Difference between revisions of "Karbon/Tutorials/Artistic Text Shape/da"

m (FuzzyBot moved page KOffice/Tutorials/Artistic Text Shape/da to Karbon/Tutorials/Artistic Text Shape/da without leaving a redirect: Part of translatable page "KOffice/Tutorials/Artistic Text Shape".)
(Created page with "Karbon/Tutorials/Artistic Text Shape")
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
Denne vejledning vil vise dig, hvad du kan gøre med <menuchoice>Form til en enkelt tekstlinje</menuchoice>. Denne vejledning foregår i '''Karbon''', men formen er tilgængelig i andre af '''KOffices''' programmer og fungerer på tilsvarende måde i dem alle.
+
This tutorial will present you what you can do with the <menuchoice>Artistic Text Shape</menuchoice>. While this tutorial was done using '''Karbon''', the shape is available in other '''Calligra''' applications, and will work in a similar way.
  
I denne vejledning skal du
+
In this lesson you will
* lave en tekstform
+
* create a text shape
* associere tekstformen med en sti
+
* associate a text shape with a path
  
{{Tip|Hvis en dokker ikke er synlig, så kan du enten vælge den i menuen <menuchoice>Indstillinger -> Dokkere</menuchoice> eller højreklikke på dokkerens titel og derved gøre dokkeren synlig.}}
+
{{Tip|If a docker is not visible, you can either go to the <menuchoice>Settings -> Dockers</menuchoice> menu, or right-click on a docker title, and then you can make that docker visible.}}
  
== Første skridt med en tekstform ==
+
== First step with a text shape ==
  
 
{|class="tablecenter vertical-centered"
 
{|class="tablecenter vertical-centered"
|[[Image:Add-artistic-text-shape.png]] || For at tilføje en tekstform griber du <menuchoice>Form til en enkelt tekstlinje</menuchoice> i dokkeren <menuchoice>Tilføj form</menuchoice> og trækker den ud på lærredet.
+
|[[Image:Add-artistic-text-shape.png]] || To add an artistic text shape, go to the <menuchoice>Add shape</menuchoice> docker, click on the <menuchoice>Artistic Text</menuchoice> icon, and drag it to the canvas.
 
|}
 
|}
  
Efter at have tilføjet formen vil du nok redigere teksten til noget mere interessant. For at kunne dette, skal du aktivere <menuchoice>Redigeringsværktøj til kunstnerisk tekst</menuchoice> enten ved at dobbeltklikke på den nytilføjede form eller ved at klikke på ikonet [[Image:Artistictext-tool.png]] i <menuchoice>Værktøjer</menuchoice>. Så kan du ændre teksten til noget i retning af dette.
+
After adding the shape, you might want to edit the text and display something more interesting. To do this, you need to activate the <menuchoice>artistic text shape tool</menuchoice>, either by double clicking on the newly created shape, or selecting [[Image:Artistictext-tool.png]] in the toolbox. Then you can change the text to something like this.
  
 
[[Image:Boring-artistic-text-shape.png|center]]
 
[[Image:Boring-artistic-text-shape.png|center]]
  
 
{|class="tablecenter vertical-centered"
 
{|class="tablecenter vertical-centered"
| Eftersom du ønsker en smart tekst, så må du ændre skrifttypen. Det gør du ved at ændre egenskaber i dokkeren <menuchoice>Tekstegenskaber</menuchoice>, hvor du kan ændre skrifttype, størrelse, stil og ''Forskydning'', som vil blive brugt til at kontrollere tekstens position på en stiform. || [[Image:Shape-properties-artistic-text-shape.png]]
+
| Since you want a cool text, you will need to change the font. This is done by changing the properties in the <menuchoice>shape properties</menuchoice> docker, where you can change font, the style, and also the ''Offset'' which will be used to control the position of the text on a path shape. || [[Image:Shape-properties-artistic-text-shape.png]]
 
|}
 
|}
  
Efter at have ændret <menuchoice>Familie</menuchoice> til "Steve", <menuchoice>Størrelse</menuchoice> til 30 og valgt <menuchoice>Fed tekst</menuchoice> har du følgende form på dit lærred:
+
After changing the <menuchoice>font</menuchoice> to "Steve", the <menuchoice>size</menuchoice> to 30pt, and setting <menuchoice>bold</menuchoice>, you can have the following shape in your canvas:
 
[[Image:Cool-artistic-text-shape.png|center]]
 
[[Image:Cool-artistic-text-shape.png|center]]
  
== Følg stien ==
+
== Path follower ==
  
Dette er en meget enkel, flad tekst. Nu vil vi få den til at bølge sig. For at gøre det skal vi lave en sti for eksempel ved brug af <menuchoice>Værktøj til frihåndstegning af stier</menuchoice> [[Image:Draw-freehand.png]].
+
This is still a very straight, flat text. Now we want a curvy text. To do this, we will need to create a path, for instance, using the <menuchoice>Freehand Path Drawing Tool</menuchoice> [[Image:Draw-freehand.png]].
  
