Kubuntu/Wsparcie

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 15:19, 6 October 2022 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Wsparcie

Kontakt i wsparcie

Są trzy sposoby na kontakt z Projektem Kubuntu; listy dyskusyjne (email), Internet Relay Chat (IRC) oraz fora dyskusyjne.

Listy dyskusyjne

Listy dyskusyjne są oficjalnym narzędziem komunikacyjnym Projektu Kubuntu. Pozwalają one na dyskusję za pomocą poczty elektronicznej oraz przeszukiwanie archiwów.

Subskrypcja:
Aby rozpocząć korzystanie z list dyskusyjnych, musisz się najpierw na nie zapisać. Subskrypcja pozwala wysyłać wiadomości bez czekania w kolejce autoryzacyjnej oraz pozwala na odbieranie wiadomości od innych, którzy są również zapisani na listę dyskusyjną.

Przed wysłaniem wiadomości sprawdź, czy temat nie był poruszany w przeszłości. Aby to zrobić należy skorzystać z Google, w celu przeszukania archiwum.

  • Użytkownicy Kubuntu

Rejestracja: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/kubuntu-users
Archiwum: https://lists.ubuntu.com/archives/kubuntu-users

  • Twórcy Kubuntu

Rejestracja: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/kubuntu-devel
Archiwum: https://lists.ubuntu.com/archives/kubuntu-devel

  • Dokumentacja Kubuntu

Rejestracja: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-doc
Archiwum: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-doc

Internet Relay Chat

IRC pozwala komunikować się w czasie rzeczywistym z wieloma osobami, które również używają IRC i są w tych samych sieciach i na kanałach. Aby uzyskać więcej informacji na temat klientów IRC, zobacz Klienty Chatu. Możesz również użyć przeglądarki, aby się komunikować. Aby to zrobić, przejdź do strony Webchat.

Sieci IRC

Wszystkie kanały Ubuntu i Kubuntu znajdują się w sieci Libera. Adres serwera to 'irc.libera.chat', a domyślny port to '6667'. Użyj komendy /join #nazwakanału, aby połączyć się z kanałem.

Na przykład: /join #kubuntu

Kanały IRC Kubuntu

  • #kubuntu: Oficjalny kanał wsparcia

Połączyć z #kubuntu można tutaj: #kubuntu

  • #kubuntu-offtopic: Aby pogadać z kolegami na różne tematy
  • #kubuntu-devel: To jest kanał, na którym przesiadują deweloperzy Kubuntu

Fora dyskusyjne

Forum Kubuntu znajdziemy na: Kubuntu Forums

Pomoc dla programów

Większość aplikacji KDE posiada przycisk 'Help' na pasku narzędziowym, który prowadzi do podręcznika. Podstawowa dokumentacja KDE to: Dokumentacja KDE oraz KDE Userbase Wiki.

Wsparcie telefoniczne Kubuntu

Jeśli ty, albo twoja organizacja, potrzebujecie pomocy dla twojego systemu komputerowego obsługiwanego przez Kubuntu, ale nie chcecie się martwić o skuteczną odpowiedzieć na IRC, możesz opłacić pomoc telefoniczną z biura w Anglii. Przy pomocy telefonu, poczty elektronicznej, Google hangout, Skype, VNC i innych sposobów, pomogą ci oni rozwiązać problem za ciebie.

Kliknij aby uzyskać więcej informacji.

Powrót do strony głównej Kubuntu