Digikam/Gestor de la cua de lots i un script de l'intèrpret d'ordres

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 13:38, 6 December 2013 by Abella (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Processar fotografies amb el Gestor de la cua de lots i un script de l'intèrpret d'ordres

Transcrit des d'un article al blog d'en Dmitri Popov, l'11 de juliol de 2011

Una de les característiques menys conegudes de digiKam és la capacitat de vincular els scripts a les notificacions. A primera vista, aquesta pot semblar una funcionalitat molt fosca, però que us pot dur a uns usos intel·ligents. Diguem que voleu mantenir un portafolis de fotografies seleccionades en un dispositiu mòbil. Canviareu la mida de diverses fotografies a una mida determinada per a que sigui més fàcil veure-les en el dispositiu mòbil i el transferir-les des de digiKam cap al dispositiu mòbil de forma manual no és molt pràctic. I aquí és on l'habilitat d'activar scripts a través de les notificacions pot ser molt útil. Podeu afegir un senzill script de Bash a la notificació de cua per lots completada, de manera que s'activarà automàticament quan l'eina Gestor de la cua de lots hagi acabat de processar les fotografies.

De fet, l'script de Bash és molt simple. Utilitza l'eina rsync per copiar les fotografies processades des del directori d'origen (en aquest cas, és /home/usuari/Fotografies/processades) al directori /DCIM/càmera a la targeta SD muntada:

#!/bin/bash
rsync -avz --delete /home/usuari/Fotografies/processades /media/0CFA-5602/DCIM/càmera

Enganxeu l'anterior codi en un fitxer de text buit i deseu-lo com un fitxer anomenat «postprocess.sh» (no oblideu substituir els camins de l'exemple amb els reals dels directoris d'origen i de destinació). Feu l'script executable utilitzant l'ordre chmod o+x postprocess.sh.En el digiKam, escolliu Arranjament -> Configura notificacions... i seleccioneu La cua del lot s'ha completat</​​menuchoice>. Marqueu la casella de selecció <menuchoice>Executa una ordre i introduïu el camí cap a l'script postprocess.sh en el camp corresponent. Com ja haureu endevinat, això relaciona l'script a la notificació, de manera que l'script s'activarà tan bon punt l'operació per lots hagi finalitzat.

A continuació, creeu una etiqueta (per exemple, transferència) a digiKam i assigneu-la a les fotografies que voleu transferir al dispositiu mòbil. Alternativament, podeu utilitzar un rètol de color específic per això. Utilitzeu llavors la barra lateral de Filtre per visualitzar les fotografies etiquetades o amb rètol, seleccioneu-les, i premeu Ctrl + B (o seleccioneu Eines -> Gestor de la cua de lots) per afegir-les a la cua d'un nou lot. En la secció Arranjaments de la cua, feu clic sobre la pestanya Final i seleccioneu el subàlbum Fotografies -> Processades. Sota la pestanya Eines base, feu doble clic a l'eina Transforma -> Redimensiona per afegir-la a la secció Eines assignades. Al plafó Arranjaments de les eines, especifiqueu la longitud desitjada. Podreu triar entre diversos valors predefinits, o habilitar l'opció Utilitza una longitud personalitzada i especificar-la.

Premeu llavors el botó Executa, i un cop que l'operació per lots s'hagi completat, l'script assignat copiarà les fotografies redimensionades a la targeta SD muntada.

També podeu ajustar l'script per dur a terme altres accions de post-processament. Per exemple, si s'utilitzeu l'eina llgal de línia d'ordres per generar galeries de fotografies HTML estàtiques, podeu modificar l'script per afegir les fotografies processades a un àlbum HTML. L'script podria ser quelcom com això:

cd /home/usuari/Fotografies/processades
llgal --exif --li -L --sx 800 --sy 600

En altres paraules, podeu fer tot tipus d'enginyosos trucs mitjançant la vinculació d'scripts a les notificacions.