KWord/Vejledninger/Grundlæggende Layout

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 14:36, 29 April 2011 by Claus chr (talk | contribs) (Created page with "{{Warning/da|1=I øjeblikket (version 2.3.3) virker det ikke som forventet, når du ændrer margin i KWord. Det forventes at blive rettet i den næste udgave. Se [http://forum.kd...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Other languages:

Det første layoutprojekt

Et første layoutproject
Dette layout blev lavet til et velgørenheds-salg af planter. Lær teknikkerne, som du kan bruge til mange formål. Du kan gemme og genbruge disse billeder til at øve dig med. Klik på miniaturene for at se billederne i fuld størrelse.


I denne lektion skal du

  • tilføje tekstbokse og justere deres størrelse og position
  • formattere tekst
  • tilføje illustrationer
  • justere deres størrelse og position

Start KWord og vælg skabelonen Blankt dokument. Du får nu en tom side i den størrelse, som er mest almindelig i dit område - sædvanligvis ISO A4 eller US Letter. Du kan ændre sidestørrelsen ved brug af menuen Formatér -> Sidelayout. I dette projekt bruger jeg A4, men du kan nemt tilpasse det til Letter, hvis du vil.

Til denne slags layout skal du bruge en ret stor margen, så sæt top til 25mm og de tre andre sider til 20mm (eller til hhv. 1" og 3/4" hvis du bruger imperiale enheder).

Advarsel

I øjeblikket (version 2.3.3) virker det ikke som forventet, når du ændrer margin i KWord. Det forventes at blive rettet i den næste udgave. Se denne forumdiskussion.


Gå nu til fanebladet Tilføj form i værktøjskassen til højre, klik på værktøjet Tekst og træk en 3cm høj boks fra margen til margen - du kan se markørens position på linealen i venstre side. Resultater bliver en farvet boks, men det er blot en markering. Nu dukker dialogen Indstillinger for tekst op - du kan ændre navnet på boksen, hvis du vil, resten kan du lade være som det er. Når du klikker på O.k., så fyldes boksen med en prøvetekst. Klik nu på tekstredigeringsværktøjet , så forsvinder prøveteksten og du kan skrive din overskrift. Jeg har brugt URW Chancery L, 48 pt til titlen og 24 pt til under-overskriften. Marker begge linjer og klik på for at centrere dem. Skrifttype, -størrelse og andre tekstattributter kan indstilles i fanebladet Abc i dokkeren Værktøjsindstilling. Hvis du ikke ser denne dokker nederst til højre i vinduet, så kan du bringe den frem ved at vælge menuen Vis -> Vis dokkere eller taste Ctrl + H.

Lav endnu en tekstboks fra margen til margen 1,5 cm høj og tilføj teksten:

This plant gets its unfortunate name because many people think that the flowers
develop a strong smell if taken into a warm room

Hvis du holder markøren svævende over boksen mens den er valgt, så dukker der en markør med fire pile op. Den kan du bruge til at flytte boksen. Vi vil senere bruge Egenskaber til at finjustere positionen.

Så er titlen klaret. Nu skal vi til at se på illustrationerne. Mange kameraer bruger et 4:3 format, så vi vil lave Billedrammer på 8cm x 6cm.

Ved hjælp af formen Billede laver du en boks, som rører den venstre margen lige under din tekstboks. Træk den, til dens størrelse er næsten korrekt - den kan finjusteres senere. Som ved tekstboksen dannes der også her en farvet boks, så åbnes en dialog, hvor du kan indlæse det ønskede billede. Vi vælger Hellebore1.jpg til dette billede.
Gentag processen ved at lave en billedboks direkte herunder, som rører margen forneden. Vælg filen Hellebore3.jgp.
Den tredje billedboks skal være lige så stor, røre højre margen og placeres midt mellem de to andre billeder. Vælg filen Hellebore2.jpg

Advarsel

Måske fungerer det ikke helt som beskrevet ovenfor når du tilføjer billeder. Det kan være, at billedet bliver indlæst i sin fulde størrelse helt uden at tage hensyn til den boks, som du omhyggeligt har markeret. I så fald skal du blot ændre størrelse og position af det nyligt indlæste billede. Hvis det er tilfældet, så er det nok lettere simpelthen at vælge formen Billede, klikke et sted i dokumentet, vælge billedet og justere det bagefter.

For at ændre størrelsen på billedet griber du fat i en af de små firkanter i billedets kant - markøren bliver nu til et par af små pile, som peger op/ned, højre/venstre eller diagonalt alt efter hvilken firkant du vælger - og trækker indtil det har den ønskede størrelse. For at flytte billedet griber du fat i det hvor som helst - markøren bliver fire små pile, som peger op/ned/højre/venstre - og trækker det til det ønskede sted.


Nu skal vi finjustere positionerne, for at placere billederne lige hvor vi vil have dem. Først skal du sikre dig, at du bruger standard værktøjet (pilen)

Tip

Standardsiden har allerede en grundlæggende tekstramme, som dækker hele den brugbare side. Hvis du på et tidspunkt ikke kan komme til en ramme, som du vil arbejde med, så klik på en blank del af siden - du skulle nu se tekstrammen fremhævet. Vælg nu menuen Rammer -> Send til baggrunden, sådan at den ligger bagved de rammer, som du skal arbejde med.


Find den af dine billedrammer, som er nærmest på den venstre margen. Marker denne ramme ved at klikke på den, højre-klik så og vælg Egenskaber for ramme/rammesæt. På fanebladet </menuchoice>Geometri</menuchoice> kan du sætte position og størrelse. Hvis din margen er 20mm, så sæt X: til 2cm. Korriger Bredde til 8cm og Højde til 6cm.

Gentag disse indstillinger for det andet venstrestillede billede, sådan at de er præcis på linje. For det højrestillede billede sættes Bredde og Højde som for de andre. Sætter du X til 11cm, så skulle det passe med margen.

Nu kommer vi til de beskrivende tekster.

Vælg Tekstform og træk en boks med en bredde på ca 6cm og ca 3cm høj midt i feltet til højre for det første billede. Kopier følgende tekst ind i feltet:

Flowering Season:

Late winter, typically starting February and lasting for several weeks.

Du vil se, at teksten automatisk tilpasser sig til boksen. Højre-klik, vælg Egenskaber for ramme/rammesæt og tilpas bredden indtil du får nogle rimeligt velafbalancerede linjer.

Den anden tekstboks laves og tilpasses på samme måde ved brug af teksten:

Description:

Very dark green, deeply divided palm-like leaves below bright acid-green flowers which are often burgundy-tipped.

Den sidste boks bruger ordene:

Habitat:

Prefers to be out of strong sunlight.  Thrives under trees where the bright flowers add a welcome glow.

Tilpas igen bredden i Egenskaber for ramme/rammesæt -> Geometri. Du skal nu sikre dig, at X-indstillingen af de to bokse Flowering Season og Habitat er ens. Bredden en mindre vigtig, men bokse, som ikke er på linje springer i øjnene. Den midterste boks har ikke noget at være på linje med, så den tilpasser du bare, sådan at den virker centreret i sit felt.

Nu er der blot en opgave igen. Gå tilbage til overskriften og under-overskriften og brug Egenskaber for ramme/rammesæt til at sikre dig, at de starter og slutter på margenerne.

Det er det hele. Hvis du lavede en reklameseddel, så kunne du have en boks med kontaktdetaljer i mindre skrift forneden på siden.

I den næste lektion skal du bruge dine egne billeder oig tekst, og vi vil eksperimentere med tekstflydning rundt om former og mellem bokse.