Усування вад/Samsung scx-4500W

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Troubleshooting/Samsung scx-4500W and the translation is 100% complete.
Other languages:

Наведені нижче коментарі написано Mike Cloaked <mike.cloaked at gmail.com>, вони стосуються встановлення у Fedora 14. Зауважте, що частину посилань наведено для локальних каталогів: можливо, вам доведеться внести зміни до назв каталогів, відповідно до параметрів вашої системи.


Налаштування друку

Наведені нижче настанови від початку працюють для версій Fedora від F12 до F14.

Звантажте набір драйверів і розпакуйте його. Драйвери можна знайти на веб-сторінці Samsung.

Скрипти, надані виробником, можна не встановлювати. Замість цього можна взяти два файли з комплекту універсального драйвера: файл rastertosamsungspl (з cdroot/Linux/i386/at_root/usr/lib/cups/filter/rastertosamsungspl) слід додати до /usr/lib/cups/filter/
також нам знадобиться файл scx4500w.ppd (з cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/ppd/). Вам слід перейти до /usr/share/cups/model/foomatic-db-ppds і створити каталог з назвою "samsung", потім

gzip -c
/Шлях-до-scx4500w/scx4500w.ppd > samsung/scx4500w.ppd.gz

Встановіть контексти selinux нових файлів у відповідність до контекстів каталогу. Ось і все, що потрібно зробити. Після цього з’єднайте принтер usb-кабелем з основним комп’ютером під керуванням Fedora 12, 13 або 14 і увімкніть принтер, при цьому віддайте команду виведення завершальної частини (tail) файла messages до консолі.

При запуску система негайно розпізнає принтер, у файлі messages з’являється повідомлення про успішне виявлення пристрою, яке завершується рядками:

Nov 22 18:22:59 home1 kernel: [ 336.170027] usb 1-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Nov 22 18:22:59 home1 kernel: [ 336.284908] usb 1-1: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=342b
Nov 22 18:22:59 home1 kernel: [ 336.284911] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Nov 22 18:22:59 home1 kernel: [ 336.284914] usb 1-1: Product: SCX-4500W Series
 
Nov 22 18:22:59 home1 kernel: [ 336.284917] usb 1-1: Manufacturer: Samsung Electronics Co., Ltd.

У відповідь буде відкрито вікно з повідомленням про те, що додано принтер, програма запропонує вам вказати параметри його роботи. Все що варто змінити, це розмір паперу з US Letter та A4, а потім наказати принтеру надрукувати тестову сторінку: вона має виглядати чудово.

Потім роздрукуйт сторінку щодо стану системи на самому принтері. Сторінку має бути роздруковано належним чином. Нарешті, перевірте працездатність принтера з основного комп’ютера.

Після цього принтер має стати видимим з інших комп’ютерів у локальній мережі. Якщо цього не сталося, відкрийте сторінку localhost:631 у програмі для перегляду інтернету і переконайтеся, що принтер надано у спільне використання з іншими комп’ютерами.

Далі, ви можете спробувати скористатися кабелем ethernet або змінити параметри роботи бездротової мережі. Для цього варто з’єднати ваш принтер з локальною мережею і надати йому коректну IP-адресу замість типової адреси у форматі 192.x.x.x, оскільки у вашій мережі діапазон адрес може бути зовсім іншим (наприклад, 10.0.0.x).

Сканування працює належним чином, але потрібно дещо налаштувати.

Отже принтером можна користуватися, хоча розробники вважають його непідтримуваним. Все, що потрібно, — два файли, взяті зі створеної Samsung програми для linux, і принтер працюватиме чудово.


Сканування

Далі, було перевірено можливість сканування за допомогою scx-4500w. У Fedora 14 потрібно додати у розділ Samsung файла /lib/udev/rules.d/65-libsane.rules такі рядки:

# Samsung SCX-4500W
 ATTRS{idVendor}=="04e8", ATTRS{idProduct}=="342b", ENV{libsane_matched}="yes"

Додавання цих рядків — єдина річ, яка була потрібна для налаштування. Після перезавантаження комп’ютера можна розпочинати сканування (наприклад, за допомогою GIMP).

Запустіть GIMP і накажіть програмі отримати дані сканування: сканер має бути виявлено, він має працювати без будь-якого подальшого налаштування.

Хоча було виконано перевірку сканування та друку у Fedora 14 за допомогою порту USB, все працювало належним чином.

Не виконувалося перевірки:

 • 1. друку мережею ethernet
 • 2. бездротового доступу до принтера
 • 3. доступу до сканера за допомогою ether/wifi

Якщо кимось було виконано інші перевірки можливостей Samsung SCX-4500W і якщо такі особи можуть надати покрокові настанови з налаштування, було б добре поділитися інформацією. Щоб там не було, але принтер є доволі якісним, працює дуже тихо і виглядає досить симпатично!