Du skulle nu have noget i retning af dette:
+
You should have something like this:
  
 
[[Image:Cool-artistic-text-shape-and-curve.png|center]]
 
[[Image:Cool-artistic-text-shape-and-curve.png|center]]
  
For at knytte teksten til kurven skal du aktivere <menuchoice>Redigeringsværktøj til kunstnerisk tekst</menuchoice> ved at dobbeltklikke på teksten eller vælge [[Image:Artistictext-tool.png]].
+
To associate the text with the curve, you need to activate the <menuchoice>artistic text tool</menuchoice> by double clicking on the text, or selecting [[Image:Artistictext-tool.png]].
  
Hvis du nu bevæger musen hen over kurven, så vil du se markøren ændres til en hånd; klik så på kurven. I dokkeren <menuchoice>Tekst på sti</menuchoice> klikker du så på ikonet <menuchoice>Tilknyt sti</menuchoice> [[Image:Artistictext-attach-path.png]] for at knytte teksten til stien. Ved brug af <menuchoice>Forskydning</menuchoice> i dikkeren <menuchoice>Tekstegenskaber</menuchoice> kan du justere teksten til du får følgende resultat:
+
Then, if you move the mouse on top of the curve you will see the cursor changing to a hand, you will need to click on the curve. In the
 +
<menuchoice>Tool options</menuchoice> docker, the <menuchoice>Attach path</menuchoice> icon [[Image:Artistictext-attach-path.png]] is now enabled, and you need to click on it to attach the path. Using the offset in the <menuchoice>Shape properties</menuchoice> docker, you can adjust the text to get the following result:
  
 
[[Image:Cool-curvy-artistic-text-shape.png|center]]
 
[[Image:Cool-curvy-artistic-text-shape.png|center]]
  
Du kan afkoble stien ved at klikke på [[Image:Artistictext-detach-path.png]]. Du kan <menuchoice>forskyde</menuchoice>, <menuchoice>rotere</menuchoice> og <menuchoice>redigere</menuchoice> teksten. Hvis du ændrer kurven, så vil teksten følge med.
+
You can detach the path by clicking on [[Image:Artistictext-detach-path.png]]. You can <menuchoice>translate</menuchoice>, <menuchoice>rotate</menuchoice> and <menuchoice>edit</menuchoice> the text. If you change the curve, then the text will be updated.
  
[[Category:Kontor/da]]
+
[[Category:Office]]
[[Category:Vejledning/da]]
+
[[Category:Tutorials]]
[[Category:Grafik/da]]
+
[[Category:Graphics]]

Revision as of 08:18, 16 May 2014

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎українська

This tutorial will present you what you can do with the Artistic Text Shape. While this tutorial was done using Karbon, the shape is available in other Calligra applications, and will work in a similar way.

In this lesson you will

  • create a text shape
  • associate a text shape with a path
Ktip.png
Tip
If a docker is not visible, you can either go to the Settings -> Dockers menu, or right-click on a docker title, and then you can make that docker visible.


First step with a text shape

Add-artistic-text-shape.png To add an artistic text shape, go to the Add shape docker, click on the Artistic Text icon, and drag it to the canvas.

After adding the shape, you might want to edit the text and display something more interesting. To do this, you need to activate the artistic text shape tool, either by double clicking on the newly created shape, or selecting Artistictext-tool.png in the toolbox. Then you can change the text to something like this.

Boring-artistic-text-shape.png
Since you want a cool text, you will need to change the font. This is done by changing the properties in the shape properties docker, where you can change font, the style, and also the Offset which will be used to control the position of the text on a path shape. Shape-properties-artistic-text-shape.png

After changing the font to "Steve", the size to 30pt, and setting bold, you can have the following shape in your canvas:

Cool-artistic-text-shape.png

Path follower

This is still a very straight, flat text. Now we want a curvy text. To do this, we will need to create a path, for instance, using the Freehand Path Drawing Tool Draw-freehand.png.

You should have something like this:

Cool-artistic-text-shape-and-curve.png

To associate the text with the curve, you need to activate the artistic text tool by double clicking on the text, or selecting Artistictext-tool.png.

Then, if you move the mouse on top of the curve you will see the cursor changing to a hand, you will need to click on the curve. In the Tool options docker, the Attach path icon Artistictext-attach-path.png is now enabled, and you need to click on it to attach the path. Using the offset in the Shape properties docker, you can adjust the text to get the following result:

Cool-curvy-artistic-text-shape.png

You can detach the path by clicking on Artistictext-detach-path.png. You can translate, rotate and edit the text. If you change the curve, then the text will be updated.


This page was last edited on 16 May 2014, at 08:18. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.