Revision as of 08:22, 8 August 2019 by Claus chr (talk | contribs)

Kdenlive/Manual/Tidslinje/Redigering

Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎русский • ‎українська

Redigering

Redigering udføres i tidslinjen. Tilføj et klip ved at trække det fra projekttræet eller klipmonitoren. Når et klip er blevet sluppet på et spor kan det flyttes (træk og slip det) til et andet sted på det samme spor eller til et andet spor.

Søgning igennem dit projekt

Tidslinjemarkøren viser din aktuelle position i projektet. Markørens position på tidslinjen og i projektmonitoren følges altid ad. Positionen kan flyttes på følgende måder:

  • Tastaturgenveje: Pil til venstre og Pil til højre flytter et frame, Skift + Pil til højre og Skift + Pil til venstre flytter et sekund.

Beskæring af et klip

Den nemmeste måde at beskære et klip er at placere tidslinjemarkøren der, hvor du ønsker at beskære klippet og så vælge klippet (klik på det) og bruge menuen Tidslinje -> Aktuelt klip -> Udklip klip (standard tastaturgenvej Skift + R).

eller Højreklik -> Udklip klip

Alternativt kan du bruge skæreværktøjet.

Ændring af et klips størrelse

Et klips størrelse kan ændres fra starten eller slutningen af klippet ved at trække dets venstre eller højre kant. Hvis du ønsker en mere præcis justering af størrelsen, så kan du placere tidslinjemarkøren der, hvor du ønsker at justere størrelsen til og så bruge Tidslinje -> Start at størrelsesændring af element (standard tastaturgenvej: 1) eller Tidslinje -> Slut på størrelsesændring af element (standard tastaturgenvej: 2).

For at få endnu mere præcis kontrol over længden af et klip kan du dobbeltklikke på det i tidslinjen og justere dets varighed ved hjælp af dialogen Varighed. Du kan opnå præcision på frame-niveau på denne måde.

Kdenlive timeline current clip duration02.png

Du kan også ændre et klips størrelse ved at beskære det med skæreværktøjet og så slette den del, som du ikke vil bruge.

Fjernelse af tomrum imellem klip

Højreklik i mellemrummet mellem klippene og vælg Fjern tomrum. Vær dog opmærksom på, at hvis du har klip i flere spor og de ikke er grupperede, så kan fjernelse af tomrum forstyrre justeringen af klippene imellem sporene; tomrummet fjernes kun fra den tidslinje du klkkede på. I denne situation kan det være mere sikkert at bruge tomrumsværktøjet.

Kdenlive right-click in timeline space.png

Den miderste værktøjslinje

Der er en værktøjslinje mellem monitorene og tidslinjen, som kontrollerer de forskellige aspekter af editoren.

Midterste værktøjslinje ver 17.04


1. Sporsammensætning drop-ned.

1a. Ingen

1b. Forhåndsvisning

1c. Høj kvalitet

2. Redigeringstilstand for tidslinje drop-ned

Bemærk, at fra ver 17.04 er vælges denne tilstand i en drop-ned-liste i stedet for en radioknap.

ver 17.04


2a. Normal tilstand

Disse indstillinger kan også findes i menuen Værktøj.

Gruppen Værktøjer (kun en af disse tre kan være aktive)

Aktive knapper er grå.

3. Markeringsværktøj

4. Skæreværktøj

5. Tomrumsværktøj

6. Positionsmarkøren - viser tidspunktet eller framenummer for det sted, hvor musen svæver. Klik på kontrollen for at skifte visning imellem tid og framenummer

7. Projektets totale varighed

8. Indsæt klipzone i tidslinje. Se Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing på Kdenlives hjemmeside.

9. Overskriv klipzone i tidslinje. Se Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing på Kdenlives hjemmeside.

10. Udtræk tidslinjezone

11. Løft tidslinjezone

12. Foretrukne effekter

13. Start forhåndsvisning af rendér

14. Stop forhåndsvisning af rendér

15. Tilføj zone til forhåndsvisning

16. Fjern zone til forhåndsvisning

17. Fjern alle zoner til forhåndsvisning

18. Automatisk forhåndsvisning

19. Deaktivér forhåndsvisning af tidslinje

20. Håndtér data i cache

Punkt 13-20 omtales i artiklen Timeline preview rendering på kdenlives hjemmeside.

21. Mindre spor (se Ikon til at ændre spors størrelse)

22. Større spor (se Ikon til at ændre spors størrelse)

23. Brug tidslinjezone Kdenlive Use timeline zone for insert.png / Brug ikke tidslinjezone Kdenlive Dont Use timeline zone for insert.png ved indsætning (slå til/fra). Se Insert & Overwrite Advanced Timeline Editing på Kdenlives hjemmeside.

Den nederste værktøjslinje

Nederste værktøjslinje ver 17.04


24. Opdel lyd og video automatisk

25. Automatiske overgange

26. Vis videominiaturer

27. Vis lydminiaturer

28. Vis markørkommentarer

29. Hægt

Zoomværktøjer

30. Tilpas zoom til projekt

31. Zoom ud

32. Zoom projekt

33. Zoom ind

Beskrivelse af knapper

Sporsammensætning - Ingen

Når sporsammensætning er sat til Ingen får du ikke spor med alfakanalinformation til sammensætning med andre spor medmindre en eksplicit sammensat eller affin overgang indsættes imellem klippene. Det er den måde Kdenlive virkede i ændre versioner (<= ver 0.9.X).

Sporsammensætning - Forhåndsvisning

Når sporsammensætning er sat til Forhåndsvisning, så vil spor med alfakanalinformation automatisk blive sammensat med andre spor ved brug af en algoritme, som er noget hurtigere end den algoritme, som bruges med Sporsammensætning - Høj kvalitet, men som forringer farverne en smule.

