Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists

This page is a translated version of the page Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština

Dynamické seznamy skladeb

Některé přehrávače jsou navrženy tak, že nahrávají celou hudební sbírku do jednoho seznamu skladeb. Potom ji přehrávají v náhodném pořadí, nebo prohledanou/roztříděnou, a pak seřazenou. U větších sbírek není tento způsob správy seznamu skladeb účinný. Dynamické seznamy skladeb Amaroku jsou lepší cestou, jak prozkoumat vaši hudbu.

Na dynamické seznamy skladeb dosáhnete přes Seznamy skladeb -> Dynamické seznamy skladeb v poli s hudebními zdroji.

Amarok-newdynamic-detail.png

Jak dynamický seznam skladeb pracuje

Dynamický seznam skladeb je seznam, který roste s tím, jak posloucháte hudbu. Bude uchovávat určitý počet písní před nyní přehrávanou píseň a bude uklízet seznam skladeb odstraňováním starých písní. Písně, které budou přidány do přední části seznamu skladeb, jsou určeny nyní vybraným dynamickým seznamem skladeb.

Používání dynamického seznamu skladeb

Pro povolení dynamických seznamů skladeb, klepněte na tlačítko Icon-action-dynamic-amarok.png v poli s dynamickými seznamy skladeb. Nahoře pole se seznamem skladeb se zobrazí pruh oznamující, že je to povoleno. Vyberte, který dynamický seznam skladeb se má použít, v seznamu voleb, tím že na něj poklepáte. nyní vybraný dynamický seznam skladeb je proveden tučným řezem písma.

Můžete upravit počet v seznamu skladeb zobrazených písní přehrávaných před a po nyní hrající písni polí Předchozí skladba a Nadcházející skladba. Můžete zabránit tomu, aby se stejná skladba objevila v nynějším seznamu skladeb více než jednou pomocí tlačítka Icon-edit-copy.png. Tlačítko Zaplnit znovu vám umožní vytvořit novou sadu skladeb. To lze použít společně s nastavením Nadcházející skladba na vytvoření pevných seznamů skladeb pro jejich vyvedení do souboru.

Vymezení dynamických seznamů skladeb

Každý dynamický seznam skladeb je postaven na upřednostňování. Upřednostňování určuje zvláštní omezení chování dynamického seznamu skladeb a nové položky, které se mají přidat do seznamu skladeb jsou vybírány náhodně ze seznamu všech písní, které odpovídají tomuto zkreslení výběru. Upřednostňování mohou být buď jednoduchá (např. upřednostňování při hledání) nebo skupiny jiných upřednostňování (např. upřednostňování porovnávající vše). Jsou zahrnuty některé příklady seznamů skladeb. Nový seznam skladeb určíte pomocí tlačítka Icon-document-new.png.

Pro změnu seznamu skladeb buď použijte tlačítko Icon-document-properties.png, nebo na něj klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte přejmenování seznamu skladeb. Upřednostňování lze upravit týmž tlačítkem nebo klepnutím pravým tlačítkem myši a vybráním upravení upřednostňování. U upřednostňování, která mají podřízená upřednostňování, lze nové podřízené upřednostňování přidat klepnutím pravým tlačítkem myši a vybráním přidání nového upřednostňování.

Upřednostňování

Protože je možné stanovit více upřednostňování, Amarok může vrátit i prázdný seznam skladeb. To se stane, pokud jsou zadány nesplnitelné podmínky. Abyste se tomu vyhnul a abyste lépe porozuměl každému dostupnému upřednostňování, společně s tím, jaké volby jsou k němu potřeba, podívejte se, prosím, níže:

