
Motor til delte SMB-ressourcer (Windows) Mapper med lokal samling på eksterne delte Samba-ressourcer (Windows)

Indstilling af Ampache

Hvis du har adgang til en Ampache-musikserver over netværket, så klik og angiv den nødvendige information. Du kan konfigurere tilgang til mere end en Ampache-server. For mere information se afsnittet Ampache i det følgende.

Indstilling af Last.fm

Selv om streaming med Last.fm's egen online-afspiller er gratis for indbyggere in USA, UK og Tyskland, så virker det kun for betalende abonnenter i Amarok. Scrobbling er dog gratis, hvis du angiver dit Last.fm-brugernavn og adgangskode ved at klikke på . Amarok lader dig gemme adgangskoden i den sikre KDE Wallet. Hvis du afslår at bruge Kwallet, så gemmes adgangskoden i stedet som klar tekst.

Indstilling af Magnatune Store

Lyt gratis til musik fra Magnatune og køb den direkte igennem Amarok. Klik på for at tilføje dine medlemsoplysninger, hvis du er medlem eller din email-adresse for igen at downloade musik, som du tidligere har downloadet fra Magnatune.

For at downloade går du så til Mediekildefeltet, vælger afsnittet Internet og klikker på Magnatune Store. Nu bliver kataloget downloadet, sådan at du kan søge efter og vælge den musik, som du vil købe.

Konfiguration af MP3 Store

Tilgang til Amazon MP3 Store direkte fra Amarok.

Amazon MP3 Store skal vide, hvilket land du opholder dig i, da den udbyder forskellige ting afhængigt af, hvor du befinder dig. Følgende lande er tilladte:

  • Frankrig
  • Østrig, Tyskland, Schweitz
  • Japan
  • Storbritannien
  • USA (standard)

Bemærk: Hvis du ændre land, så er indholdet i din indkøbskurv ikke længere gyldigt. Hvis dit land ikke findes i listen, aå kan du ikke bruge Amazon MP3 Store, da det ikke understøttes af Amazon.

Indstilling af mp3tunes

Hvis du har et personligt mp3tunes-skab, så klik og skriv dit brugernavn og din adgangskode. Nu kan du tilgå dit online-skab.

Scripts

Konfigurationdialogen for scripts (klik for at forstørre)

Indstilling af scripts i Amarok omfatter Generelt, Sangtekst og Scriptbar tjeneste. Scripts tilføjes i dialogen Håndtér scripts.

Generelle scripts

Almindelige scripts føjer ny funktionalitet til Amarok. Amaroks scriptkonsol er tilgængelig som standard; andre scripts, som tilføjer CD-brænding, gemning af omslagsbilleder, spil og mange andre muligheder er tilgængelige. Hvis de er installerede, så dukker disse scripts op i menuen Værktøjer.

Scripts til sangtekster

Der findes forskellige scripts til sangtekster; Ultimate Lyrics følger med som standard. Dit valgte sangtekstscript vil levere de sangtekster, som vises i appletten Sangtekst i Kontekstfeltet.

Scripts til scriptbare tjenester

Hvis scriptbare tjenester er aktiveret, så vil de dukke op i Internettjenester i Samlingsfeltet. Der findes mange samlinger af streams på mange sprog og fra mange kilder.

Håndtér scripts

Nederst i indstillingsdialogen er der to tilvalg:

  • Opdatér automatisk indbyggede scripts
Hent og installér automatisk opdateringer til de indbyggede scripts fra Amaroks hjemmeside, hvis den er tilgængelig. Aktiver dette, hvis du har forbindelse til internettet og ønsker dine scripts automatisk opdateret. Dette vil ikke opdatere scripts fra andre brugere hentet på KDE-apps.org.
  • Knappen Håndtér scripts
Browse, installér og afinstallér scripts fra andre brugere; du kan også søge, sortere og vurdere scriptsene i Installation af tilføjelser til Amarok.
Installation af tilføjelser til Amarok
Amaroks scripthåndtering

Ved hjælp af Installation af tilføjelser til Amarok kan du installere de seneste Amarok-scripts fra andre brugere. Det er også muligt at søge i, sortere og vurdere scriptsene.

Knapperne Installér og Afinstallér kan bruges til at håndtere scripts. Man kan installere script-pakker af typen amarokscript.tar, amarokscript.tar.bz2 og amarokscript.tar.gz.

Information om Scripts

Få mere at vide om et script ved hjælp af knappen .

Et script kan også køres direkte i Amaroks scriptkonsol. Dette aktiveres ved at markere scriptkonsollen og bekræfte valget ved at klikke en af knapperne <manuchoice>O.k.</menuchoice> eller Anvend. For at deaktivere scriptkonsollen afmarkeres den og der bekræftes igen.

large
large