వ్యవస్థ అమరికలు

This page is a translated version of the page System Settings and the translation is 9% complete.
Outdated translations are marked like this.

System Settings

KDE సాప్ట్‍వేర్ మరియు కార్యక్షేత్రాల కొరకు నియంత్రణా కేంద్రం

Systemsettings-plasma5 4.png

విశిష్టతలు

  • System manager for global KDE platform settings
  • Customize and manage your desktop in one convenient location
  • Search function helps narrow down probable settings
  • Pointing at an icon displays a tooltip with more information about it

వెతుకు

System Settings has a search function to help in hunting down a setting. Simply type in a keyword in the Search field in the toolbar and System Settings will display modules that contain the keyword and hide those that don't.

Searching for "key".

You can also search for and open System Settings modules in KRunner.

విభాగాలు

సాధారణముగా కనిపించువిధము మరియు ప్రవర్తన

Look and Feel

Preferences-desktop-theme-global.png Customize Plasma in one click.

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Workspace Theme]]

మీ వాడుకరి సమాచారాన్ని, సంకేతపదము మరియు త్రోవలను స్వరూపించండి. అంతేకాకుండా మీ సామాజిక డెస్క్‍టాప్ సమకూర్పరులను కూడా స్వరూపించగలరు.

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Color]]

మీ అనువర్తనాల శైలి, రంగు, ప్రతీకలు, ఫాంట్లు మరియు భావాలను స్వరూపించు

Font

Preferences-desktop-font.png Configure which fonts you want to use in window bars, menus, and elsewhere.

Icons

Preferences-desktop-icons.png Here you can choose which icon theme to use for your workspace, and how large you want them to be.

Application Style

Preferences-desktop-theme.png Customize your systems widget style (button themes), window decorations (how your titlebars look), and how GNOME (GTK) applications look..

Workspace

Desktop Behavior

Preferences-desktop.png Configure desktop effects such as window animations, transparency, or the desktop cube.

Windows Management

Preferences-system-windows.png Configure Kwin the KDE windows manager.

Shortcuts

Preferences-desktop-keyboard.png Configure keyboard shortcuts.

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Startup and Shutdown]] మీ వ్యవస్థను ప్రారంభించునపుడు మరియు మూసివేసినపుడు ప్రవర్తనను స్వరూపించండి.

Search

Baloo.png Settings for the desktop search engine and the file indexer.

Personalization

Acccount Details

Preferences-desktop-user.png Manage users and configure password manager.

Regional Settings

Preferences-desktop-locale.png Configure language, time formats, date and more

Notifications

Preferences-desktop-notification.png Configure notifications.

Applications

Preferences-desktop-default-applications.png Configure default applications, file associations, and more.

Accessibility

Preferences-desktop-accessibility.png Settings to help users who have difficulty hearing audible cues, or who have difficulty using a keyboard.

Online Accounts

Application-internet.png Add your google, ownCloud or Twitter account, for a better integration.

Network

Connections

Preferences-system-network.png Preferences for your network connections.

Settings

Preference-system-network.png Additional settings about your connection, Konqueror and SMB shares

Bluetooth

Preferences-system-bluetooth.png Preference about Bluetooth.

హార్డ్వేర్

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Input Devices]] మీ కీబోర్డు, మౌస్ మరియు జాయ్‌స్టిక్‌లను స్వరూపించుకోండి.

Display and Monitor

Preferences-desktop-display.png Configuration of your monitor(s) and screensaver settings.

Multimedia

Applications-multimedia.png Configure the handling of audio CDs

Power Management

Preferences-system-power-management.png Global settings for the power manager.

Printers

Printer.png Configure your printers to work with plasma.

Removable Storage

Drive-removable-media.png Configure automatic handling of removable storage media and which actions are available when a new device is connected to your machine.

This page was last edited on 23 September 2022, at 23:06. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.