Typographical Guidelines/ca: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

19 May 2024

30 August 2023

31 May 2021

11 May 2019

12 December 2013

8 June 2013

27 January 2013

8 January 2013

22 December 2012

16 December 2012

22 August 2012

11 August 2012

12 August 2011

9 August 2011

8 July 2011

7 July 2011

6 July 2011

5 July 2011

30 June 2011

  • curprev 16:3716:37, 30 June 2011Abella talk contribs 7,691 bytes +7 Created page with "Tot el que es pot traduir es troba dins les etiquetes <nowiki><translate> i </translate></nowiki>. En la majoria dels casos les imatges han d'estar dins de la secció a traduir, ..."
  • curprev 16:3416:34, 30 June 2011Abella talk contribs 7,684 bytes +116 Created page with "* <nowiki><keycap></nowiki> i <nowiki></keycap></nowiki> denoten (teclat) els noms de les tecles, per exemple <keycap>Retorn</keycap>. * <nowiki><keycap></keycap></nowiki> tamb..."
  • curprev 14:4614:46, 30 June 2011Abella talk contribs 7,568 bytes +50 Created page with "Una altra línia.}}<!-- {{ --></nowiki> }}<!--{{--> Això és valid per a tot tipus de claudàtors, fins i tot entre parèntesis normals. (Per descomptat, normalment és millor..."
  • curprev 14:4314:43, 30 June 2011Abella talk contribs 7,518 bytes +33 Created page with "<!--}}-->El sistema de traducció marca qualsevol unitat traduïble com incompleta si conté qualsevol tipus de claudàtor sense parell. Si necessiteu claudàtors sense parell en..."
  • curprev 14:4014:40, 30 June 2011Abella talk contribs 7,485 bytes +3 Created page with "Si necessiteu un salt de línia al mig d'una secció, la millor forma d'aconseguir-ho és sense trencar les unitats utilitzant <nowiki><br /></nowiki> al final de la línia que v..."
  • curprev 14:3814:38, 30 June 2011Abella talk contribs 7,482 bytes +68 Created page with "Després d'escriure el text algunes s'afegeixen algunes marques automàticament pel sistema de traducció. Això significa que cada vegada que veu una línia en blanc, aquest com..."
  • curprev 14:3414:34, 30 June 2011Abella talk contribs 7,414 bytes +18 Created page with "Podeu tenir diversos tipus de llistes en les pàgines; amb vinyetes, numerals o detallades. Trobareu els detalls en la pàgina [[Special:myLanguage/Toolbox#Bulleted Lists|Caixa d..."
  • curprev 14:3014:30, 30 June 2011Abella talk contribs 7,396 bytes +37 Created page with "El text en negreta s'ha d'evitar en el text dins d'aquestes plantilles. El text en cursiva per donar èmfasi encara es pot utilitzar useu-lo amb moderació per a un efecte màxim-."
  • curprev 14:2914:29, 30 June 2011Abella talk contribs 7,359 bytes +29 Created page with "Tot i que el criteri anterior es pot complir, no utilitzeu text en negreta en les capçaleres de secció o en els enllaços."
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)