Tellico/Skabeloner

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 17:12, 23 June 2021 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Tellico bruger XSL-skabeloner til formattering af informationen, som vises i hovedvinduet, samt til at lave rapporter, eksportere til HTML og udskrive.

Data fra Tellico videregives til en skabelon i XML-format, som konverterer data til HTML, for at kunne vise dem. Skabelonerne kan gøre fuld brug af CSS og Javascript og kan henvise til billeder og objekter, som opbevares lokalt eller på internettet.

Skabeloner fra andre brugere kan downloades fra store.kde.org.

Alle skabeloner skal installeres i den lokale KDE-programmappe. Den præcise sti kan findes ved at føje /tellico/ til outputtet fra kommandoen:

kf5-config --path data

Stien er nok noget i retning af

$HOME/.local/share/tellico/

Indskrivningsskabeloner

Indskrivningsskabeloner bruges i hovedvinduet til at vise informationen for et enkelt emne (bog, plade el.lgn.) Skærmbilledet herunder viser skabelonen Berean Curves .

Mappen, som indskrivningsskabeloner skal gemmes i er den førnævnte sti efterfulgt af /entry-templates/. For eksempel vil de fleste skulle installere indskrivningsskabeloner i

$HOME/.local/share/tellico/entry-templates/

Efter installation af en ny skabelon åbner du afsnittet Skabeloner i dialogen Indstil Tellico og vælger den nye skabelon. Du kan også se en forhåndsvisning af skabelonerne her.

Indtastningsskabeloner kan også installeres eller downloades direkte fra Tellico i den samme dialog.

Rapportskabeloner

Rapportskabeloner behandler information for hele samlinger. Nogle skabeloner vil kun vise titler, billeder eller statistik for samlingen.

Mappen, hvor rapportskabeloner skal installeres er programmets sti, som tidligere nævnt, efterfulgt af /report-templates/. For eksempel skal de fleste brugere installere rapportskabeloner i

$HOME/.local/share/tellico/report-templates/

Efter installation af en ny skabelon åbnes dialogen Rapport. Den nye skabelon skulle være til rådighed her.