Digikam/Watermark/da

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 07:47, 15 July 2019 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lav vandmærker i fotos med digiKam

Denne artikel blev oprindeligt bragt i Scribbles and Snaps og bringes med Dimitri Popovs tilladelse.

Selv om du kan beskytte dine fotos imod uautoriseret brug på mange måder, så er vandmærker stadig den enkleste og formodentlig den mest effektive teknik, hvormed du kan identificere dig som fotoets skaber og gøre det vanskeligt at bruge dit arbejde uden tilladelse.

Selvom digiKam understøtter vandmærker, så er den funktion gemt så godt af vejen, at du måske aldrig har bemærket den. Det skyldes, at digiKams vandmærkefunktion dækkes under værktøjet Håndtering af batch-kø, som du kan bruge til at føje vandmærker til mange fotos ad én omgang. Sådan fungerer det i praksis: Vælg VærktøjerHåndtering af batch-kø (eller tast B) for at åbne værktøjet Håndtering af batch-kø. Træk de fotos, som du vil udstyre med et vandmærke fra et album i digiKam ind i feltet Køer for at føje dem til den aktuelle kø. Klik på fanebladet Basisværktøjer i Kontrolpanel og dobbeltklik på værktøjet DekorérDekorérTilføj vandmærke for at føje det til feltet Tildelte værktøjer.

digiKam kan både bruge tekst og billeder som vandmærker, og du kan vælge den ønskede vandmærketype i feltet Værktøjsindstillinger. Hvis du ønsker at bruge typen Billede, så er det en god ide at have en billedfil klar. Angiv nu de tilgængelige indstillinger så som Placering, Rotation, Størrelse og Marginer. Vælg dernæst målmappen i fanebladet Mål i feltet Kø-indstillinger. I fanebladet Opførsel kan du specificere, hvad systemet skal gøre, hvis det opdager en fil med det samme navn som en af de behandlede filer i målmappen. Du kan enten vælge at overskrive eksisterende filer eller omdøbe den behandlede fil, før den gemmes. Du kan anvende valgmulighederne i fanebladet Filomdøbning til at specificere navneregler til automatisk omdøbning af behandlede filer.

Når du er tilfreds med indstillingerne klikker du på knappen Kør, og når digiKam er blevet færdig kan du finde de vandmærkede fotos i målmappen.