Amarok/Manual/Spilleliste/Dynamiske spillelister

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 08:43, 5 July 2013 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Dynamiske spillelister

Nogle medieafspillere er designede til at rumme hele musiksamlingen i en enkelt spilleliste og så afspille numrene i tilfældig rækkefølge eller sorteret og lagt i kø. Med en større samling er denne måde at håndtere dine spillelister ikke effektiv. Amaroks Dynamiske spillelister er en bedre måde at udforske din musik.

Dynamiske spillelister finder du i feltet Mediekilder under Spillelister -> Dynamiske spillelister.

Hvordan Dynamiske spillelister virker

En dynamiske spilleliste er en liste, som vokser, mens du lytter til din musik. Den vil holde på en vist antal numre foran det aktuelle nummer og vil rydde op i spillelisten ved at fjerne gamle numre. Numrene, som bliver føjet til begyndelsen af listen bestemmes af den aktuelt valgte dynamiske spilleliste.

Brug af en Dynamiske spilleliste

For at aktivere dynamiske spillelister skal du klikke på knappen i feltet Dynamiske spillelister. En linje dukker op øverst i feltet Spilleliste, for at vise at dynamiske spillelister er slåer til. Fra listen med valgmuligheder vælger du, hvilken dynamiske spilleliste du vil bruge ved at dobbeltklikke på den. Den aktuelt valgte dynamiske spilleliste vises med fed skrift.

Du kan justere antallet af numre, som skal vises i spillelisten før og efter det aktuelle nummer i felterne Tidligere og Forestående. Du kan forhindre, at det samme spor dukker op i spillelisten mere end en gang ved hjælp af knappen . Knappen Genudfyld lader dig generere et nyt sæt af spor. Dette kan bruges sammen med en høj indstilling af Forestående til at generere faste spillelister til eksport.

Definition af dynamiske spillelister

Hver dynamisk spilleliste er baseret på bias. En bias definerer en bestemt begrænsning på den dynamiske spillelistes opførsel. Nye numre, som skal føjes til spillelisten vælges tilfældigt fra en liste med alle de numre, som matcher bias'erne. Bias kan enten være et enkelt bias (fx bias'en Søg efter) eller en gruppe af andre bias (fx bias'en Match alle). Nogle eksempler på spillelister følger med, og du kan definere nye spillelister med knappen .

For at ændre en spillelistes navn skal de enten bruge knappen eller højreklikke på listen og vælge Omdøb spilleliste. En bias kan redigeres med den samme knap eller ved at højreklikke og vælge Redigér bias. For bias'er, som har underbias'er kan du tilføje en ny bias ved at højreklikke og vælge Tilføj ny bias.

Bias

Da flere biaser kan være definerede, så kan Amarok undertiden give en tom spilleliste. Dette optræder, hvis den får et sæt af betingelser, som umuligt kan opfyldes. For at undgå dette og for bedre at forstå hver enkelt tilgængelig bias og dens mulige tilvalg se det følgende:

Søg
Denne bias matcher spor, som findes ved en gives søgeforespørgsel. Den bruger de samme søgestrenge som samlingsbrowseren. Du kan også bruge bias'en Match via metamærker til at match mærker på samme måde som i samlingens filtereditor.
Tilfældig
Denne bias matcher ethvert spor helt tilfældigt.
Og
Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher alle under-bias'er.
Eller
Denne gruppe-bias matcher spor, som matcher mindst en af under-bias'erne.
Partition
Denne gruppe-bias matcher spor fra under-bias'erne i givne forhold. Redigeringsvinduet for denne bias har skydere for hver under-bias til at justere deres andel. Hvis der for eksempel er to under-bias og deres andels-skydere er sat til det samme, så vil halvdelen af spillelisten matche den ene bias og halvdelen den anden.
Bemærk: Den dynamiske spilleliste arbejder internt med flere spor end du kan se, så efter at have klikket på "Genudfyld" indeholder listen måske ikke en ligelig fordeling af numre; men hvis du fortsætter med at lytte til musikken vil du se, at det kommer til at passe i det lange løb.
Hvis Ellers
Denne gruppe-bias matcher spor fra den første under-bias, men hvis den ikke finder noget match her, så matcher den spor fra den anden under-bias. Du kan se et eksempel på dette i spillelisten Albumafspilning.
Match via metamærker
Denne bias matcher spor, som opfylder visse betingelser for et mærke. Brugerfladen til udvælgning er den samme som for søgefilteret i samlingsbrowseren. Vælg et mærke fra drop ned-listen og udfyld begrænsningen. (Tip: Du kan bruge flere af disse i en Og-bias.)
Albumafspilning
Denne bias matcher spor, som kommer fra det samme album som det forrige punkt i spillelisten. Du kan vælge detaljer for bias'en i drop ned-menuen. For eksempel bruges Sporet efterfølger direkte det forrige spor i albummet i spillelisten Albumafspilning for at sikre, at hele albums afspilles fra en ende af.
Quizafspilning
Denne bias matcher spor, sådan at det første bogstav i et givet mærke (titel, kunstner eller album) er det samme som det sidste bogstav i det samme mærke for det forrige nummer. Hvis for eksempel kunstner er valgt, så kunne du have følgende sekvens: Led Zeppelin -> Nine Inch Nails -> Santana, etc.
Lignende kunstner fra EchoNest
Denne bias matcher spor, som ifølge EchoNest minder om enten det forrige spor eller ethvert spor i spillelisten. Dette lader dig afspille en sekvens af beslægtede spor ved blot at tilføje et enkelt spor til spillelisten og så aktivere den dynamiske spilleliste i stedet for selv at definere alle de regler, som sporene skal matche.
Lignende fra Last.fm
Denne bias udfører samme funktion som EchoNest bias'en, men bruger Last.fm til at bestemme beslægtethed. Du kan også vælge beslægtethed med det forrige spor eller den forrige kunstner.
Last.fm ugens topkunstner
Denne bias matcher spor, som er på Last.fm's ugentlig hitliste for en given periode.

En dynamiske spilleliste i brug

Brug af din dynamiske spilleliste

For at aktivere den dynamiske spilleliste skal du blot sætte et flueben i valgboksen Til i det øverste venstre hjørne af feltet. Du kan når som helst gendanne hele spillelisten ced at klikker på Genudfyld til højre for Til.

Som standard gemmes de 5 sidst spillede numre samt de 10 næste i spillelisten. Med det aktuelt afspillede nummer bliver det 16 numre i spillelisten til ethvert tidspunkt. Antallet af spor kan ændres i felterne lige under valgboksen Til.

Under dem er der en drop ned-menu til at indlæse gemte spillelister samt knapperne til at gemme og til at slette spillelister.

En dynamisk spilleliste i brug