Difference between revisions of "Adding an entry to the Create New menu/da"

Jump to: navigation, search
(Created page with "Opret mappen {{Path|templates}} i {{Path|~/.kde4/share}} hvis den ikke allerede eksisterer og gå til denne mappe.")
 
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
{|class="tablecenter vertical-centered"
 
{|class="tablecenter vertical-centered"
 
|[[Image:CustomCreateNewMenuEntry.png|300px]]
 
|[[Image:CustomCreateNewMenuEntry.png|300px]]
|Vejledning som beskriver, hvordan man føjer et punkt til menuen '''Opret ny''' i en filbrowser som [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]] eller [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]]
+
|Vejledning som beskriver, hvordan man føjer et punkt til menuen <menuchoice>Opret ny</menuchoice> i en filbrowser som [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]] eller [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]]
 
|}
 
|}
  
Line 12: Line 12:
 
Opret mappen {{Path|templates}} i {{Path|~/.kde4/share}} hvis den ikke allerede eksisterer og gå til denne mappe.
 
Opret mappen {{Path|templates}} i {{Path|~/.kde4/share}} hvis den ikke allerede eksisterer og gå til denne mappe.
  
In this folder, create a new file with {{Path|.desktop}} as file extension. For example: {{Path|custom-file.desktop}}.
+
I denne mappe oprettes en ny fil med filendelsen {{Path|.desktop}}; for eksempel {{Path|tilpasset-fil.desktop}}.
  
Open this new file and paste the following content inside it:
+
Åbn denne fil og kopiér følgende indhold til den:
  
 
<source lang="ini">
 
<source lang="ini">
Line 25: Line 25:
 
</source>
 
</source>
  
Fill these fields as follows:
+
Udfyld disse felter således:
* '''Name''' is the text that appears in the '''Create New''' menu.
+
* '''Name''' er den tekst, som optræder i menuen <menuchoice>Opret ny</menuchoice>.
 
*: [[Image:CustomCreateNewMenuEntry.png]]
 
*: [[Image:CustomCreateNewMenuEntry.png]]
*: "Custom Entry" is the value of the '''Name''' field.
+
*: "Custom Entry" er værdien hørende til feltet '''Name'''.
  
* '''Comment''' is the label for the new name of files of this type. When you select your custom entry in the '''Create New''' menu, a dialog shows up asking you for the name of your new file, and this text is the label of the field where you enter this new name.
+
* '''Comment''' er etiketten for navnet på en ny fil af denne type. Når du vælger dit tilpassede punkt i menuen <menuchoice>Opret ny </menuchoice> dukker der en dialog op, hvor du skal skrive navnet på din nye fil og denne tekst er etiketten til det felt, hvor du skriver det nye navn.  
 
*: [[Image:CustomCreateNewMenuEntryComment.png]]
 
*: [[Image:CustomCreateNewMenuEntryComment.png]]
*: "New custom entry:" is the value of the '''Comment''' field.
+
*: "New custom entry:" er værdien hørende til feltet '''Comment'''.
  
* '''URL''' is the path to a file containing the initial content that new files of this type have. These files with the initial content are usually located within the hidden {{Path|.source}} folder of the {{Path|templates}} folder, so use a relative path that starts with {{Path|.source/}}, such as {{Path|.source/custom-entry.txt}}.
+
* '''URL''' er stien til en fil med det indhold, som den nye fil skal have. Disse filer med oprindeligt indhold er oftest placeret i den skjulte mappe {{Path|.source}} i mappen {{Path|templates}}, så brug en relativ sti, som starter med {{Path|.source/}} som fx {{Path|.source/custom-entry.txt}}.
  
* '''Icon''' is the code of the icon that appears in the '''Create New''' menu for your custom entry. The code is the filename of the icon to use. You can browse MIME type icon files at {{Path|/usr/share/icons/&lt;theme&gt;/&lt;size&gt;/mimetypes/}}. For example, to use {{Path|/usr/share/icons/&lt;theme&gt;/&lt;size&gt;/mimetypes/application-vnd.oasis.opendocument.text.png}}, fill '''Icon''' with "application-vnd.oasis.opendocument.text".
+
* '''Icon''' er koden for det ikon, som optræder i dit tilpassede punkt i menuen <menuchoice>Opret ny</menuchoice>. Denne kode er filnavnet på det ikon, som skal bruges. Du kan søge blandt MIME type-ikonerne i {{Path|/usr/share/icons/&lt;theme&gt;/&lt;size&gt;/mimetypes/}}. Hvis du for eksempel vil bruge {{Path|/usr/share/icons/&lt;theme&gt;/&lt;size&gt;/mimetypes/application-vnd.oasis.opendocument.text.png}}, så skriv "application-vnd.oasis.opendocument.text" ved '''Icon'''.
  
