exi/Håndbog/Byg en enkel database/Design af formularer/Arbejdet med design af formularer

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 08:20, 28 March 2018 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Arbejdet med design af formularer

Som ved design af tabeller eller forespørgsler har du en datavisning og en designvisning. Design af formularer udføres i designvisningen. Vi vil ofte henvise til formulardesignvinduet som formulardesigneren.

  1. For at oprette en ny, tom formular vælger du Formular i fanebladet Opret. Alternativt kan du højreklikke på Formular i Projeknavigator og vælge Opret objekt: Formular... i kontekstmenuen.
  2. Nu dukker en ny ramme op, som du kan ændre størrelsen på ved at trække i kanterne. Rammen dækkes af et gitter, som gør det lettere at placere kontrollerne.
  3. Ligesom tabeldesigneren har formulardesigneren også et Egenskabseditor-felt på højre side. Feltet har tre faneblade med relation til den aktuelle formular.
Fanebladet Egenskaber
indeholder en liste med egenskaber for den aktuelle kontrol.
Fanebladet datakilder
indeholder egenskaber som har at gøre med den aktuelle kontrols datakilde eller med formens egen datakilde.
Fanebladet Kontroller
indeholder alle formularens kontroller i et hierarkisk træ. Listen gør det lettere at finde kontroller ved deres navn og ved at klikke på træet navigere man til den valgte kontrol i selve formularen.

Information om den aktuelle kontrols navn og type vises på de to første faneblade.

Der er desuden særlige værktøjslinjer:

  • Værktøjslinjen med kontroller bruges til at vælge nye kontroller til indsættelse i formularen. Vælg fanebladet Formulardesign for at vise den.