Marble/Korttemaer

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 07:34, 14 August 2012 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


En af Marbles kernefunktioner er understøttelse af forskellige kort (korttemaer i Marbles terminologi) og forskellige planeter. Hvert af disse kan ses i forskellige projektioner: Få planeten til at ligne en globus eller se det som et trykt kort ved at vælge en passende projektion.

Korttemaer indstilles i Marbles dialog Kortvisning. I skrivebordsversionen findes den et faneblad i panelet til venstre.

I den mobile version af Marble til Nokia N900 finder du dialogen Kortvisning via programmets hovedmenu.

Dialogen Kortvisning lader dig vælge en projektion, hvilken planet (himmellegeme) du vil se og et korttema. Resten af denne vejledning forklarer disse valgmulighedre i detalje.

Valg af planet

Marble understøtter omkring et dusin forskellige planeter. I dialogen Kortvisning kan du vælge blandt de planeter, som der er mindst ét kort installeret til.


Jorden. Der findes mange forskellige korttemaer.

Månen. Vi ved godt, at den egentlig ikke er en planet.

Mars

Venus

Valg af projektion

Projektionen definerer, hvordan planetens overflade præsenteres på skærmen. Den kan vises som en globus eller som en slags fladt kort.

Globusprojektion Projektion som fladt kort Mercatorprojektion
Eksempel
Almindelig anvendelse Visning af store områder, måling af store afstande Visning af store områder Visning af mindre områder, navigation

Tip

Er du usikker på, hvilken projektion, du skal vælge? En tommelfingerregel er at bruge projektionen Globus for meget store områder og ellers Mercator.


Valg af korttema

Oversigtskort

Korttema Eksempel Beskrivelse
Atlas Et klassisk topografisk kort. Det bruger vektorlinjer til at markere kystlinler, landegrænser osv. og har højderelief.
Fladt kort En forenklet udgave af temaet Atlas uden topografi.
Satellitvisning Jorden set fra rummet oplyst af solen. Inkluderer skydække med aktuelle data.
Natural Earth Jordens naturlig udseende i en idealiseret visning uden megen menneskelig påvirkning. Inkluderer skydække med aktuelle data.
Jorden om natten Jorden set fra rummet uden oplysning fra solen.

Vejkort

Disse kort er optimerede til høje zoomniveauer og viser mange detaljer om byer og veje. Nogle af dem giver gode visninger af lande og selv kontinenter eller hele kloden set fra rummet, men det er ikke det, de primært er beregnet til. Skal du finde vej? Holder du af cykel- eller vandreture? Vil du udforske omgivelserne? Så vælg et af disse kort.

Korttema Eksempel Beskrivelse

OpenStreetMap

Til almindelig brug

OpenStreetMaps berømte lag Mapnik. Et kort til almindelig brug med nyttig information til de mest almindelige anvendelser. Kortet er identisk med det, som vises på openstreetmap.org.

Kombinér dette korttema med Mercatorprojektionen for at opnå en hurtig og skarp kortvisning.

Osmarender

Til almindelig brug

OpenStreetMaps lag Osmarender. Et kort til almindelig brug med nyttig information til de mest almindelige anvendelser. Kortet er identisk med det, som kan vælges i værktøjskassen øverst til højre på openstreetmap.org.

Sammenlignet med laget Mapnik (temaet OpenStreetMap) har dette tema livligere farver og præsenterer andre data. Det ser bedre ud set fra rummet end Mapnik. På den anden side er Mapnik bedre til at håndtere konflikter imellem forskellige elementer på gadeniveau. I Osmarender er ikonstørrelsen knap så velbalanceret og z-ordnen (stakningen) er forkert for nogle elementer. Mærkater overlapper i tætpakkede områder.

Kombinér dette korttema med Mercatorprojektionen for at opnå en hurtig og skarp kortvisning.

OpenCycleMap

For cyklister

OpenStreetMap data tilpasset til cyklister. Kortet er identisk med det, som kan vælges i værktøjskassen øverst til højre på openstreetmap.org.

Kombinér dette korttema med Mercatorprojektionen for at opnå en hurtig og skarp kortvisning.

