הנחיות טיפוגרפיות

From KDE UserBase Wiki
This page is a translated version of the page Typographical Guidelines and the translation is 22% complete.
Outdated translations are marked like this.

יש עמודים נפרדים שמסבירים על פריסת עמוד ועל תחביר עם קוד לדוגמה.

Important

Adhering to these typographic guidelines will ensure that your documentation can be accurately and easily exported for translation purposes. Some guidelines may not be applicable for non-English languages. These should be noted on specific language pages, linked from Translation Workflow. If no such page exists for your language, please add one and make guidelines there.


Links

Links to other UserBase pages should follow this pattern:

[[Special:MyLanguage/page name|whatever]]

[[Special:MyLanguage/Welcome to KDE UserBase|start page]] links to the welcome page in the readers language if the translation exists or else to the english version of that page.

Links to external pages follow normal wiki syntax:

[https://web.site.xxx/page text]

טקט מודגש

ניתן להדגיש כתב לטובת

 • כותרות של חלונות
 • תוויות נפוצות שאינן לבחירת המשתמש
 • כותרות של סמלים
 • שמות של תוכניות

למשל:

 • הדגשת בחירה מתוך טקסט תעתיק אותה אל Klipper.

טקסט נטוי

השימוש בכתב נטוי משמש להדגשת

 • מילים או משפטים בכתיבה כללית.
 • כותרות כשמפנים לעבודות אחרות.
 • השימוש הראשון במילים לא מוכרות.

כמה דוגמאות:

 • בשלב הזה כדאי לך לשמור את העבודה שלך.
 • אפשר למצוא פרטים ב־Samba 3 לפי דוגמאות
 • המדריכים של KDE הם בתבנית Docbook.

Tip

תוכניות מופעלות על ידי משתמשים, רכיבים משמשים תוכניות


כתב מודגש ונטוי משולב

אפשר להשתמש בשילוב הזה לטובת כתב שניתן להחליף או משתנה.

כמה דוגמאות:

 • כדי להתחבר לשרת המרוחק שלך, יש להקליד את הפקודה ‎ssh [email protected]‎ ב־Konsole.
 • בהפצות מבוססות rpm, הפקודה ‎rpm -q packagename‎ תפיק את package-version-release.

כתב ברוחב אחיד

אפשר לייצג קוד בכתב ברוחב אחיד, בדרך כלל תחום בתיבה, כפי שמופיע להלן. טקסט קלט יופיע על רקע צהוב חיוור. עבור טקסט פלט, צבע הרקע יהיה אפור סגלגל.

 • קוד, בין אם שורות בודדות או מקטעים, יש להשתמש בתבניות כדי לוודא שהכול אחיד
 • בתבנית הקלט (Input) יש להשתמש כך:
  {{Input|1=<nowiki>
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver</nowiki>}}
  יוצג ככה:
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver


 • Output works the same way:
  {{Output|1=<nowiki>terminal output 
  is also shown as code, 
  but on a grey background</nowiki>}}
  which displays as
  terminal output 
  is also shown as code, 
  but on a grey background

Note

Note the use of 1=<nowiki> some text </nowiki>. Occationally, parts of literal displays may confuse the wiki parser. The <nowiki>...</nowiki> block protects against that. Also if something like n= appears in the literal body, the template parser may get confused. The initial 1= protects against that. Otherwise this markup has no effect. In short: it can't hurt, and it protects against the possibility of some nasty side effects.


 • Starting an Input or Output template on a new line will break the display format if it is within lists. Simply continue on the same line if you need to correct this.
 • You can also combine input/output areas with GeSHi syntaxhiglighting. An input area like this
  {{Input|<syntaxhighlight lang="php" line>
  # Initialise common code
  $preIP = dirname( __FILE__ );
  require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
  </syntaxhighlight>}}
  will result in
  # Initialise common code
  $preIP = dirname( __FILE__ );
  require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
  
 • Single code words can be kept in-line by using
  <code></code>
  It will display like this. Note, that if the <code> tag is immediately preceded by a newline character, it will not display properly.
 • File names and paths should use the Path template (see below).

