Digikam/Vedligeholdelse

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 13:47, 8 August 2012 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Hold orden i digiKam med værktøjet Vedligeholdelse

Fra Dmitri Popovs blog, 9. juli 2012

Fra og med version 2.6 har digiKam menuen Værktøjer -> Vedligeholdelse, som giver dig adgang til værktøjer beregnet til at udføre en række forskellige vedligeholdelsesopgaever: fra at scanne efter nye fotos til at gennemføre ansigtsgenkendelse. Her er en kort oversigt over de tilgængelige værktøjer.

Dialogen Vedligeholdelse


Scan efter nye elementer Denne kommando vil scanne samlingerne efter nyligt tilføjede fotos. Som standard gør digiKam dette automatisk, hver gang den startes op; men hvis du har slået denne funktion fra for at gøre digiKam hurtigere, så kan du bruge værktøjet Scan efter nye elementer til at tilføje nye fotos manuelt.

Gendan miniaturer Hvis nogle miniaturer i albums af en eller anden grund mangler eller er forkerte, så kan du bruge dette værktøj til at rette dem. For at gennemføre denne handling hurtigere kan du aktivere tilvalget Scan efter ændrede eller ikke-katalogiserede elementer (hurtigere). Dette vil ignorere fotos, som allerede er blever behandlet og katalogiseret.

Gendan fingeraftryk digiKam bruger fingeraftryk til visse handlinger, og dette værktøj lader dig danne eller gendanne fingeraftrykkene. Aktivér tilvalget Scan efter ændrede eller ikke-katalogiserede elementer (hurtigere) for at springe fotos, som allerede er blevet behandlet og katalogiseret over.

Find duplikater Har du brug for at finde duplikater? Denne kommando kan hjælpe dig med det. Bemærk, at denne handling bruger fingeraftryk, så du skal måske køre Gendan fingeraftryk før du bruger dette værktøj.

Synkronisér billed-metadata med databasen Når digiKam tilføjer nye fotos, så læser den automatisk metadata fra hvert foto og skriver dem ind i sin egen database. Værktøjet Synkronisér billed-metadata med databasen gør det modsatte: det læser metadata fra databasen og skriver dem ind i fotoene eller i såkaldte XML-sidevognsfiler. Denne funktion kan være nyttig i mange situationer. Du kan for eksempel bruge den til at lave en backup af matadata fra databasen til en XML-sidevognsfil.

AnsigtsgenkendelseDette værktøj finder fotos som indeholder ansigter og forsøger at genkende personen eller personerne i fotoet. (Se artiklen Ansigtsgenkendelse for mere information.)