OSM Hike & Bike Map

Til vandrere og cyklister

Et kort, som er optimeret til vandre- og cykelture baseret på data fra OpenStreetMap. Inkluderer et praktisk lag, som viser terrænet (aktivér det i fanebladet Signaturforklaring).

Kombinér dette korttema med Mercatorprojektionen for at opnå en hurtig og skarp kortvisning.

Kort til undervisning

Kortvisning Eksempel Beskrivelse
Historisk kort 1689 Et historisk verdenskort fra 1689 skabt af G. van Schagen i Amsterdam.
Historisk kort 1720 Et historisk verdenskort fra 1720 skabt af Guillaume de L'Isle i Paris.
Historisk kort 1786 Et historisk verdenskort fra 1786 skabt af William Faden i London.
Nedbør (måned) Farver angiver nedbøren i den givne måned. Åbn fanebladet Signaturforklaring for at finde ud af hvilke farver, der svarer til hvilken nedbør.
Temperatur (måned) Farver angiver månedens gennemsnitstemperatur. Åbn fanebladet Signaturforklaring for at finde ud af hvilke farver, der svarer til hvilken temperatur.

Kort med rettighedsbegrænsninger

Disse kort virker teknisk set fint i Marble. De betingelser, som er knyttet til deres brug af de firmaer, som udbyder dem kan dog forhindre dig i at bruge dem. Hvis du ønsker at bruge disse kort, så må du installere dem manuelt. Sørg for at du har ret til at bruge dem i Marble.

Advarsel

Så vidt vi ved er brugen af disse ikke-frie kort forbudt i et program som Marble. Her ønsker vi blot at demonstrere de tekniske muligheder. Undlad at føje detaljer om installation af dem til denne Wiki. Vi ønsker ikke at opfordre til brug af kort, som vi ikke tror er frie.

Læs mere om begrænsningerne ved brugen af Google Maps i Dennis Nienhüsers blog.


Korttema Eksempel Beskrivelse
Google Maps Gadekort maps.google.com
Google Satellite Satellitkort fra maps.google.com
Mapquest Gadekort fra mapquest.com
Virtual Earth Satellitkort fra virtualearth.net

Installation af yderligere korttemaer

Korttema Linux (KDE) Mac, Windows Maemo (N900)
Atlas I pakkearkivet I pakkearkivet Pakken Marble Maps
Jorden om natten I pakkearkivet I pakkearkivet Pakken Marble Maps
Google Maps Manuel installation Manuel installation Manuel installation
Google Satellite Manuel installation Manuel installation Manuel installation
Historisk kort 1689 Menuen Fil -> Download kort... Manuel installation Pakken Marble Maps
Historisk kort 1720 Menuen Fil -> Download kort... Manuel installation Manuel installation
Historisk kort 1786 Menuen Fil -> Download kort... Manuel installation Manuel installation
Mapquest Manuel installation Manuel installation Manuel installation
Natural Earth Menuen Fil -> Download kort... Manuel installation Manuel installation
OpenStreetMap I pakkearkivet I pakkearkivet I pakkearkivet
Osmarender Menuen Fil -> Download kort... Manuel installation Pakken Marble Maps
Open CycleMap Menuen Fil -> Download kort... Manuel installation Manuel installation
Marble 1.2 og senere: Pakken Marble Maps
OSM Hike & Bike Map Menuen Fil -> Download kort... Manuel installation Pakken Marble Maps
Fladt kort I pakkearkivet I pakkearkivet Pakken Marble Maps
Nedbør I pakkearkivet I pakkearkivet Pakken Marble Maps
Satellitvisning I pakkearkivet I pakkearkivet Pakken Marble Maps
Temperatur I pakkearkivet I pakkearkivet Pakken Marble Maps
Virtuel jord Manuel installation Manuel installation Manuel installation

Forklaring

Begreb Beskrivelse
Pakken Marble Maps Installér pakken Marble Maps fra arkivet extras (det samme sted, hvor du fandt Marble - Virtual Globe). Se Maemo Installation (kun for Nokia N900).
Menuen Fil -> Download kort... Brug Marbles menu Fil -> Download kort (kun for KDE)..
Manuel installation Følg linket (hvis det er givet) og installer korttemaet manuelt.