Διαμόρφωση περιηγητή/Opera

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 22:44, 1 November 2012 by Dimkard (talk | contribs) (category changed so as to point to the right one)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Η εκμάθηση αυτή σας εξηγεί πως να διαμορφώσετε το Opera ώστε να ενσωματωθεί με τις εφαρμογές του Plasma. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το θέμα Opera Oxygen Project, να ορίσετε το Opera να χρησιμοποιεί το σχήμα χρωμάτων της επιφάνειας εργασίας Plasma της επιλογής σας, και να αλλάξετε τις προκαθορισμένες γραμματοσειρές που χρησιμοποιεί το Opera με αυτές που χρησιμοποιεί το KDE.

Σημείωση

Αυτή η εκμάθηση είναι γραμμένη για τις εκδόσεις του Opera 10 και μετέπειτα. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε το προκαθορισμένο θέμα εικονιδίων του Plasma, το Oxygen, διότι το θέμα «Opera Oxygen Project» χρησιμοποιεί εικονίδια του Oxygen.


Βήμα 1 : Εγκατάσταση του θέματος

Ανοίξτε το Opera και περιηγηθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://my.opera.com/community/customize/skins/info/?id=8141

Κάντε κλικ στο Download Skin για να εγκαταστήσετε το θέμα Opera Oxygen Project.

Συμβουλή

Στις νεότερες εκδόσεις του opera, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε τα βήματα δυο ή τρία! Αυτό παρατηρήθηκε στο Opera 10.63.


Βήμα 2: Εφαρμογή του θέματος & αλλαγή του χρωματικού σχήματος

Πηγαίνετε στο Εργαλεία -> Εμφάνιση.

Στο παράθυρο των Θεμάτων, θα δείτε μια λίστα με όλα τα εγκατεστημένα θέματα. Κάντε κλικ στο opera_oxygen_project_[version] για να γίνει εναλλαγή του θέματος του Opera στο «Opera Oxygen Project».

Κάντε κλικ στο μενού μετά το Σχήμα χρωμάτων και επιλέξτε Χρωματικό σχήμα συστήματος για να επιτρέψετε στο Opera να χρησιμοποιήσει το χρωματικό σχήμα του KDE.

Βήμα 3: Αλλαγή της γραμματοσειράς

Πηγαίνετε στο Εργαλεία -> Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ιστοσελίδες.

Το Opera έχει δυο προκαθορισμένες γραμματοσειρές - την τυπική γραμματοσειρά και την γραμματοσειρά σταθερού πλάτους. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις προκαθορισμένες γραμματοσειρές κάνοντας κλικ σε αυτές. Αλλάξτε την τυπική γραμματοσειρά σε DejaVu Sans και αλλάξτε την γραμματοσειρά σταθερού πλάτους σε DejaVu Sans Mono.

Αυτό ήτανε! Τώρα το Opera θα δείχνει όπως οι εφαρμογές σας του Plasma.

Πηγή

Αυτή η εκμάθηση είναι βασισμένη στο άρθρο του ιστολογίου του Patrick Trettenbrein με τίτλο “How to make Opera 9.5 look native in KDE 4” (το οποίο δεν υπάρχει πια). Έγιναν επιπλέον ενημερώσεις στην εκμάθηση μετά από ενημερώσεις του Opera.