KMail/Eines

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page KMail/Tools and the translation is 70% complete.
Outdated translations are marked like this.

KMail: Eines

Atenció

Si us plau, heu d'entendre que el programari i la documentació proporcionada aquí no és en la seva majoria escrit per l'equip del KMail, pel que no podem proporcionar suport. De fet, moltes vegades ni tan sols podem provar aquestes aplicacions -utilitzeu-les sota el vostre propi risc-. Algunes d'aquestes utilitats són molt antigues.


Eines per importar correu

En primer lloc haureu de tractar d'importar el correu antic amb KMail des del menú Fitxer -> Importa missatges...

Si necessiteu importar missatges i l'estructura de directoris des de Outlook, podeu utilitzar Thunderbird (la versió de Windows) per a la importació de dades Outlook, podeu utilitzar la importació del Kmail des de Thunderbird, i apuntar el directori on s'hagin desat les dades de Thunderbird.

Si això no funciona, els següents programes poden ser-vos útils:

 • readpst, una utilitat per a convertir fitxers de missatges de Microsoft Outlook (carpetes personals) a l'estàndard del format mbox de UNIX, afegit el 01-24-2005.
 • Outport, a program for exporting data from Outlook to Evolution, from which KMail can import messages, Added 2004-07-23
 • mozilla2kmail.pl, a simple bash script to convert mail from Mozilla to KMail, Added 2004-06-12
 • Sylpheed2Maildir, a simple bash script to convert a sylpheed mail box directory to maildir format. Added 2003-05-27
 • Eudora2Unix, a collection of Python scripts that together convert Qualcomm Eudora mail folders to mail directories for unix or Linux. Updated 2003-03-31
 • Transformador mh2maildir, un petit script de shell per a la transformació dels correus des del format MH al format Maildir. Afegit el 11-06-2002.
 • ol2mbox, Outlook Express to mbox converter (not maintained anymore). Added 2002-02-09
 • tb2kmail, a tool to export mail from The Bat to KMail. Added 2002-01-07
 • xfmail2mbox.sh, a shell script by Jörg Reinhardt <joeyhh(at)gmx.de> to convert xfmail folders to mbox (which is used by KMail). Requires awk. Updated 2001-02-12

Eines per exportar correu

 • MHonArc, a mail-to-HTML converter. Added 2003-03-31
 • tKMailHonArc, un frontal per a MHonArc per convertir carpetes de correu del KMail (mbox, maildir) a HTML. Afegit el 31-03-2003.
 • mbox2pdf, perl script for converting an email mbox to a hyperlinked pdf. Uses hypermail-2.2.0 and LaTeX. Added 2011-08-11.

Eines per importar la llibreta d'adreces

 • lookout, un petit script en Python que permet convertir les dades de la llibreta d'adreces de Outlook 97 a KAB. Afegit el 31-07-2002.
 • pineToKMail, a perl script to convert a pine addressbook to a KMail addressbook.

Desenvolupament i seguretat

 • Mail client test file v0.5 (55kB): This mbox file triggers some bugs and has very long field values to trigger buffer overflows. You may use this to find possible security problems - not only in KMail, but in any mail client that supports mbox folders. Just copy this file to ~/Mail/ and start KMail.

Eines contra el correu brossa

 • Mini Com es fa del KMail i SpamOracle. És una descripció de com configurar KMail per a filtrar l'spam a través de SpamOracle (algorisme de filtrat d'auto-aprenentatge bayesià per a missatges en anglès i no-anglès) en comptes IMAP i POP sense utilitzar procmail, afegit el 19-01-2004.
 • Startup script for SpamAssassin (Christian Banik <christian at buschaos.de>, 2002-07-11) This is a startup script for SpamAssassin in SuSE Linux 8.0. You can install SpamAssassin from the RPMs. You have to remove the old startup script /etc/rc.d/init.d/spamassassin and copy this script to /etc/init.d/spamd. cd to /etc/init.d and call insserv spamd. On the next bootup, SpamAssassin will be activated.

Altres eines i pedaços

 • Filtre de Lyris, un script per reparar les capçaleres ID i In-Reply-To trencades produït pel producte comercial servidor de llistes de correu de Lyris (commercial listserve product Lyris), actualitzat el 16-01-2005.
 • KMail power tools per a desar i eliminar adjunts dels correus electrònics, afegit el 23-09-2009.

