Digikam/Watermark/bg

From KDE UserBase Wiki
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Водни знаци в "ДигиКам"

Оригиналът на тази статия е публикуван на Scribbles и Snaps. Тази статия се разпространява с позволението на Дмитри Попов.

Въпреки че има много начини да предпазите изображенията си от неоторизирано използване, водните знаци остават най- простия и все пак най- ефективния начин, чрез който можете да се идентифицирате като създател на дадено изображение и да предотвратите нерегламентираното му ползване.

Въпреки че ДигиКам поддържа създаването на водни знаци, тази функционалност е много трудна за намиране. Тя е прикрита в инструмента Batch Queue Manager, който може да ползвате, за да слагате водни знаци на множество изображения едновременно. Ето как работи. Изберете Tools -> Batch Queue Manager (или натиснете клавиша B), за да отворите инструмента. Изтеглете желаните изображения, от албум, в зоната Queues, за да ги добавите в настоящата партида. В областта Batch Tools Available, кликнете на Base Tools и след това кликнете два пъти на инструмента Add Watermark, за да го добавите към зоната Assigned Tools.

ДигиКам може да използва текст или изображения, за водни знаци и също така ви позволява да изберете желания тип, в зоната Tools Setting. Ако искате да ползвате типа Image, уверете се, че вече имате подходящо изображение за целта. След това задайте желаните настройки за Placement (разположение), Size (размер) и Margins (контури). След това, изберете папката- дестинация, в секцията Target на зоната Queue Settings. В секцията Behavior, можете да дефинирате какво да прави системата, ако в папката- дестинация срещне изображение със същото име, като на обработваното изображение. Можете да укажете или изображението да бъде заместено, или да бъде преименувано, преди да бъде запазено. Също така може да ползвате възможностите в секцията File Renaming, за да зададете правило за автоматично преименуване на обработваните файлове.

Когато приключите с настройките, натиснете бутона Run и когато ДигиКам е готов с обработката, ще намерите изображенията с водните знаци, в папката- дестинация.