Kexi/Håndbog/Byg en enkel database/Design af databasetabeller/Tabeldesign-visningen

From KDE UserBase Wiki
Other languages:

Tabeldesign-visningen

Tabeldesignervinduet består af følgende søjler:
 • — Yderligere information om feltet.
 • Feltpåskrift — feltets titel, som vil blive vist under dataindtastning.
 • Datatype — en combo-boks, som indeholder en liste af datatyper; den lader dig angive en hovedregel for data, som kan indskrives i et givet felt. Når et felts datatype for eksempel er sat til heltal, så kan en bruger af databasen ikke skrive bogstaver i dette felt.
 • Kommentar — her kan du skrive hvad som helst, der kan være nyttigt for at forstå hvad et givet felt er til for. Denne ekstra tekst vil blive gemt i tabeldesignet og vises kun i designtilstand.

I tabeldesignerens vindue svarer hver række til et enkelt felt i tabellen. Du kan se at du befinder dig i designtilstand fordi knappen Design er trykket ned i tabeldesignervinduets værktøjslinje.

Design af tabellen Personer

I den første række klikker du på cellen i søjlen Feltpåskrift og skriver Navn som feltets titel. Når du udfylder feltet Feltpåskrift, så udfyldes feltet Navn i Egenskabseditoren automatisk.

Noter om feltnavne og titler

 • Enhver tabel skal have et navn og en titel; disse kan ikke være tomme.
 • Feltnavnet er et ord, som bruges af databasen og som i reglen ikke kan ses af brugerne af databaseprogrammet. Navnet kan ikke indeholde specielle tegn (som ±, ¶, Ü) eller blanktegn. Navnet kan kun indeholde bogstaver fra det engelske alfabet, cifre og understregningstegnet "_" — brug dette i stedet for mellemrum og bindestreger.
 • Feltnavne skal begynde med et bogstav eller understregningstegnet "_", aldrig med et ciffer.
 • Det gør ingen forskel om du bruger store eller små bogstaver. For Kexi er feltnavnet Personer det samme som personer.
 • Felttitler kan derimod indeholde alle slags bogstaver og specielle tegn. Det vil blive vist til databaseprogrammets brugere.

På tilsvarende måde udfyldes følgende felter i tabeldesignet:

 • Efternavn
 • Gade
 • Husnummer
 • By

Alle de ovennævnte felter undtagen Husnummer er af typen Tekst. Typen af feltet Husnummer ændres til Heltal. Dette gøres ved at klikke på cellen i søjlen Datatype i rækken Husnummer og klikke drop-ned-listen frem eller ved at taste F4. Du kan også bruge piletasterne Op og Ned til at vælge en anden type. Listen med datatyper dukker op. Vælg typen Heltal.

Herefter vil feltet Husnummer kun acceptere tal.

Vi er nu klar med designet af tabellen Personer. Klik på knappen Data i værktøjslinjen for at færdiggøre designet og skifte til tabellens datavisning. Nu kan du skrive data ind i tabellen.

Da designet endnu ikke er gemt i databasen, så åbnes dialogen Bekræft at ændringer gemmes. Klik på Gem ændringer. Nu dukker dialogen Gem objekter som frem. Her skal du angive den nye tabels navn.

Kexi foreslår et standardnavn som Tabel1. For at ændre navnet skriver du Personer i feltet Påskrift og taster Enter eller klikker på knappen O.k.. Feltet Påskrift vil blive brugt ved visning af tabellen til databasene slutbrugere for eksempel i en formular. Modsat navnet kan påskriften indeholde alle mulige tegn, herunder mellemrum og specialtegn.

Bemærk, at når du udfylder feltet Påskrift, så udfyldes feltet Navn automatisk. For at lette arbejdet, så overholdes reglen om kun at bruge bogstaver, cifre og tegnet "_". Du kan ændre indholdet af feltet Navn, hvis du vil.

 1. Du bliver nu spurgt, om du vil have en primær nøgle føjet til tabellen. Klik på knappen Tilføj primær nøgle for at fortsætte.
 2. Tabellen Personer er nu blevet lavet og er åbnet i datavisning. Dens navn er dukket op i feltet Projektnavigator.
 3. Lav tabellen Telefonnumre på tilsvarende måde som tabellen Personer.
 4. Lav et felt med titlen Person af typen Heltal og et felt Nummer af type Tekst. Du skal ikke bruge Heltal her, da telefonnumre kan have mange forskellige former og kaldenumre.
 5. Klik på knappen Data i værktøjslinjen og brug Telefonnumre som tabellens påskrift. Som med den forrige tabel skal du lade Kexi tilføje en primær nøgle.