Lydproblemer

  From KDE UserBase Wiki
  This page is a translated version of the page Sound Problems and the translation is 100% complete.

  Hvordan virker lyden

  For at forstå, hvordan KDE håndterer lyd må du først forstå, hvordan Linux håndterer lyd (dette afsnit forudsætter, at du kører KDE på Linux). Der er to typer lydsystemer, som kører på Linux: ALSA and OSS. Begge har deres egne drivere til lydkort. ALSA kører kun på Linux, OSS kører på mange Unix-lignende systemer. ALSA lader adskillige programmer få adgang til lydkortet på samme tid; det gør OSS ikke. OSS tilbyder et "device" til lydafspilning. Dette "device" kan kun bruges af et program ad gangen. For at mindske forvirringen, så emulerer ALSA OSS og tilbyder også et "device" til at tilgå lydkortet. Både ALSA og OSS kalder sædvanligvis dette "device" for /dev/dsp. I nogle distributioner udgør PulseAudio endnu et lag oven over disse. Dets opgave er at håndtere flere strømme, sådan at du for eksempel kan kan modtage beskednotifikationer samtidig med at du lytter til musik.

  Sædvanlige problemer er

  • Du kan ikke afspille lyd, fordi du bruger et program, som prøver at tilgå lydkortet gennem /dev/dsp, med dette "device" bruges allerede af et andet program.
  • Du kan ikke få mikseren KMix til at indstille lydstyrken for et program, der bruger /dev/dsp.
  • Forskellige programmer afspiller lyd gennem forskellige "devices".

  Løsninger: Der er ingen magisk løsnng på alle lydproblemer. Løsningen afhænger af, hvilket program du vil afspille lyd igennem. For eksempel kan du bruge MPlayer med både ALSA og OSS. Se MPlayers dokumentation for mere information ved at kalde

  mplayer -ao help

  Her er nogle specifikke problemer, som du kan komme ud for.

  KDE 4 bruger den forkerte lydenhed.

  Det er ikke en fejl, det er et spørgsmål om konfiguration. Du kan fortælle KDE 4 hvilket lydkort, den skal bruge (eller foretrække, når det er tilgængeligt) i Systemindstillinger -> Generelt -> Multimedie.

  Enheder fra /etc/asound.conf eller ~/.asoundrc er ikke med på listen.

  Phonon bruger en funktion, som blev introduceret i ALSA 1.0.14 til at finde enhederne. For at få denne funktion til at medtage dine definitioner skal du tilføje et navnehint, fx

  hint {
     show on
     description "Name to display for the device"
   }

  Et fuldstændigt eksempel, som tilføjer en ny volumenkontrol ved navn Phonon til din mikser:

  pcm.softvolPhonon {
     type softvol
     slave.pcm "default:CARD=0"
     control {
       name "Phonon"
       card 0
     }
     min_dB -51.0
     max_dB 0.0
     resolution 100
     hint {
       show on
       description "My Soundcard with extra Volume Control"
     }
   }

  Efter en opdatering giver PulseAudio dig meget lav volumen

  PulseAudio har en 'normalizer'-funktion, som kan forårsage dette. For at slå dette fra skal du sætte flat-volumes = no i /etc/pulse/daemon.conf.

  Lav maksimal lydstyrke med PulseAudio på KDE eller pavucontrol viser mere end 100% volumen men KMix går kun op til 100%

  Skriv følgende kommando

  kwriteconfig -file kmixrc -group Global -key VolumeOverdrive -type bool true

  og genstart KMix, KMix går til 153% volumen.

  Dette giver samme resultat som at redigere $HOME/.kde/share/config/kmixrc og tilføje:

  [Global] 
    VolumeOverdrive=true

  Referencer: bug #297959, bug #309597, RHB#704839.

  Kan ikke tystne bekendtgørelseslyde og andre mærkelige problemer med KMix

  Når KMix viser mærkelige bjælker osv. eller bjælken for begivenhedslyde ikke virker.

  Fra KDE 4.10 er PulseAudio aktiveret af brugersessionen og det kan vi tjekke med følgende kommando

  ps -ef | grep pulseau

  Eksempel på output:

  sergio  1880   1 0 12:15 ?    00:04:01 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog

  Ved at skrive følgende kommandoer

  killall kmix
  rm -rf .pulse/
  rm -rf .pulse-cookie 
  rm -rf .config/pulse/
  kmix

  blev problemet løst. Dette problem kan opstå med gamle konfigurationer af PulseAudio. Hvis vi laver en ny bruger opstår problemet ikke.


  Du bruger KDE 3 og mister hele tiden lyden. Nogle gange virker den, nogle gange ikke.

  KDE 3.x bruger lydsystemet aRts. I tidligere versioner var der et antal problemer, men i de senere år synes det eneste udestående problem at være, at aRts holder fast i lydsystemet efter at være blevet færdig med det. Åbn kcontrol -> Lyd & multimedie for at kurere dette. I den nederste del af fanebladet Generelt findes indstillingen Autosuspendér efter tomgang i; sæt den til 1 sekund.

  Du har taster til multimediekontrol, men KDE genkender dem ikke

  Denne side har en klar beskrivelse af, hvad en bruger gjorde for at få sine Volumen op- og Volumen ned-knapper til at virke (på engelsk).

  Du har prøvet de ovennævnte forslag, men det virker stadig ikke (kun for varianter af Ubuntu)

  Prøv at sætte et andet lydkort i. Hvis du stadig ikke hører nogen lyd, så se denne side fra Ubuntu-fællesskabet

  Du ønsker at bruge et eksternt lydkort

  Se siden om eksterne lydkort