Difference between revisions of "Plasma/FAQ/5.10/Configuration/da"

Jump to: navigation, search
(Importing a new version from external source)
 
(Importing a new version from external source)
 
Line 26: Line 26:
 
Højreklik på menuen, vælg ''Alternativer'' og vælg en anden menu. Plasma har i øjeblikket 3 programstartere; en er en fuldskærmsstarter til enheder med touchskærm og til netbooks, en er Plasmas kendte Programstarter og så er der Prgrammenuen, som ligner programstarteren fra Windows ME/2000 og tidligere.
 
Højreklik på menuen, vælg ''Alternativer'' og vælg en anden menu. Plasma har i øjeblikket 3 programstartere; en er en fuldskærmsstarter til enheder med touchskærm og til netbooks, en er Plasmas kendte Programstarter og så er der Prgrammenuen, som ligner programstarteren fra Windows ME/2000 og tidligere.
  
==Working with Activities==  
+
== Arbejdet med aktiviteter ==  
  
===How can I add/remove an activity?===
+
=== Hvordan kan jeg tilføje/fjerne en aktivitet? ===
  
*''Adding an activity'': Minimize all windows, then right-click on an empty space in the desktop. Click Activities, then click Create Activity. Enter your options and click "OK."
+
*''Tilføj en aktivitet'': Minimér alle vinduer og højreklik så på et tomt sted på skrivebordet. Klik Aktiviteter og klik herefter Opret aktivitet. Angiv dine tilvalg og klik "OK".
  
*''Removing an activity'': Open the Activities menu and select the <menuchoice>red cross</menuchoice> from the toolbar that will appear when you hover over an activity to remove the activity.  
+
*''Fjern en aktivitet'': Åbn menuen Aktiviteter og vælg det <menuchoice>røde kryds</menuchoice> i den værktøjslinje, der dukker op, når du lader musen svæve over en aktivitet.  
  
{{Tip|1=You must unlock widgets <keycap>(Ctrl + L)</keycap> before you can remove any activities.}}
+
{{Tip/da|1=Du skal låse widgets op (<keycap>Ctrl + L</keycap>) før du kan fjerne nogen aktivitet.}}
  
=== How can I use virtual desktops as activities? ===
+
=== Hvordan kan jeg bruge virtuelle skriveborde som aktiviteter? ===
  
Open {{Menu|System Settings|Desktop|Multiple Desktops}}, then check the box {{Menu|Different activity for each desktop}}. Click on {{Menu|OK}} and you are done.
+
Åbn {{Menu|Systemindstillinger|Skrivebord|Flere skriveborde}} og vælge boksen {{Menu|Forskelige aktiviteter for hvert skrivebord}}. Klik på {{Menu|OK}}, så er du færdig.
  
==Panel==
+
== Panel ==
  
===How can I add widgets to the panel?===
+
=== Hvordan kan jeg føje widgets til panelet? ===
  
When adding widgets normally, drag them to your chosen section of the panel.
+
Den normale måde at tilføje er at trække dem til den ønskede position i panelet.
  
===Can I move the applets on the panel?===
+
=== Kan jeg fjerne appletter fra panelet? ===
  
Open the Panel Settings menu. Then you can drag around widgets on and off the panel.
+
Åbn menuen Indstil panel; så kan du trække widgets til og fra panelet.
  
===How do I resize the panel?===
+
=== Hvordan ændrer jeg panelets størrelse? ===
  
To change length, open up Panel Settings. The arrows pointing right can be dragged to change the maximum panel size; arrows pointing left change minimum panel size. The arrow pointing up is in the center of the panel.
+
For at ændre panelets længde åbner du Indstil panelet. Pilen, som peger til højre kan trækkes for at ændre panelets maksimale længde; den der peger til venstre ændrer panelets minimale længde. Pilen, som peger op er i midten af panelet. For at ændre højden klikker du på knappen "Højde" og holder den nede mens du trækker for at ændre panelets højde.
To change the height, click and hold on the "Height" button in Panel Settings, then drag it to change the height.
 
  
===Can I autohide the panel?===
+
=== Kan jeg skjule panelet automatisk? ===
  
{{Menu|Panel Settings|More Settings|Auto Hide}}.
+
{{Menu|Indstil panel|Flere indstillinger|Skjul automatisk}}.
  
===How do I remove a panel?===
+
=== Hvordan fjerner jeg et panel? ===
  
Open Panel Settings. Then, right-click on an empty area of the panel. Click "Remove Panel."
+
Åbn Indstil panelet. Højreklik så på et tomt område i panelet og klik "Fjern".
  
==Working with Keyboard Shortcuts==  
+
== Arbejde med tastaturgenveje ==  
  
=== How can I associate a keyboard shortcut with a widget? ===  
+
=== Hvordan kan jeg associere et tastaturgenvej med et widget? ===  
  
Simply select a widget's settings (the wrench icon on the applet handle) and then click on {{Menu|Keyboard shortcuts}}. You will then be able to define a keyboard shortcut for your applet. Notice that unless the widget has defined some use for the keyboard shortcut, the shortcut itself will only give focus to the widget itself.
+
Klik blot på widget'ets indstillinger (svensknøgleikonet i applethåndtaget) og klik på {{Menu|Tastaturgenveje}}. Du kan nu definere en tastaturgenvej for din applet. Bemærk, at medmindre widget'et har defineret en anvendelse af tastaturgenvejen, så vil genvejen bare give fokus til widget'et.
  
