Difference between revisions of "KNode/KNode for mailing lists/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
 
m (Text replace - "applikationer" to "programmer")
(23 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
Mailing lists are widely used for communication among Free Software projects and interest groups. By sending an email to a special email address, tens, hundreds or thousands of people will receive the message for discussion. It can be useful to separate this mailing-list email traffic you receive from regular email really meant for you. This way, you can casually read a mailing list without worrying about receiving too much mail you might not be interested in.
+
Postlister har vid udbredelse blandt Open Source projekter og interessegrupper indenfor kommunikation. Ved at sende en email til en særlig email-adresse vil mange - måske tusinde - mennesker modtage meddelelsen til diskussion. Det kan være nyttigt at holde email-trafikken fra postlister adskilt fra din almindelige email. På den måde kan du følge med i en postliste uden at skulle bekymre dig om at modtage alt for mange emails, som du måske ikke er interesseret i.
  
{{Tip|1=To read the details on these screens, click on an image, and use the browser back-button to return to this page.}}
+
{{Tip/da|1=For at læse detaljer på disse skærmbilleder kan du klikke på et billede og bruge browserens tilbage-pil til at komme tilbage igen.}}
  
The Kontact project provides the [[Special:myLanguage/KNode|Knode]] application, which can be used to read mailing lists completely separately to your regular mail.
+
[[Special:myLanguage/KNode|Knode]] er Kontact-projektets program til at læse postlister helt adskilt fra din almindelige email.
  
== Reading mail with KNode ==
+
== At læse beskeder med KNode ==
  
You can find '''KNode''' by searching for it in your application launcher. You may need to install it from your distribution packages first if you don't already have it installed. If you have '''Kontact''' installed you will find '''KNode''' from the navigation menu on the left.
+
Du finder '''KNode''' ved at søge i din programstarter. Måske skal du først installere det fra din distributions pakker, hvis det ikke allerede er installeret. '''KNode''' er også en komponent i '''Kontact''' - her kaldes den Usenet.
  
 
[[Image:Knode1.png|center|thumb|350px]]
 
[[Image:Knode1.png|center|thumb|350px]]
  
  
When '''KNode''' starts, configure it by using the <menuchoice>Accounts</menuchoice> tab and clicking <menuchoice>Add</menuchoice> to add a new Newsgroup Server.
+
Når '''KNode''' starter første gang, konfigurerer du den ved at vælge <menuchoice>Konti</menuchoice>. I fanebladet <menuchoice>Nyhedsgruppeservere</menuchoice> klikker du på <menuchoice>Tilføj</menuchoice> for at tilføje en ny nyhedsgruppeserver.
  
  
Line 22: Line 22:
  
  
'''KNode''' is really a [http://en.wikipedia.org/wiki/Usenet usenet news reader]. Usenet news is one of the earliest forms of communication on the Internet. [http://gmane.org Gmane] is a website which provides a service of subscribing to hundreds of public mailing lists, and making the result available to anyone who wants to use it. By using '''KNode''' with Gmane, we can read and reply to any mailing list on the Gmane network. Configure '''KNode''' to use the server <tt>news.gmane.org</tt> and port <tt>119</tt>. It is also important that you set your name and email address in the identity tab. By entering your email address Gmane will allow you to send mail through their servers.
+
'''KNode''' er egentlig en [http://en.wikipedia.org/wiki/Usenet usenet nyhedslæser]. Usenet nyheder er en af de tidligste former for kommunikation på internettet. [http://gmane.org Gmane] er et websted, som giver mulighed for at abonnere på hundredevis af offentlige postlister og gøre resultatet tilgængeligt for alle, som ønsker at bruge det. Ved hjælp af '''KNode''' kan du læse og svare til enhver postliste på Gmane netværket. Konfigurér '''KNode''' til at bruge serveren <tt>news.gmane.org</tt> og port <tt>119</tt>. Det er også vigtigt, at du angiver dit navn og din email-adresse i fanebladet Identitet. Når du har oplyst din email-adresse, lader Gmane dig sende mail gennem deres servere.
  
  
Line 28: Line 28:
  
  
Next, select the new Gmane item in KNode and select <menuchoice>Subscribe to Newsgroups</menuchoice>. Allow it to fetch a list of Groups from Gmane. Groups are the Usenet equivalent of mailing lists.
+
Vælg nu det nye emne Gmane i KNode og vælg <menuchoice>Abonnér på nyhedsgrupper</menuchoice> fra kontekstmenuen. Lad den hente en liste over grupperne på Gmane. Grupper på Usenets svarer til postlister
  
  
Line 34: Line 34:
  
  
You can now search for and subscribe to hundreds of mailing lists on Gmane, including lists related to KDE software, GNOME, numerous distributions, as well as non-technical lists like backpacking and cycling.
+
Du kan nu søge efter og abonnere på hundredevis af postlister, herunder lister vedrørende KDE software, GNOME, diverse programmer og ikke-tekniske lister om ting som backpacking og cykling.
  
