digiKam/Behandl Raw-filer

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 05:46, 15 May 2011 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Behandl Raw-filer i digiKam

Fra Dmitri Popovs blog, 4 maj, 2011

digiKam er som regel ganske god til at afkode RAW-filer ved brug af standardinstillingerne; men hvis du foretrækker at have fuld kontrol over, hvordan programmet behandler RAW-filer, så vælg menupunktet Indstillinger -> Indstil digiKam, gå til afsnittet RAW-afkodning og aktivér tilvalget Always open the Raw Import Tool to customize settings. Næste gang du åbner en RAW-fil for at redigere den, så havner du i digiKams RAW-import-brugerflade, hvor du kan justere indstillingerne for RAW-import og efterbehandling. digiKam bruger biblioteket LibRaw til al sin RAW-behandling. LibRaw er et rent C++-bibliotek, som inkluderer "demosaicing"-algoritmerne fra programmet dcraw samt algoritmer fra nadre projekter som Rawtherapee.Sidepanelet Raw Import indeholder tre faneblade: RAW Decoding, Post Processing og Info. Fanebladet RAW Decoding giver dig adgang til indstillinger, som lader dig justere demosaicing, hvidbalance, støjreduktion og korrektion for kromatisk aberration samt indstille farvehåndtering.

Demosaicing er en en proces til at rekonstruere et billede med alle farver fra det rå output fra en billedsensor. For bedre at forstå hvad demosaicing er og hvordan det virker, kan du læse artiklen Understanding Digital Camera Sensors. digiKam (egentlig biblioteket LibRaw) understøtter flere algoritmer til demosaicing, blandt andet Bilinear, VNG, AHD, LMMSE. Taster du Shift + F1, så får du vist en kort og ret teknisk beskrivelse af hver algoritme. Den bedste måde at se forskellene imellem forskellige algoritmer er dog at prøve at bruge dem på den aktuelt åbne RAW-fil. Vælg den algoritme, som du vil bruge og klik på knappen Update for at få en forhåndsvisning af resultatet. Forhåndsvisningsfeltet viser et billede, som vil blive importeret til editoren, og du kan bruge zoom-skyderne nederst i vinduet til at zoome ind på billedet for nærmere inspektion.

Som standard omdanner digiKam RAW-filer til farvebilleder i 8-bit, men du kan vælge 16 bit-tilstand i stedet for ved at aktivere tilvalget for 16 bits farvedybde. 8 bit-tilstanden er hurtigere, men 16 bit-omdannelse er langt at foretrække, da den giver et større farvetone-område. Hvis du vælger at arbejde i 16 bit-tilstand, så anbefales det, at du aktiverer og konfigurerer tilvalgene for farvehåndtering i afsnittet Farvehåndtering for at forhindre, at billedet kommer til at virke for mørkt, når det vises i editoren. På grund af den måde, som nogle af algoritmerne behandler grønne pixels kan det resulterende billede indeholde visse uønskede mønstre og artefakter. Aktivering af tilvalget Interpolate RGB as four colors kan løse dette problem. Tilvalget Do not stretch or rotate pixels er specielt til Fujifilms kameraer med Super CCD-sensorerne og kameraer, som bruger ikke-kvadratiske pixels. Når dette tilvalg er aktiveret, så hælder billeder 45 grader, sådan at hver outputpixel svarer til en RAW-pixel. Dette tilvalg forhindrer også, at billeder strækkes til sit korrekte skalaforhold.

I afsnittet White Balance kan du justere indstillingerne for hvidbalance og specificere, hvordan systemet skal håndtere overeksponerede områder i fotoet. LibRaw har forskellige algoritmer til udbedre sådanne områder — Solid White, Unclip, Blend, and Rebuild — og du kan se en kort beskrivelse af dem ved at taste Shift + F1. For at behandle overeksponering mere præcist skal du markere tilvalgsboksen Auto Brightness. Ud over hvidbalance kan du også aktivere og tilpasse tilvalget Exposure Correction og manuelt justere indstillinger for eksponeringskompensering. Under- og overeksponeringsknappen for neden kan identificere over- og undereksponerede områder i fotoet i forhåndsvisningsfeltet, som kan hjælpe dig med at justere eksponeringsindstillingerne.

Ved at bruge valgmulighederne i afsnittet Corrections kan du vælge at anvende en af de understøttede støjreduktionsalgoritmer på billedet, og du kan aktivere korrektion for kromatisk aberration og justere de tilhørende indstillinger. I afsnittet Color Management kan du angive en farveprofil og et farverum (se Color Management in digiKam for mere information om farvehåndtering).

Under fanebladet Post Processing kan du justere forskellige indstillinger for eksponering (fx lysstyrke, kontrast, gamma og eksponering) og du kan justere lysstyrkekurven. Selv om disse justeringer kan foretages senere, når du redigerer det konverterede billede, så kan du også vælge at gøre det under RAW-importen for at gøre redigeringsprocessen mere strømlinet. digiKam anvender alle justeringer til det forhåndsviste billede, så du kan umiddelbart se resultatet af dine justeringer uden at udføre den egentlige konvertering.

Når du er tilfreds med de indstillinger og justeringer, som du har foretaget, så klik på knappen Import for at importere og behandle RAW-filen. Og husk: er du i tvivl, så kan du altid klikke på knappen Use Default og lade digiKam importere RAW-filen med standardindstillingerne.