Script per a filtrar per capçalera (per Marc Mutz )

Aquest script en perl es pot utilitzar amb una acció de filtrat Passa a través de després d'una acció Elimina capçalera -> Reply-To. És útil per a les persones que volen canviar certes capçaleres basant-se en el contingut d'altres capçaleres. Això és actualment quelcom el filtrat del KMail no suporta, però és útil aquí i allà.

Aquest script en particular substitueix (si s'utilitza juntament amb l'acció Elimina capçalera -> Reply-To) la capçalera Reply-To dels correus enviats des d'un sistema de seguiment d'errors a l'estil de Debian <número_error>@bugs.kde.org. Això és útil si els informes d'errors es lliuren als desenvolupadors a través d'una llista de correu que sobreescriu la capçalera Reply-To amb la seva adreça postal:

#!/usr/bin/perl
  $endOfHeader = 0;
  while (<>) {
    if ( $endOfHeader == 0 )
    {
      if ( /^(?i:Subject):\s+Bug\#(\d{4,5}):/ )
      {
        $_ = "Reply-To: $1\@bugs.kde.org\n".$_;
      }
      elsif ( /^$/ )
      {
        $endOfHeader = 1;
      }
    }
    print;
  };
 • uniqmail, una petit script de bash/sed que elimina els duplicats de correu des de fitxers mbox.
 • Utilitzar KMail i Maildir (per Georg Lehner, jorge(at)toa.magma.com.ni):

qmail ofereix (amb la configuració estàndard de Maildir) correu als subdirectoris de ~/Maildir/, que significa, el correu personal mai anirà a un directori «públic» (per exemple, /var/spool/mail/) com és el cas amb els tradicionals agents de transport de correu.

qmail proporciona una ordre: maildir2mbox, per tornar a «lliurar» el correu de ~/Maildir/ a aquest directori públic, conclourem aquesta ordre en un script: qmail2kmail.

El KMail està configurat per llegir el correu dels llocs «tradicionals», però qmail2kmail s'executa abans de comprovar el correu a través de la directiva «precommand» en la configuració, de manera que es troba tot el correu entrant a on se suposa que es troba en una configuració tradicional.

Configuració: Els meus binaris de qmail es troben a /var/qmail/bin, el qual probablement no és el lloc més «correcte» per a posar-los, de manera que solucioneu aquest problema en el vostre sistema a l'script qmail2kmail.

He instal·lat qmail2kmail en /usr/local/bin, suposo que ha de ser executable per a tothom, o almenys als grup qmail, si esteu preocupat per la seguretat heu de saber com calcular i tornar a escriure aquestes instruccions.

A la configuració de KMail haureu de tenir quelcom similar a:

[Account 1]
 Folder=inbox
 Name=El meu correu a TOA
 Type=local
 check-exclude=false
 check-interval=0
 precommand=/usr/local/bin/qmail2kmail

i tot hauria de funcionar bé. Aquí ve el qmail2kmail:

#!/bin/sh
 #
 # LEG06012001
 # Converteix els missatges en el forma ~/Maildir/ a mbox en ~/Mail/inbox
 # requerit pel Kmail.

 MAILDIR=~/Maildir/
 MAILTMP=tmpdir
 MAIL=/var/mail/$USER
 export MAILDIR MAILTMP MAIL

/var/qmail/bin/maildir2mbox

Tingueu en compte que «tmpdir» és un fitxer de base zero i serà sobreescrit, de manera que si us passa que teniu un fitxer tmpdir al lloc on maildir2mbox vol crear-lo, us ficareu en problemes.

Una solució seria utilitzar l'ordre tempfile, però passa que no existeix en tots els Unix, de manera que si és necessari haureu de trobar una solució local. Si qmail2kmail no s'executa en el directori d'inici de l'usuari (no es comprova la sortida) recomano encaridament utilitzar almenys:

MAILTMP=$USER/.qmailtemp

Tingueu present que també heu instal·lat correctament qmail-pop3d i el correu és obtingut a través de POP3 des de la màquina local, però és més lent i maldestre.