  
Line 42: Line 42:
  
  
== Replying to mail with KNode ==
+
== Svar på mails med KNode ==
  
So far, we have only configured '''KNode''' for reading mailing lists. To reply to messages, and create our own email threads, we need to configure out-going mail.
+
Indtil nu har vi kun konfigureret '''KNode''' til at læse postlister. For at svare på meddelelser og lave egne email-tråde skal du konfigurere udgående mail.
  
Go to the <menuchoice>Accounts</menuchoice> tab again, and this time select <menuchoice>Mail Server (SMTP)</menuchoice> and click <menuchoice>Add</menuchoice>. Enter your outgoing email information. If you have already configured '''KMail''' for outgoing mail, this should contain the same details. Many people use a separate email address for mailing list traffic to cut down on spam.  
+
Åbn igen Indstillinger i gruppen <menuchoice>Konti</menuchoice>, vælg fanebladet <menuchoice>E-mail-server (SMTP)</menuchoice> og klik på <menuchoice>Tilføj</menuchoice>. Angiv dine indstillinger for udgående mail. Hvis du allerede har konfigureret '''KMail''' til udgående mail, så skal du bruge de samme detaljer her. Mange mennesker bruger adskilte email-adresser til postlister for at undgå spam.  
  
 
[[Image:Knode9.png|center|thumb|350px]]
 
[[Image:Knode9.png|center|thumb|350px]]
  
  
== Subscribing to mailing lists ==
+
== Abonnér på postlister ==
  
Before sending a message to the mailing list, you may need to subscribe to the list. Many mailing lists block emails from email addresses which are not subscribed to the list. For example, to subscribe to the kde-users mailing list ''(kde@mail.kde.org)'', find the listinfo page on the [http://www.kde.org/mailinglists/ KDE software users' mailing list page]. After you subscribe to the list and reply to the confirmation email, you're nearly ready to start posting to the mailing list. Go to your options page for the mailing list and turn off mail delivery (look for a link on emails that contain the word "malman", which is the most common list server - you need to scroll right down the page to find the button "Unsubscribe or edit options".). As you are reading the mailing list through KNode+Gmane, you don't need to have the mail also delivered to your email account.
+
Før du sender en besked til en postliste skal du abonnere på den. Mange postlister blokerer meddelelser fra email-adresser, som ikke abonnerer på listen. Hvis du fx vil abonnere på postlisten kde users ''(kde@mail.kde.org)'', så skal du finde listinfo-siden på denne [http://www.kde.org/mailinglists/ side med postlister til brugere af KDE's software]. Efter at du har aboneret på listen og svaret på bekræftelses-mail'en kan du begynde at sende meddelser til postlisten. Gå til indstillingssiden for din postliste og fravælg at få mails tilsendt (se efter et link i emails, som indeholder ordet "malman", som er den mest almindelige listeserver - du skal rulle ned på siden for at finde knappen "Unsubscribe or edit options"). Da du får postlisten fra Gmane og læser den i KNode behøver du ikke også at få den sendt til din email.
  
When you first send a message to a mailing list through '''KNode''', you will recieve a confirmation request email from Gmane. You only have to reply to that once. All subsequent messages sent through '''KNode''' will be sent immediately for a complete mailing list experience. If you do not receive an email from Gmane the first time you send a message to a list, make sure you have correctly set your email address in the identity tab when configuring KNode to use Gmane.
+
Første gang du sender en meddelelse til en postliste fra '''KNode''' vil du modtage en bekræftelses-email fra Gmane. Du skal kun svare på den en gang. Alle efterfølgende meddelelser, som du sender fra '''KNode''' vil blive sendt direkte. Hvis du ikke modtager en email fra Gmane første gang, du sender en meddelelse til en liste, så skal du sikre dig, at du har angivet en korrekt email-adresse i fanebladet Identitet, da du konfigurerede '''KNode''' til at bruge Gmane.
  
  
Line 61: Line 61:
  
  
== Other tips ==
+
== Andre tips ==
  
If you want to use '''KNode''' with lists that are not covered by Gmane, you can ask Gmane to subscribe to the list [http://gmane.org/subscribe.php here].
+
Hvis du ønsker at bruge KNode med lister, som ikke findes på Gmane, så kan du bede gmane om at abonnere på listen [http://gmane.org/subscribe.php her].
  
If you are subscribed to private mailing lists, but still want to use '''KNode''' to read and write to them, it is possible to install a local leafnode server for that purpose.
+
Hvis du abonnerer på en privat postliste og ønsker at bruge '''KNode''' til at læse og skrive til den, så kan du installere en lokal leafnode-server til formålet.
  
=== Developers, take note===
+
=== Udviklere, se her ===
  
If you are a developer interested in Qt, you may find that Gmane does not offer qt mailing lists like qt-interest. Instead a separate server is accessible at nntp.trolltech.com and port 119.
+
Hvis du er en udvikler og er interesseret i Qt software, så vil du opdage, at Gmane ikke tilbyder postlister om Qt. Brug i stedet den særlig server, som findes på nntp.trolltech.com og port 119
  
Writing to the list through the nntp server requires activation. See http://qt.nokia.com/newsapply for more.
+
Det kræver aktivering at skrive til listen gennem nntp-serveren; se http://qt.nokia.com/newsapply for mere.
  