This is an example of a filled {{Path|.desktop}} file:
+
Her er et eksempel på en udfyldt {{Path|.desktop}}-fil:
  
 
<source lang="ini">
 
<source lang="ini">
Line 49: Line 49:
 
</source>
 
</source>
  
=== Translating the Name and Comment ===
+
=== Oversættelse af Name og Comment ===
  
The '''Name''' and '''Comment''' fields can be translated to any language. To provide a translation, include a new field in your {{Path|.desktop}} file with the form "Field[language code]=Value" for each language that you want to support. For example:
+
Felterne '''Name''' og '''Comment''' kan oversættes til ethvert sprog. For at angive oversættelser skal du inkludere et nyt felt i din {{Path|.desktop}} fil af formen "Field[language code]=Værdi" for hvert sprog du vil understøtte. For eksempel:
  
 
<source lang="ini">
 
<source lang="ini">
Line 60: Line 60:
 
</source>
 
</source>
  
== Defining the content ==
+
== Definition af indholdet ==
  
Create a {{Path|.source}} folder in {{Path|~/.kde4/share/templates}} if such a folder does not exist already, and enter the hidden {{Path|.source}} folder.
+
Opret en mappe {{Path|.source}} i {{Path|~/.kde4/share/templates}}, hvis den ikke findes allerede og gå ind i den skjulte mappe {{Path|.source}}.
  
Create a new file with the same filename that you defined in the '''URL''' field of the metadata of your new entry, and fill the file with the default content that you want for new files created with your new entry.
+
Opret en ny fil med samme filnavn som du angav i feltet '''URL''' i dit nye punkts metadata og læg her det indhold, som du ønsker i nye filer oprettet med dit nye punkt.
  
[[Category:Tutorials]]
+
[[Category:Vejledning/da]]

Latest revision as of 05:05, 22 October 2014

Other languages:
dansk • ‎English • ‎français • ‎português do Brasil • ‎українська
CustomCreateNewMenuEntry.png Vejledning som beskriver, hvordan man føjer et punkt til menuen Opret ny i en filbrowser som Dolphin eller Konqueror

Punkterne i menuen Opret ny kaldes skabeloner. De er enten defineret for hele systemet i /usr/share/templates eller for den enkelte bruger i ~/.kde4/share/templates. I denne vejledning vil vi føje en ny skabelon til ~/.kde4/share/templates.

Definition af metadata

Opret mappen templates i ~/.kde4/share hvis den ikke allerede eksisterer og gå til denne mappe.

I denne mappe oprettes en ny fil med filendelsen .desktop; for eksempel tilpasset-fil.desktop.

Åbn denne fil og kopiér følgende indhold til den:

[Desktop Entry]
Name=
Comment=
Type=Link
URL=
Icon=

Udfyld disse felter således:

 • Name er den tekst, som optræder i menuen Opret ny.
  CustomCreateNewMenuEntry.png
  "Custom Entry" er værdien hørende til feltet Name.
 • Comment er etiketten for navnet på en ny fil af denne type. Når du vælger dit tilpassede punkt i menuen Opret ny dukker der en dialog op, hvor du skal skrive navnet på din nye fil og denne tekst er etiketten til det felt, hvor du skriver det nye navn.
  CustomCreateNewMenuEntryComment.png
  "New custom entry:" er værdien hørende til feltet Comment.
 • URL er stien til en fil med det indhold, som den nye fil skal have. Disse filer med oprindeligt indhold er oftest placeret i den skjulte mappe .source i mappen templates, så brug en relativ sti, som starter med .source/ som fx .source/custom-entry.txt.
 • Icon er koden for det ikon, som optræder i dit tilpassede punkt i menuen Opret ny. Denne kode er filnavnet på det ikon, som skal bruges. Du kan søge blandt MIME type-ikonerne i /usr/share/icons/<theme>/<size>/mimetypes/. Hvis du for eksempel vil bruge /usr/share/icons/<theme>/<size>/mimetypes/application-vnd.oasis.opendocument.text.png, så skriv "application-vnd.oasis.opendocument.text" ved Icon.

Her er et eksempel på en udfyldt .desktop-fil:

[Desktop Entry]
Name=Custom Entry
Comment=New custom entry:
Type=Link
URL=.source/custom-entry.txt
Icon=application-vnd.oasis.opendocument.text

Oversættelse af Name og Comment

Felterne Name og Comment kan oversættes til ethvert sprog. For at angive oversættelser skal du inkludere et nyt felt i din .desktop fil af formen "Field[language code]=Værdi" for hvert sprog du vil understøtte. For eksempel:

[Desktop Entry]
Name=Custom Entry
Name[ca]=Entrada personalitzada
Name[gl]=Entrada personalizada

Definition af indholdet

Opret en mappe .source i ~/.kde4/share/templates, hvis den ikke findes allerede og gå ind i den skjulte mappe .source.

Opret en ny fil med samme filnavn som du angav i feltet URL i dit nye punkts metadata og læg her det indhold, som du ønsker i nye filer oprettet med dit nye punkt.


This page was last modified on 22 October 2014, at 05:05. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.