Sporsammensætning - Høj kvalitet

Når sporsammensætning er sat til Høj kvalitet, så vil spor med alfakanalinformation automatisk blive sammensat med andre spor ved brug af en algoritme (qtblend), som er noget langsommere end den algoritme, som bruges med Sporsammensætning - Forhåndsvisning, men som bevarer farveinformationen bedre.

Tidslinjeredigering - Normal tilstand

I denne redigeringstilstand kan du ikke trække klip ovenover andre klip i det samme spor i tidslinjen. Du kan trække dem til et andet spor i tidslinjen, men ikke til det samme sted som et eksisterende klip. Dette er i modsætning til overskrivningstilstand.

Tidslinjeredigering - Overskrivningstilstand

I denne redigeringstilstand kan du trække et klip ind i et spor, hvor der allerede er et klip, og det indkommende klip vil overskrive den del af det (eller de) eksisterende klip som overlappes af det indhentede klip.

Før
Efter


I skærmbilledet "Efter" herover kan du se at klippet, som blev trukket ind fra det øvre spor har erstattet en del af klippet i det nedre spor.

Tidslinjeredigering - Indsætningstilstand

Når denne tilstand er valgt og du slipper et klip på tidslinjen, så vil det blive sat ind på tidslinjen på det sted, hvor du slipper det. Klippet, som ligger der blive delt og klippene flyttes til højre for at give plads til det nye klip.

Før
Under
Efter. Indkommende klip indsættes. Klip efter indsætningspunktet flyttes til højre


Markeringsværktøjet

Brug dette til at vælge klip i tidslinjen. Markøren bliver til en hånd, når dette værktøj er aktivt.

Skæreværktøjet

Brug dette værktøj til at beskære klip i tidslinjen. Markøren bliver til en saks når dette værktøj er aktivt.

Tomrumsværktøjet

Brug dette værktøj (Kdenilve Spacer tool icon.png) til midlertidigt at gruppere forskellige klip og trække dem rundt på tidslinjen for at oprette eller fjerne tomrum imellem klippene. Meget nyttigt. Eksperimentér med dette værktøj for at se, hvordan det virker.

Kdenlive Spacer tool crop.png

I ovenstående eksempel er klippene ikke grupperede, men tomrumsværktøjet grupperer dem midlertidigt for dig, sådan at du kan flytte dem alle som en gruppe.

Tilpas zoom til projektet

Dette vil zoome projektet ud, sådan at det hele kan ses i tidslinjevinduet. Det er den samme funktion, som udløses af Tilpas zoom til projekt i menuen Tidslinje.

Zoom projekt

Forstørrelsesglassene zoomer ind og ud på tidslinjen. Skyderen justerer zoomfaktoren i store spring. De samme indstillinger kontrolleres af Zoom ind og zoom ud i menuen Tidslinje.

Opdel lyd og video automatisk

Når denne er aktiveret og du trækker et klip til tidslinjen, så vil lyden i klippet blive placeret i et lydspor og videoen i et videospor. Du kan opnå det samme resultat ved at højreklikke på klippet og vælge Opdel lyd efter . Når den ikke er aktiveret og du trækker et klip til tidslinjen, så kombineres lyd- og videosporet til et videospor.

Automatiske overgange

Når knappen er aktiveret, så vil enhver overgang som føjes til tidslinjen have tilvalget for automatisk overgang sat som standard. Se Automatiske overgange

Vis videominiaturer

Når den er aktiv, så vil videoklippene i tidslinjen indeholde en miniature foruden filnavnet; ellers vises kun klippets filnavn.

Når der er zoomet maksimalt ind i tidslinjen, så viser videosporet en miniature af hver frame i klippet. Når der ikke er zoomet maksimalt ind i tidslinjen, så viser videosporet en miniature for første og sidste frame i klippet.

Vis lydminiaturer

Når den er aktiv, så vises en bølgeform, som repræsenterer lydklippet sammen med filnavnet; ellers vises kun filnavnet.

Vis markørkommentarer

Denne knap slår visning af kommentarer til og fra. Kommentarer kan være gemt i markører (teksten med guldfarvet baggrund i eksemplet herunder) og i hjælpelinjer (teksten med violet baggrund).

Kdenlive Markers and guides crop.png

Hægt

Når denne funktion er aktiv og du trækker starten af et klip hen i nærheden et andet klips ende, så vil det første klip hægte sig på og blive perfekt justeret med det andet klips ende. Når du nærmer de to klips ender til hinanden, så hægter de sig sammen uden tomrum eller overlapning lige så snart de er inden for en vis lille afstand. Bemærk, at dette sker, selv hvis klippene er i forskellige spor i tidslinjen.

Klip vil også hægte sig til tidslinjemarkøren position, til markører og til hjælpelinjer.

Klip materiale fra flere justerede spor - Ripple Delete

Dette findes i menuen Tidslinje under Alle klip -> Ripple Delete [1]

Findes tilsyneladende ikke i Kdenlive 17.04 & 18.04
Markér start- og slutpunkter i projektmonitoren og vælg så Tidslinje -> Alle klip -> Ripple Delete (eller Ctrl-X). Kdenlive sletter alt materiale imellem start- og slutpunkterne i ikke-låste spor, skubber resten tilbage, sådan at hullet fyldes ud og placerer afspilningshovedet på startpunktet.

  1. tilgængelig i allernyeste versioner > 0.9.10 (januar 2015)

This page was last edited on 15 February 2021, at 14:20. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.