[[Category:Internet]]
+
[[Category:Internet/da]]
[[Category:Office]]
+
[[Category:Kontor/da]]
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Vejledning/da]]

Revision as of 09:30, 25 August 2012

Other languages:

Postlister har vid udbredelse blandt Open Source projekter og interessegrupper indenfor kommunikation. Ved at sende en email til en særlig email-adresse vil mange - måske tusinde - mennesker modtage meddelelsen til diskussion. Det kan være nyttigt at holde email-trafikken fra postlister adskilt fra din almindelige email. På den måde kan du følge med i en postliste uden at skulle bekymre dig om at modtage alt for mange emails, som du måske ikke er interesseret i.

Ktip.png
 
Tip
For at læse detaljer på disse skærmbilleder kan du klikke på et billede og bruge browserens tilbage-pil til at komme tilbage igen.Knode er Kontact-projektets program til at læse postlister helt adskilt fra din almindelige email.

At læse beskeder med KNode

Du finder KNode ved at søge i din programstarter. Måske skal du først installere det fra din distributions pakker, hvis det ikke allerede er installeret. KNode er også en komponent i Kontact - her kaldes den Usenet.

Knode1.png


Når KNode starter første gang, konfigurerer du den ved at vælge Konti. I fanebladet Nyhedsgruppeservere klikker du på Tilføj for at tilføje en ny nyhedsgruppeserver.


Knode3.png


KNode er egentlig en usenet nyhedslæser. Usenet nyheder er en af de tidligste former for kommunikation på internettet. Gmane er et websted, som giver mulighed for at abonnere på hundredevis af offentlige postlister og gøre resultatet tilgængeligt for alle, som ønsker at bruge det. Ved hjælp af KNode kan du læse og svare til enhver postliste på Gmane netværket. Konfigurér KNode til at bruge serveren news.gmane.org og port 119. Det er også vigtigt, at du angiver dit navn og din email-adresse i fanebladet Identitet. Når du har oplyst din email-adresse, lader Gmane dig sende mail gennem deres servere.


Knode4.png


Vælg nu det nye emne Gmane i KNode og vælg Abonnér på nyhedsgrupper fra kontekstmenuen. Lad den hente en liste over grupperne på Gmane. Grupper på Usenets svarer til postlister


Knode12.png


Du kan nu søge efter og abonnere på hundredevis af postlister, herunder lister vedrørende KDE software, GNOME, diverse programmer og ikke-tekniske lister om ting som backpacking og cykling.


Knode6.png
Knode7.png


Svar på mails med KNode

Indtil nu har vi kun konfigureret KNode til at læse postlister. For at svare på meddelelser og lave egne email-tråde skal du konfigurere udgående mail.

Åbn igen Indstillinger i gruppen Konti, vælg fanebladet E-mail-server (SMTP) og klik på Tilføj. Angiv dine indstillinger for udgående mail. Hvis du allerede har konfigureret KMail til udgående mail, så skal du bruge de samme detaljer her. Mange mennesker bruger adskilte email-adresser til postlister for at undgå spam.

Knode9.png


Abonnér på postlister

Før du sender en besked til en postliste skal du abonnere på den. Mange postlister blokerer meddelelser fra email-adresser, som ikke abonnerer på listen. Hvis du fx vil abonnere på postlisten kde users (kde@mail.kde.org), så skal du finde listinfo-siden på denne side med postlister til brugere af KDE's software. Efter at du har aboneret på listen og svaret på bekræftelses-mail'en kan du begynde at sende meddelser til postlisten. Gå til indstillingssiden for din postliste og fravælg at få mails tilsendt (se efter et link i emails, som indeholder ordet "malman", som er den mest almindelige listeserver - du skal rulle ned på siden for at finde knappen "Unsubscribe or edit options"). Da du får postlisten fra Gmane og læser den i KNode behøver du ikke også at få den sendt til din email.

Første gang du sender en meddelelse til en postliste fra KNode vil du modtage en bekræftelses-email fra Gmane. Du skal kun svare på den en gang. Alle efterfølgende meddelelser, som du sender fra KNode vil blive sendt direkte. Hvis du ikke modtager en email fra Gmane første gang, du sender en meddelelse til en liste, så skal du sikre dig, at du har angivet en korrekt email-adresse i fanebladet Identitet, da du konfigurerede KNode til at bruge Gmane.


Knode14.png


Andre tips

Hvis du ønsker at bruge KNode med lister, som ikke findes på Gmane, så kan du bede gmane om at abonnere på listen her.

Hvis du abonnerer på en privat postliste og ønsker at bruge KNode til at læse og skrive til den, så kan du installere en lokal leafnode-server til formålet.

Udviklere, se her

Hvis du er en udvikler og er interesseret i Qt software, så vil du opdage, at Gmane ikke tilbyder postlister om Qt. Brug i stedet den særlig server, som findes på nntp.trolltech.com og port 119

Det kræver aktivering at skrive til listen gennem nntp-serveren; se http://qt.nokia.com/newsapply for mere.


Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.