Hledat
Toto upřednostňování porovnává skladby nalezené zadaným vyhledávacím dotazem. Používá stejný vyhledávací řetězec, který je použit prohlížečem sbírky. Také můžete použít upřednostňování pomocí porovnání popisných značek pro porovnání značek stejným způsobem, jako to dělá editor pro hledání ve sbírce.
Náhodné
Toto upřednostňování porovnává všechny skladby zcela náhodně.
A
Toto skupinové upřednostňování porovnává skladby, které odpovídají všem podřízeným upřednostňováním.
Nebo
Toto skupinové upřednostňování porovnává skladby, které odpovídají jakýmkoli podřízeným upřednostňováním.
Část
Toto skupinové upřednostňování porovnává skladby z podřízených upřednostňováním ve vzájemném poměru. Upravovací okno pro toto upřednostňování má posuvníky pro každé podřízené upřednostňování pro úpravu vzájemných poměrů. Například, když jsou posuvníky pro nastavení vzájemných poměrů dvou podřízených upřednostňování nastaveny tak, aby se rovnaly, jedna polovina seznamu skladeb bude odpovídat jednomu upřednostňování a druhá polovina druhému.
Poznámka: Dynamický seznam skladeb vnitřně pracuje s více skladbami, něž kolik můžete vidět, takže po klepnutí na "Zaplnit znovu" nemusí seznam obsahovat rozložení písní v poměru 50:50. Nicméně, jak pokračujete v poslouchání hudby, uvidíte, že na konci poměr skutečně souhlasí.
Buď a nebo
Tato skupina upřednostňování porovnává skladby z prvního podřízeného upřednostňování, ledaže nejsou nalezeny žádné odpovídající skladby. V tom případě porovnává skladby z druhého podřízeného upřednostňování. Podívejte se na příklad seznamu skladeb Přehrávání alba jako na příklad toho, jak se to používá.
Odpovídá značka
Toto upřednostňování porovnává skladby, které splňují určité podmínky ohledně značky. Rozhraní pro výběr je totéž editor vyhledávacího filtru v prohlížeči sbírky. Vyberte typ značky z rozbalovacího seznamu a vyplňte omezení. (Rada: Můžete jich použít celou řadu v upřednostňování A.)
Přehrávání alba
Toto upřednostňování porovnává skladby, které se vztahují k předchozí položce v seznamu skladeb podle alba. Můžete zvolit podrobnosti upřednostňování v rozbalovací nabídce. Například Skladba přímo následuje po předchozí skladbě na albu je použita v příkladu seznamu skladeb Přehrávání alba, aby se zajistilo přehrávání celých alb popořadě.
Žertovné přehrávání
Toto upřednostňování porovnává skladby, pro které je první znak dané značky (název, umělec nebo album) jako poslední znak téže značky pro předchozí značku. Například, když máte vybraného umělce, mohl byste mít následující sledy: Led Zeppelin -> Nine Inch Nails -> Santana, atd.
Podobní umělci podle Echo Nest
Toto upřednostňování porovnává skladby, které jsou podle EchoNest podobné, a to buď s předchozí skladbou, anebo s kteroukoli skladbou v seznamu skladeb. To vám umožňuje přehrání souboru sladěných skladeb jednoduše přidáním jedné skladby do seznamu skladeb a zapnutím dynamického seznamu skladeb, radši než abyste sami určovali všechna srovnávací pravidla.
Podobné podle Last.fm
Toto upřednostňování má tu samou funkci jako upřednostňování EchoNest, ale používá Last.fm k určení podobnosti. Také si můžete vybrat podobnost s předchozí skladbou nebo s předchozím umělcem.
Nejlepší umělci týdne na Last.fm
Toto upřednostňování porovnává skladby, které jsou v týdenních žebříčcích Last.fm po zadané časové údobí.

Dynamický seznam skladeb v používání

Amarok-newdynamic.png

Používání dynamického seznamu skladeb

Pro povolení dynamického seznamu skladeb, který jste vytvořil, jednoduše zaškrtněte políčko Zapnuto v horním levém rohu pole. Pro obnovení celého seznamu skladeb, kdykoli se vám zamane, klepněte na Zaplnit, což je napravo od Zapnuto.

Výchozí počet položek v seznamu skladeb je vašich 5 předtím přehrávaných skladeb plus 10 nadcházejících položek. Se skladbou, která se zrovna přehrává, to kdykoli dělá 16 položek v seznamu skladeb. Počet skladeb je možné změnit hned pod zaškrtávacím políčkem Zapnuto.

Dole je rozbalovací nabídka pro nahrání uložených seznamů skladeb, tlačítko pro ukládání seznamů skladeb Icon-document-save.png a tlačítko pro jejich mazání Icon-edit-delete.png button.

Dynamický seznam skladeb v používání

Amarok dynamic playlist.pngThis page was last edited on 3 September 2013, at 14:07. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.