Digikam/Fordefinerede kurver fra Photoshop

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 06:18, 21 January 2013 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Brug Adobe Photoshops fordefinerede kurver i digiKam

Fra Dmitri Popovs blog, 17 december 2012

Selv om digiKam ikke kan håndtere Adobe Photoshops fordefinerede kurver direkte, så understøtter programmet kurver i det GIMP-kompatible CRV-format, så hvis du vil bruge fordefinerede kurver fra Adobe Photoshop i digiKam, så skal du konverterer dem til .crv-filer. Her kan Python-scriptet acv2gimp.py hjælpe dig. Før du tager scriptet i anvendelse skal du sikre dig, at Python er installeret på dit system. Brug så kommandoen chmod +x acv2gimp.py til at gøre scriptet udførbart. Når du har gjort det kan du konvertere en fordefineret kurve ved at køre kommandoen ./acv2gimp.py fulgt af navnet på filen i ACV-format:

./acv2gimp.py curvepreset.acv

Som standard har den konverterede fil samme navn som den oprindelige fil uden filendelse (dvs. curvepreset.acv bliver til curvepreset), men du kan bruge parameteren -o til at angive et andet navn:

./acv2gimp.py -o converteredcurvepreset.crv curvepreset.acv

For at indlæse den konverterede kurve i digiKam skal du åbne et foto for redigering og vælge Farve -> Kurvejustering. Tryk på knappen Indlæs og vælg den konverterede kurve.