Amarok/Manual/Oversigt/Amaroks menuer/Menuen Værktøjer

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 04:49, 5 September 2013 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Menuen Værktøjer

Fra denne menu kan du bruge flere værktøjer og scripts.

Menuen Værktøjer
Menupunkt Beskrivelse
Håndtering af bogmærker Lader dig gemme forskellige slags bogmærker.
Håndtering af omslag Lader dig vise albumomslag og hente manglende omslag.
Equalizer Vis equalizeren.
Fremvisning af netværksanmodninger Viser fremviseren af netværksanmodninger.
opdatér samling Tjek sporene i din samling og opdaterer databasen.
Synkronisér statistik.. Åbner dialogen Synkronisér statistik.
Bookmark Manager

The bookmark manager allows you to bookmark different kinds of things to recall them later. You can also create folders to organize your collection of bookmarks. The search box provides a convenient way to find bookmarks. The context menu offers the possibility to Load and Delete the bookmark.

Menu Item Description
Sæt bogmærke ved kontekstvisning-applets Gem den aktuelt anvendte visningsapplet.
Sæt bogmærke ved mediekilder-visning Gem den aktuelle visning af mediekildetræet.
Sæt bogmærke ved spillelisteopsætning Gem den aktuelle opsætning af spillelister.
Sæt bogmærke ved sporplacering Gem positionen i det aktuelle spor.
Håndtering af omslag

Viser alle albums i din samling. Her kan du indstille albumomslag og hente manglende omslag. Mere om håndternig af omslag, som vises herunder.

Equalizer

Giver dig mulighed for at konfigurere lydindstillingerne. Du kan vælge mellem manuel tilpasning og brug af forudindstillinger. I øjeblikket kræves Phonon GStreamer for at få en funktionel equalizer.

Fremvisning af netværksanmodninger

Dialogen Fremvisning af netværksanmodninger lader dig overvåge Amaroks netværksanmodninger. Vælg denne menu for at åbne dette vindue:

Opdatér samling

Tjek filerne i de mapper, som du har defineret som din samling. Nye filer vil blive tilføjet og manglende filer fjernet fra feltet i venstre side.

Synkronisér statistik

Dette punkt lader dig synkronisere statistik om dine forskellige samlinger. Dette er en ny funktion i Amarok fra version 2.7. For mere information, se Synkronisér statistik imellem samlinger og med Last.fm.