Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Amarok/Manual/Playlist/DynamicPlaylists and the translation is 100% complete.

Dynamiczne listy odtwarzania

Niektóre odtwarzacze muzyki zaprojektowane są do wczytywania całych kolekcji muzyki do jednej listy odtwarzania, a potem odtwarzają je w losowej kolejności lub przeszukują/sortują, a potem ustawiają w kolejce. Przy większych kolekcjach ten sposób zarządzanie listą odtwarzania jest nieskuteczny. Dynamiczne listy odtwarzania w programie Amarok są lepszym sposobem na odkrywanie swojej muzyki.

Dynamiczne listy odtwarzania dostępne są tu Listy odtwarzania -> Dynamiczne listy odtwarzania w panelu Źródła mediów.

Jak działają dynamiczne listy odtwarzania

Dynamiczne listy odtwarzania to listy, które powiększają się kiedy słuchasz muzyki. Zostawia ona pewne piosenki na początku teraz odtwarzanych utworów i czyści listę odtwarzania usuwając stare piosenki. Piosenki, które zostaną dodane na początek listy odtwarzania są określane przez aktualnie wybraną dynamiczną listę odtwarzania.

Używanie dynamicznych list odtwarzania

Aby włączyć dynamiczne listy odtwarzania, kliknij przycisk Włącz tryb dynamiczny (ikona) w katalogu Listy odtwarzania -> Dynamiczne listy odtwarzania w panelu Źródła mediów. W górnej części panelu Lista odtwarzania zostanie wyświetlona informacja, że dynamiczne listy odtwarzania zostały włączone. Wybierz typ dynamicznej listy odtwarzania, którego chcesz użyć, klikając na niego dwukrotnie. Aktualnie wybrany typ jest pogrubiony.

Możesz dopasować liczbę odgrywanych piosenek przed i po aktualnie odtwarzanym utworze w liście odtwarzania poprzez pola Poprzedni i Nadchodzące. Możesz także zapobiec kilkukrotnemu występowaniu tej samej piosenki używając przycisku 'Zezwalaj na powielone utwory w wynikach (ikona ). Przycisk Zapełnij ponownie pozwala wygenerować nowy zbiór utworów. Może on być używany razem z dużym ustawieniem Nadchodzące, aby wygenerować ustalone playlisty do wyeksportowania.

Określanie dynamicznych list odtwarzania

Każda dynamiczna list odtwarzania zbudowana jest z ograniczeń. Te szczególne ograniczenia definiują ich zachowanie. Nowe piosenki, które mają być dodane do listy odtwarzania są wybierane losowo z listy wszystkich piosenek spełniających dane ograniczenia. Mogą one być pojedyncze (np. Znajdź) lub być grupą ograniczeń (np. Lub). Niektóre przykładowe listy odtwarzania są zawarte, a nowe można stworzyć poprzez przycisk Nowa lista odtwarzania (ikona ).

Aby zmienić nazwę listy odtwarzania użyj przycisku Edytuj wybraną listę odtwarzania lub ukierunkowane (ikona ) lub kliknij na niej prawym przyciskiem myszy i wybierz Zmień nazwę listy odtwarzania. Ograniczenia mogą być edytowane poprzez użycie tego samego przycisku lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie Edytuj ukierunkowanie.... Dla wszystkich ograniczeń, które mają swoje pod-ograniczenia, nowe pod-ograniczenie może być dodane poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybraniu Dodaj nowe ukierunkowanie.

Ograniczenia

Z powodu możliwości zdefiniowania wielu ograniczeń, Amarok może czasami zwrócić pustą playlistę. Problem ten występuje, jeśli jest dany zestaw niemożliwych do spełnienia warunków. jeśli chcesz temu zapobiec i lepiej zrozumieć każde dostępne ograniczenie, wraz z wszystkimi opcjami które oferuje, patrz poniżej:

Znajdź
To ograniczenie dopasowuje utwory na podstawie podanej frazy wyszukiwanie. Opcja ta wykorzystuje tą samą frazę wyszukiwania, która jest używana w przeglądarce zbiorów. Możesz również użyć ograniczenia Dopasuj meta znacznik, aby dopasować tagi tą samą drogą jak w edytorze wyszukiwania zbiorów.
Losowo
To ograniczenie dopasowuje każdy utwór całkowicie losowo.
Oraz
Ta grupa ograniczeń dopasowuje utwory, które pasują do wszystkich pod-ograniczeń.
Lub
Ta grupa ograniczeń dopasowuje utwory, które pasują do co najmniej jednego pod-ograniczenia.
Część
Ta grupa ograniczeń dopasowuje utwory proporcjonalnie na podstawie pod-ograniczeń. Okno edycji tego ograniczenia posiada suwaki pozwalające na zmianę proporcji dla każdego pod-ograniczenia. Dla przykładu jeśli mamy dwa pod-ograniczenia te suwaki są ustawione po połowie na każde ograniczenie. W efekcie pół listy odtwarzania pasuje do jednego ograniczenia, a drugie pół do drugiego.
Uwaga: Dynamiczne listy odtwarzania wewnętrznie działają z większą ilością utworów niż widzisz więc jeśli klikniesz przycisk Zapełnij ponownie lista nie musi być rozłożona w proporcji 50:50. Jednak podczas słuchania zobaczysz, że koniec końców wszystko się zgadza.
Jeżeli inaczej
To ograniczenie grupowe dopasowuje utwory najpierw według pierwszego pod-ograniczenia, dopóki będzie znajdywało jakiekolwiek utwory. Jeśli nie uda się nic dopasować, stosowane jest kolejne pod-ograniczenie. Zobacz przykładową listę odtwarzania Odtwarzanie albumu jako przykład takiego działania.
Dopasuj meta znacznik
To ograniczenie dopasowuje utwory, które spełniają pewne warunki w tagach. Interfejs wyboru jest taki sam jak ten edytora filtrowania wyszukań w widoku zbiorów. Wybierz typ tagu z rozwijanego menu i uzupełnij warunek. (Podpowiedź: Możesz użyć kilku takich ograniczeń w ograniczeniu Oraz).
Odtwarzanie albumu
To ograniczenie dopasowuje utwory z tego samego albumu co poprzednie elementy na liście odtwarzania. Możesz wybrać szczegóły tego ograniczenia z rozwijanego menu. Na przykład opcja "Utwór bezpośrednio następuje po poprzednim utworze w albumie" jest używana w przykładowej liście odtwarzania Odtwarzanie albumu, aby zagwarantować odtwarzanie piosenek w odpowiedniej kolejności.
Odtwarzanie Quiz
To ograniczenie dopasowuje utwory tak, aby ostatnia litera określonego tagu (Tytuł, Artysta lub Album) zakończonej piosenki zgadzała się z pierwszą literą piosenki następnej. Np. zaznaczając artystę możesz uzyskać następujący ciąg piosenek: Led Zeppelin -> Nine Inch Nails -> Santana, itp.
EchoNest podobnych wykonawców
To ograniczenie dopasowuje utwory które według EchoNest są podobne do poprzedniej piosenki lub jakielkolwiek piosenki na liście odtwarzania. Umożliwia to odtwarzanie zbioru zgodnych piosenek poprzez dodanie pojedynczej piosenki do playlisty i włączenie dynamicznej playlisty zamiast ustalać samemu wszystkie ograniczenia.
Last.fm similar
To ograniczenie działa tak samo jak EchoNest similar artist, ale używa Last.fm do ustalania podobieństwa. Możesz także wybrać podobieństwo do poprzedniej piosenki lub artysty.
Last.fm weekly top artist
To ograniczenie dopasowuje utwory, które przez ustalony okres czasu są na cotygodniowych listach Last.fm.

Dynamiczne listy odtwarzania w użyciu

Używanie dynamicznej listy odtwarzania

Aby włączyć dynamiczną listę odtwarzania, którą co dopiero stworzyłeś po prostu zaznacz opcję Włącz tryb dynamiczny w lewym górnym rogu okna. Aby odtworzyć całą listę odtwarzania, w dowolnym momencie kliknij Zapełnij ponownie, na prawo od opcji Włącz tryb dynamiczny.

Domyśla liczba elementów na liście odtwarzania to Twoje 5 poprzednich odtworzeń + 10 nadchodzących elementów. Razem z aktualnie odtwarzanym utworem daję to 16 pozycji na playliście. Liczba piosenek może być zmieniona tuż pod opcją Włącz tryb dynamiczny.

Poniżej tego znajduje się rozwijane menu do wczytywania zapisanych list odtwarzania, a także przyciski Zapisz bieżącą listę odtwarzania i Wyczyść listę odtwarzania.

Dynamiczne listy odtwarzania w użyciu