[[Category:Plasma]]
+
[[Category:Plasma/da]]
[[Category:Configuration]]
+
[[Category:Indstilling/da]]
[[Category:Needs work]]
 

Latest revision as of 12:52, 18 July 2019

Other languages:
English • ‎dansk • ‎українська

Skrivebord

Hvordan kan jeg flytte, dreje eller ændre størrelse på et widget på skrivebordet?

Lad musen svæve over den applet du vil ændre; så dukker widget-håndtaget op. Widget-håndtaget kan du bruge til at ændre størrelse på, dreje og flytte appletten.

  • For at flytte en applet; Klik på håndtaget, hold museknappen ned og træk appletten rundt.
  • For at dreje en applet: Klik på der runde pil og træk for ar dreje appletten.
  • For at ændre størrelse på appletten: Klik på den firkantede ikon og træk for at ændre applettens størrelse. Du kan fastholde applettens sideforhold ved at holde tasten Ctrl nede.

Hvordan fjerner jeg et widget?

Et widget i panelet fjernes ved at åbne panelindstillingerne (knappen yderst til højre i panelet) og lade musen svæve over det; klik så på X i værktøjstippet. Et widget på skrivebordet fjernes ved at klikke på det og holde museknappen nede indtil menuen dukker op. Klik på X i menuen. Hvis du bruger dialogen Tilføj widgets... kan du klikke på ikonet i øverste højre hjørne af widget'et for at fjerne det.

Hvordan kan jeg fastlåse et widgets placering?

  • Metode 1: Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og vælg Lås widgets i kontekstmenuen. Hvis du vil omgøre dette, så højreklik igen og vælg Lås widgets op . Du har de samme valgmuligheder når du højreklikker på panelet.
  • Metode 2: Vælg Lås widgets fra Flere indstillinger i panelindstillingsmenuen yderst til højre i panelet. Nu kan du højreklikke på panelet og vælge Lås widgets op.

Hvordan skifter jeg imellen programstarteren og andre slags menuer?

Højreklik på menuen, vælg Alternativer og vælg en anden menu. Plasma har i øjeblikket 3 programstartere; en er en fuldskærmsstarter til enheder med touchskærm og til netbooks, en er Plasmas kendte Programstarter og så er der Prgrammenuen, som ligner programstarteren fra Windows ME/2000 og tidligere.

Arbejdet med aktiviteter

Hvordan kan jeg tilføje/fjerne en aktivitet?

  • Tilføj en aktivitet: Minimér alle vinduer og højreklik så på et tomt sted på skrivebordet. Klik Aktiviteter og klik herefter Opret aktivitet. Angiv dine tilvalg og klik "OK".
  • Fjern en aktivitet: Åbn menuen Aktiviteter og vælg det røde kryds i den værktøjslinje, der dukker op, når du lader musen svæve over en aktivitet.
Ktip.png
Tip
Du skal låse widgets op (Ctrl + L) før du kan fjerne nogen aktivitet.


Hvordan kan jeg bruge virtuelle skriveborde som aktiviteter?

Åbn SystemindstillingerSkrivebordFlere skriveborde og vælge boksen Forskelige aktiviteter for hvert skrivebord . Klik på OK , så er du færdig.

Panel

Hvordan kan jeg føje widgets til panelet?

Den normale måde at tilføje er at trække dem til den ønskede position i panelet.

Kan jeg fjerne appletter fra panelet?

Åbn menuen Indstil panel; så kan du trække widgets til og fra panelet.

Hvordan ændrer jeg panelets størrelse?

For at ændre panelets længde åbner du Indstil panelet. Pilen, som peger til højre kan trækkes for at ændre panelets maksimale længde; den der peger til venstre ændrer panelets minimale længde. Pilen, som peger op er i midten af panelet. For at ændre højden klikker du på knappen "Højde" og holder den nede mens du trækker for at ændre panelets højde.

Kan jeg skjule panelet automatisk?

Indstil panelFlere indstillingerSkjul automatisk.

Hvordan fjerner jeg et panel?

Åbn Indstil panelet. Højreklik så på et tomt område i panelet og klik "Fjern".

Arbejde med tastaturgenveje

Hvordan kan jeg associere et tastaturgenvej med et widget?

Klik blot på widget'ets indstillinger (svensknøgleikonet i applethåndtaget) og klik på Tastaturgenveje . Du kan nu definere en tastaturgenvej for din applet. Bemærk, at medmindre widget'et har defineret en anvendelse af tastaturgenvejen, så vil genvejen bare give fokus til widget'et.


This page was last edited on 18 July 2019, at 12:52. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.