Доступ з мережі

Принтер буде налаштовано на роботу з типової ip-адреси, 192.0.0.192.

Для того, щоб змусити працювати мережевий інтерфейс у локальній мережі з діапазоном адрес 10.0.x.x автором цих настанов було спочатку завантажено старий ноутбук, з’єднаний перехресним кабелем ethernet, що постачається разом з принтером. Службу NetworkManager було вимкнено, службу "network" увімкнено.

На наступному кроці слід увійти до облікового запису root і змінити адресу ноутбука на IP-адресу з того ж діапазону, що і адреса принтера, за допомогою команди:

ifconfig eth0 192.0.0.10 up

Після цього слід запустити переглядач інтернету (наприклад, Firefox) і перейти за адресою 192.0.0.192, яку безпосередньо з’єднано з вбудованим інтерфейсом керування принтером (у термінах Samaung цей інтерфейс має назву "SyncThru"). Інтерфейс буде показано як веб-сторінку.

Далі, доволі просто знайти сторінку у мережі і змінити IP-адресу на статичну у діапазоні локальної мережі або надати змогу системі працювати у режимі DHCP. У випадку автора цих настанов було використано MAC-адресу мережевого інтерфейсу принтера для додавання її у налаштування локального сервера DHCP і надання принтерові локальної назви.

Якщо у вас немає власного сервера DHCP, ймовірно, простіше буде надати статичну IP-адресу з діапазону вашої локальної мережі.

Роботу у мережі визначено так, що якщо кабель ethernet з’єднано з принтером, буде використано дротовий зв’язок, а якщо ні — бездротовий.

Отже, далі слід перейти до сторінки бездротового інтерфейсу у SyncThru і вказати потрібні принтеру параметри бездротового зв’язку вашої локальної точки бездротового доступу. У прикладі автора цих настанов було використано WPA2 з шифруванням AES, але ваші налаштування можуть бути зовсім іншими.

Щойно ви від’єднаєте кабель ethernet від принтера, принтер має з’єднатися з точкою бездротового доступу і отримати IP-адресу з сервера DHCP. Тепер можна запустити переглядач на основному комп’ютері і перейти на IP-адресу принтера: вас буде з’єднано з вбудованим інтерфейсом керування (SyncThru). За його допомогою ви отримаєте доступ до звичайного набору налаштувань принтера та даних щодо використання сторінок і тонера.

Нижче наведено послідовність дій для визначення друку мережею замість друку за допомогою USB.

 1. На основному ком’ютері скористайтеся меню Система -> Адміністрування -> Друк -> Новий принтер.
 2. Виберіть пункт Мережевий принтер і у спадному списку пункт HP JetDirect (хоча назва нашого принтера і є іншою).
 3. Скористайтеся пунктом відома IP-адреса принтера у діалоговому вікні вузла друку і не змінюйте типового значення порту — 9100. Натисніть кнопку Далі.
 4. Виберіть файл ppd (як і вище) і вкажіть цей файл, вкажіть потрібні параметри. Змініть розмір аркушів на A4.


Оскільки кабель було від’єднано, тестовий друк буде виконано за допомогою бездротової мережі на scx-4500w. Якщо принтер з’єднано кабелем з вашим локальним маршрутизатором, друк буде виконано за допомогою дротового маршрутизатора. Одночасне використання бездротового і дротового каналів зв’язку неможливе.

Сканування мережею

Сканувати за допомогою мережі можна після додавання простих рядків до файла /etc/sane.d/xerox_mfp.conf. У кінцевій частині файла слід дописати такі рядки:

#Samsung scx4500w wireless ip network address
tcp xx.xx.xx.xx

де xx.xx.xx.xx — статична IP-адреса принтера, яку було налаштовано за допомогою інтерфейсу керування SyncThru.

Після запуску XSane буде показано варіанти вибору одного з двох принтерів. Вибір варіанта з адресою TCP, визначеною вище, надасть XSane доступ до сканера за допомогою інтерфейсу мережі, а не usb. Отримання даних може уповільнитися, але, на відміну від usb, але такий спосіб працюватиме.

Використання на багатофункціональному пристрої принтера на інтерфейсі usb і сканера на інтерфейсі мережі є простим способом обійти поточні відомі програмні вади, які пов’язано з тим, що сканери usb2, з’єднані з портами usb3, призводять до підвисання XSane. Ця вада є характерною для коду драйвера xhci у ядрах 3.12 та 3.13.