Kexi/Vejledninger/Rapporter/Rapporter i Kexi for begyndere

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 09:18, 20 July 2011 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

← Tilbage til Vejledninger/Rapporter
← Tilbage til vejledninger

Dette er en grundlæggende vejledning for begyndere i at lave rapporter i Kexi 2.2 eller nyere.

Note

Du kan klikke på skærmbillederne for at se flere detaljer og klikke på "tilbage"-knappen for at komme tilbage hertil.


Vi begynder med en tabel ved navn masterlb vist i dataformat. I dette eksempel hedder felterne author, title, keywords og så videre. Før vi kan lave en rapport, skal vi lave en forespørgsel.

Vælg kommandoen Query i hovedværktøjslinjens faneblad Create.I Query Design-visningen vælger du den ønskede tabel fra komboboksen og klikker på knappen Insert. En boks, som repræsenterer den valgte tabel dukker op med en liste af feltnavne. Dobbeltklik på hvert felt du vil have med i din forespørgsel.Søjlerne i forespørgslen bliver automatisk udfyldt med de felter, du valgte og med tabellens navn, som vist herunder.Lad os sige, at du vil have alle de dataposter, hvis felt keywords matcher NEUROLOGY med i din rapport. Under Criteria i linjen keywords skriver du

'NEUROLOGY'

(Omgiv navnet med enkelte anførselstegn.)Klik nu på knappen Save for at gemme din forespørgsel. Du vil blive spurgt om et navn til den gemte forespørgsel; skriv

neurology

. I skærmbilledet nedenfor bliver forespørgslens navn vist i kategorien Queries i feltet længst til venstre.

Dernæst skal du lave en ny rapport, som vil vise data defineret i forespørgslen. Vælg kommandoen Report i hovedværktøjslinjens faneblad Create.Klik på fanebladet med databaseikonet til højre for Properties. Du vil nu kunne vælge en intern kilde til din rapport. Den nye forespørgsel vil være blandt valgmulighederne. Vælg den og klik på knappen Set Data.Her, før du indskriver dine data, kan det være en god ide at klikke på knappen Edit Sections for at lave en overskrift og vælge andre formatteringsmuligheder:Du vil sikkert have en etiket i sidehovedet. For at få det klikker du på kommandoen Label i fanebladet Report Design i hovedværktøjslinjen og klikker så i området Report Header.

Bemærk, at du kan skrive din egen overskrift i Caption i Property Editor til at erstatte ordet Label. Du har mange muligheder for at formattere størrelse, position, skrifttype osv.For at føje felter til rapporten klikker du på kommandoen Field i fanebladet Report Design i hovedværktøjslinjen og klikker så i afsnittet Detail. I Property Editor viser komboboksen Data Source en liste med felterne fra din forespørgsel. For hvert felt du laver i afsnittet Detail skal du vælge det ønskede felt i listen Data Source. Dette binder felterne i din rapport til dine data.Igen er der mange muligheder for formattering. Gem din rapport ved brug af knappen Save. Før du skifter til data-tilstand kan det være en god ide at lukke rapporten og genåbne den, hvis du har defineret data for første gang [dette kan være en fejl, som vil blive rettet i en senere version].

Når du skifter til data-tilstand, så har du forskellige muligheder, herunder kommandoen Print. Din udskrevne rapport vil se godt ud!


Forfatter ukendt. Tekst tilpasset og redigeret af jstaniek.