Warning

In-line code markup should be short! It looks strange - and ugly - if a string of code words is split between lines. And remember: even if it looks good in your browser, not everyone uses the same screen size! And even if your text looks good on all screen sizes translations may still suffer. It is best to use the Input template for code unless it is really short.


Note

Please avoid using shell commands or other code words as verbs. This does not translate well. Always treat code words as proper names.


Block Quotes

The tags <blockquote> and </blockquote> should be used when quoting other works or other pages. This produces a proportional italic font, with some padding.

Here is an example of the display that you get by using the blockquote tags.

Text in Section Headers

Even though the criteria above may be met, do not use Bold text in section headers or in links.

Text in Information, Note, Tip or Warning Templates

Bold text should be avoided in the text within these templates. Italic text for emphasis may still be used - use sparingly for maximum effect.

Lists

You can have various kinds of lists in your pages — bulleted, numbered or itemized. Find details on the Toolbox page.

Keeping things together

After your text is written some markup is automatically added by the translation system. This means that whenever it sees a blank line, it starts a new unit. When your text is presented to translators, they typically see it one unit at a time, so it is important not to leave a blank lines in the middle of something that should be treated as a unit. Normally an entire paragraph should be kept in a single unit; and under no circumstance should a sentence be split between units!

If you need a linebreak in the middle of a section, the preferred way to achieve this without breaking units is to use <br /> at the end of the line where you want to break to occur (not on a new line). If you need space between the lines add <br /><br />.

Unbalanced brackets

The translation system marks any translated unit as incompletely translated if it contains any kind of unbalanced brackets. If you need to have unbalanced brackets in your text, please add a balancing bracket in a comment tag, like this:

<!-- }} -->{{ A line 

Another line}}<!-- {{ -->

This goes for all kinds of brackets, even ordinary parentheses. (Of course it is normally better to avoid blank lines within a mark up unit - see Keeping things together.)

Special Tags

Key presses and menu selections

 • <keycap> and </keycap> denote (keyboard) key names e.g. Enter
 • <keycap></keycap> can also be used around groups of keys to be used concurrently, e.g. Ctrl + Alt + F1 to launch a virtual terminal. (Note that "(space)+(space)" is used to link keys to be pressed concurrently).
 • Sequences of menu choices should use <menuchoice> and </menuchoice> for example View -> Message List -> Aggregation -> Standard Mailing List
 • In general, if the user needs to choose an element, even if it is not in a menu, the <menuchoice></menuchoiсe> markup should be used.
 • If you are contributing to a manual page, you should always use the markup describes above. For other pages, though, there is a template to enter menu selections: {{Menu|Top|sub|...}}. Fx, {{Menu | View | Message List | Aggregation | Standard Mailing List}} yields View Message List Aggregation Standard Mailing List
 • If you want to use the <menuchoice> but use → in stead of ->, you write & rarr; (without a space between '&' and r!) as in <menuchoice> View</menuchoice> & rarr; <menuchoice>Message List</menuchoice> which yields ViewMessage List. (Note, that the → character has to be outside of the menuchoice tags to be shown properly

Files and file paths

Traditionally, file names and paths have been marked up between <tt>...</tt> tags.

<tt>~/.kde/share</tt>

yields

~/.kde/share

There is now also a template for this, which should be preferred in new content for ordinary UserBase pages (but not for manual pages, please!):

{{Path | ~/.kde/share }}

yields

 ~/.kde/share 

The Problematic Pipe

In some situations the pipe symbol can't be used - for instance when adding parameters into a template. In any such case, please use {{!}} which will display as a pipe symbol. For example, if you want to display a command line containing the pipe character using the {{Input|...}} template, the simplest way to do it is this: {{Input|1=cmd1 {{!}} cmd2}} which displays

cmd1 | cmd2


If you just write {{Input|cmd1 | cmd2}} you get instead

cmd1 

the problem being, that cmd2 is seen as a second parameter to the template, which in this case is not used.

In many cases, you can also enclose the text containing the pipe character between <nowiki>... </nowiki> tags, like this {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}, which also displays

cmd1 | cmd2

Translatable Content

Everything that is translatable is contained within <translate> and </translate> tags. In most cases any images should be contained within the translatable section, as it is sometimes necessary to use localised versions of the images to explain a point. The rule of thumb is "If in doubt, include it!".