პროგრამები/მეცნიერება

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 03:51, 19 May 2024 by Kokaia (talk | contribs) (Created page with "R პროგრამირების ენის ფრონტენდი. შექმნილია მონაცემების მართვისთვის")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

მეცნიერება

გრაფიკების ხაზვა

LabPlot

LabPlot არის პროგრამა მეცნიერული მონაცემების ანალიზისთვის და ინტერაქტიული გრაფიკების აგებისთვის.

Rocs

ინტერაქტიული გრაფთა თეორიის IDE სტუდენტებისთვის

მონაცემთა მართვა

RKWard

R პროგრამირების ენის ფრონტენდი. შექმნილია მონაცემების მართვისთვის

სიმულაციები

KStars

პლანეტარიუმის პროგრამა KDE ნაკრებიდან, აჩვენებს ღამის ცის ვარსკლავებს ნებისმიერი ადგილიდან დედამიწაზე.

Step

ინტერაქტიული სიმულატორი ფიზიკური მოვლენების. აჩვენებს როგორ ცვლილებას განიცდის სისტემა ფიზიკის კანონების გათვალისწინებით.

საინფორმაციო სისტემები

Kalzium

პროგრამა განკუთვნილია ელემენტების პერიოდლი სისტემის ვიზუალიზაციისთვის და აჩვენებს დეტალურ მონაცემებს ელემენტების შესახებ

Marble

ვირტუალური გლობუსი და მსოფლიო რუქა. პროგრამას შეუძლია OpenStreetMaps-ის გამოყენება. პროგრამის მუშაობა შეგიძლიათ ნახოთ
ამ ვიდეოში