Step

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 19:35, 20 July 2011 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hjem » Programmer » Uddannelse » Step

Step er en interaktiv fysiksimulator. Den lader dig udforske den fysiske verden gennem simulationer

Den er en del af KDE Education Project.

Beskrivelse

Step er en interaktiv fysiksimulator. Den virker således: du placerer nogle legemer på scenen, tilføjer nogle kræfter så som gravitation eller fjedre og klikker så Simulate; Step viser dig så, hvordan din scene udvikler sig i overensstemmelse med fysikkens love. Du kan ændre alle legemernes og kræfternes egenskaber (selv under en simulering) og se, hvordan det påvirker dir eksperiment. Med Step kan du ikke bare lære fysik, du kan fornemme, hvordan det virker!

Hovedtræk

 • Klassisk mekaniske simulationer i to dimensioner
 • Partikler, fjedre med dæmpning, gravitation og Coulombkræfter
 • Stive legemer
 • Opdager og håndterer kollisioner (i øjeblikket kun diskret)
 • Deformerbare legemer simuleres som brugerbestemte systemer af partikler og fjedre, lydbølger
 • Molekylær dynamik (i øjeblikket ved brug af Lennard-Jones potentialet): gas og væske, kondensation og fordampning, beregning af makroskopiske størrelser og deres varianser
 • Enhedsomregning og beregning af udtryk: Du kan fx indtaste "(2 days + 3 hours) * 80 km/h" og få det accepteret som en afstand (kræver libqalculate)
 • Fejlberegning og fejludbredelse: du kan indskrive værdier som fx "1.3± 0.2" for enhver egenskab; så vil fejl for alle afhængige størrelser blive beregnet ved brug af statistiske formler
 • Skøn over solverens fejl: fejl introduceret af solveren beregnes og lægges til de brugerdefinerede fejl
 • Flere forskellige solvere: op til 8. orden, eksplicit og implicit, med og uden adaptive tidsskridt (de fleste solvere kræver GSL library)
 • Kontrolværktøj til let at kontrollere egenskaber under simuleringen (også med indstillelige tastaturgenveje)
 • Værktøj til at visualisere resultater: graf, måler, sporer
 • Kontekstinformation om alle objekter, integreret wikipediabrowser
 • Samling af eksempler på eksperimenter, flere kan downloades med KNewStuff2
 • Integrerede vejledninger

Skærmbilleder

Model af solsystemet
5 partikles forbundet med fjedre
Stive polygoner
Vælg en af solverne
Grafer
Lissajouskurver
Gas
Væske
Tilføj noter til din scene

Dokumentation

Links

StepCore Library

StepCore er et bibliotek til fysisk simulering, som Step er bygget over. Det kan bruges uden Step til komplekse simulationer, som kræver programmering og i andet software, som har brug for fysisk simulation. Det er designet til at være let at udbygge og tilpasse og til at lave nøjagtige simulationer.

Du kan finde mere information om StepCore library på techbase.kde.org.