Kmail/Backup-funktioner

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page KMail/Backup Options and the translation is 98% complete.

Backup-funktioner

KDE's e-mail-program KMail har forskellige backup-funktioner.

Arkivering

  • Mappe → Arkivér mappe...

Eller vælg Arkivér mappe... i kontekstmenuen, som dukker op ved klik med højre museknap. Dette vil åbne en dialog, som lader dig oprette et enkelt arkiv af den aktuelt markerede mappe. Arkivets filnavn vil bestå af præfikset Archive_, stien til den markerede mappe i KMails mappeliste, datoen i formatet år-måned-dag og den valgte filendelse, fx Archive_Local Folder_inbox_2013-09-03.tar.bz2.

Arkivér mappe

Tekstfeltet Mappe: viser den aktuelt markerede mappe; hvis du vil ændre hvilken mappen, der skal arkiveres, så klik på ikonet .

Drop-ned-menuen Format lader dig vælge et format (valgmulighederne er: zip, tar, tar.ab2 og tar.gz),

Hvis du ønsker at ændre standardnavnet eller placeringen, så klik på ikonet for enden af feltet Arkivfil.

Sæt flueben ved Slet mappe og undermapper efter fuldførelse hvis du vil slette alt det du lige har arkiveret.

Som standard arkiveres alle undermapper. Fjern fluebenet ved Arkivér alle undermapper hvis du kun ønsker at arkivere det øverste niveau.

Automatisk arkivering

  • Indstillinger → Indstil automatisk arkivering...

Siden KDE 4.12 kan du indstille en KMail-mappe til automatisk arkivering

Dette er et stærkt værktøj, som kan bruges til at hjælpe med at automatisere backup af dine e-mails. Arkivets filnavn vil bestå af præfikset Archive_, stien til den valgte mappe i KMails mappeliste, datoen i formatet år-månde-dag og den valgte filendelse, fx Archive_Local Folder_inbox_2013-09-03.tar.bz2.

Automatisk arkivering

Vælg først den mappe du ønsker at arkivere ved at klikke på knappen Tilføj....


Automatisk arkivering

Vælg det format du ønsker at gemme det i, fx .tar.bz2 i drop-ned-listen.

Som standard er Arkivér alle undermapper aktiveret. Fjern fluebenet, hvis du kun ønsker at arkivere det øverste mappen-niveau.

Du kan skrive, hvor du ønsker at gemme arkivet eller klikke knappen (Åbn fildialog). for at vælge mappen.

Vælg, hvor ofte du ønsker at lave backup i inputfeltet og drop-ned-listen Lav backup hver:.

  • Hvis du har begrænset diskplads, så skal du nok angive et maksimalt antal af arkiver.
  • Hvis du har tilføjet eller ændret en arkiveringsjob, så vil det blive udført automatisk når du lukker dialogen.
  • Hvis du allerede har tilføjet e-mail-arkiveringsjobs, så vil dialogen Konfigurér mailarkiveringsagent opliste dem og lade dig ændre dem.

Du kan bruge aktiveringsfeltet til venstre for hvert emne i listen til at aktivere eller deaktivere arkivering af dette job.

Ved hjælp af kontekstmenuen, som dukker op når du højreklikker på et af arkiveringsjobbene kan du åbne den mappe, som indeholder arkivet eller starte arkiveringsjobbet med det samme.

Advarsel

Dette vil overskrive et eksisterende arkiv, som er blevet oprettet tidligere samme dag uden advarsel.


  • Indstillinger → Indstil agent til mappearkiverings...

Denne funktion lader dig arkivere enkelte e-mails til en give mappe.

Du vil for eksempel gerne have samlet alle de pokkers kvitteringer ét sted. Agenten til mappearkivering kan let håndtere dette.

Agent til mappearkivering

Denne dialog har et faneblad til hver af dine konfigurerede konti, herunder Lokale mapper, og du skal indstille alle de konti, som du vil bruge denne funktion på.

Feltet Aktivér lader dig slå mappeagenten til og fra. Den er deaktiveret som standard. For at aktivere den skal du sætte et flueben i feltet.

Du kan angive placeringen af din arkivmappe ved at klikke på ikonet ved siden af feltet Arkivmappe og vælge den mappe, du vil bruge.

Du kunne for eksempel oprette en mappe ved navn "kvitteringer" ved at klikke på Ny undermappe... og skrive "kvitteringer" i dialogen. Du kan vælge en mappe hvor som helst, fx en mappe i Lokale mapper eller på din IMAP-server.

Du har flere muligheder for, hvordan e-mailene vil blive arkiveret.

  • Unik mappe - Bruger den valgte mappe sorteret efter dato
  • Mappe efter måneder - Opretter nye mapper i den valgte mappe hver måned.
  • Mapper efter år - Opretter nye mapper i den valgte mappe hvert år.

Når du nu modtager en kvittering kan du højreklikke på den og vælge Arkivér i menuen. E-mailen vil blive arkiveret i den arkivmappe du indstillede, så du let kan finde den senere.

Eksport

  • Værktøjer → Eksportér KMail-data...

Eller du kan køre pimsettingexporter som et selvstændigt program i programstarteren.

Denne funktion eksporterer indstillinger og lokale e-mails til en komprimeret fil.

Det er vigtigt for alle brugere at lave backup. Eksportør til PIM-indstillinger er et godt værktøj til at lave backup af dine indstillinger og e-mails eller flytte dem til en ny installation. Du kan også bruge Eksportør til PIM-indstillinger til at importere tidligere backups.

Eksportør til PIM-indstillinger

For at lave en backup skal du vælge Fil → Lav backup af data...; du vil blive bedt om at lukke alle kdepim-programmer ned.

Advarsel

Sørg for at lukke alle vinduer. Du kan miste data, hvis du ikke gør det.


Når du har lukket programmerne ned skal du klikke på Ja for at fortsætte eller Nej for at afbryde.

Du vil nu blive bedt om at give et navn til backup'en. Skriv navnet i tekstfeltet Fil, fx minemailindstillinger.

Data gemmes som en .zip-fil som standard. Hvis du ønsker en anden filtype, så fravælg Vælg filnavnendelse automatisk (.zip) og føj den ønskede endelse til dit filnavn.

Den næste skærm lader dig vælge hvad du vil have med i backup'en. Som standard er alt valgt.

Note

Tilvalget KMail → E-mails vil kun lave backup af e-mails i Lokale mapper; den vil blot lave backup af IMAP-indstillinger og downloade e-mails ved genopretning. Hvis du har e-mails på en IMAP-server, som du ønsker at lave backup af, så skal du bruge Agent til mappe-arkivering til at arkivere disse e-mails til en lokal mappe.


Den sidste skærm viser en logfil over backup-processen. Du kan lukke vinduet når du har tjekket logfilen og sikret dig, at at backup'en lykkedes.

For at genoprette din backup vælger du Fil → Genskab data... i pimsettingexporter.