వ్యవస్థ అమరికలు

Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page System Settings and the translation is 10% complete.

Other languages:
català • ‎dansk • ‎Deutsch • ‎Ελληνικά • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Lëtzebuergesch • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎русский • ‎slovenčina • ‎తెలుగు • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎


Systemsettings-plasma5 4.png

KDE సాప్ట్‍వేర్ మరియు కార్యక్షేత్రాల కొరకు నియంత్రణా కేంద్రం

Dialog-information.png
 
Information
On some distributions like openSUSE, the System Settings is known as Personal Settings


విశిష్టతలు

  • System manager for global KDE platform settings
  • Customize and manage your desktop in one convenient location
  • Search function helps narrow down probable settings
  • Pointing at an icon displays a tooltip with more information about it

వెతుకు

System Settings has a search function to help in hunting down a setting. Simply type in a keyword in the Search field in the toolbar and System Settings will display modules that contain the keyword and hide those that don't.

Searching for "key".

You can also search for and open System Settings modules in KRunner.

విభాగాలు

సాధారణముగా కనిపించువిధము మరియు ప్రవర్తన

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Workspace Theme]]

మీ వాడుకరి సమాచారాన్ని, సంకేతపదము మరియు త్రోవలను స్వరూపించండి. అంతేకాకుండా మీ సామాజిక డెస్క్‍టాప్ సమకూర్పరులను కూడా స్వరూపించగలరు.

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Color]]

మీ అనువర్తనాల శైలి, రంగు, ప్రతీకలు, ఫాంట్లు మరియు భావాలను స్వరూపించు

Font

Preferences-desktop-notification.png Customize the fonts used on your system here.

Icons

Preferences-desktop-filetype-association.png Change your system icon theme here.

Application Style

Preferences-desktop-locale.png Customize your systems widget style (button themes), window decorations (how your titlebars look), and how GNOME (GTK) applications look..

Shortcuts and Gestures

Preferences-desktop-keyboard.png Configure keyboard shortcuts and mouse gestures.

Workspace

Desktop Effects

Preferences-desktop.png Configure desktop effects such as window animations, transparency, or the desktop cube.

Workspace Appearance

Preferences-desktop-theme.png Configure the appearance of windows, cursors, and the desktop.

Accessibility

Preferences-desktop-accessibility.png Settings to help users who have difficulty hearing audible cues, or who have difficulty using a keyboard.

Default Applications

Preferences-desktop-default-applications.png Set the default applications for common tasks, such as browsing the web, writing email, or managing files.

Search Desktop

Nepomuk.png Settings for the desktop search engine.

Window Behaviour

Preferences-system-windows.png Configure task switching, and how windows respond to mouse actions.

Workspace Behaviour

Plasma.png Settings for overall workspace behaviour and virtual desktops.

Network and Connectivity

Bluetooth

Preferences-system-bluetooth.png Use Bluedevil to set up connections to your Bluetooth devices.

Network Settings

Preferences-system-network.png Preferences for your network connections and proxy settings.

SSL Preferences

Preferences-system.png Manage SSL certificates.

Sharing

Preferences-system-network-sharing.png Settings for sharing files with Windows machines over a network.

హార్డ్వేర్

Device Actions

System-run.png Configure which actions are available when a new device is connected to your machine.

Digital Camera

Camera-photo-48.png Settings for connecting to your digital cameras.

Display and Monitor

Video-display-48.png Configuration of your monitor(s) and screensaver settings.

Information Sources

Preferences-system.png Configuration of hardware for network, remote control, and modems.

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Input Devices]] మీ కీబోర్డు, మౌస్ మరియు జాయ్‌స్టిక్‌లను స్వరూపించుకోండి.

Power Management

Preferences-system-power-management.png Global settings for the power manager.

Removable Devices

Drive-removable-media.png Configure automatic handling of removable storage media.

Multimedia

Applications-multimedia.png Configure the handling of audio CDs

వ్యవస్థ నిర్వాహణ

Date & Time

Preferences-system-time.png Settings for date and time.

Font Installer

Preferences-desktop-font.png Install, manage, and preview fonts.

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Login Screen]] ప్రవేశ నిర్వాహకాన్ని స్వరూపించండి (KDM).

{{{3}}}

[[Image:{{{2}}}|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Startup and Shutdown]] మీ వ్యవస్థను ప్రారంభించునపుడు మరియు మూసివేసినపుడు ప్రవర్తనను స్వరూపించండి.


This page was last modified on 2 September 2015, at 19:27. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.