Difference between revisions of "Kdenlive/Manual/QuickStart/uk"

Jump to: navigation, search
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 91: Line 91:
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
  
[[File:Kdenlive-Quickstart-EffectStack.png|thumb|left|402px|Effect Stack with RGB adjustment]]
+
[[File:Kdenlive-Quickstart-EffectStack.png|thumb|left|400px|Стос ефектів з пунктом виправлення RGB]]
To get a warm yellow-orange tone on the image, fitting the comfortable evening, blue needs to be reduced and red and green improved.  
+
Щоб надати зображенню теплих жовто-помаранчевих тонів, характерних для вечірнього освітлення, слід зменшити рівень синього кольору і збільшити рівні червоного і зеленого компонентів кольору.  
  
The values in the Properties widget can be changed by using the slider (middle mouse button resets it to the default value), or by entering a value directly by double-clicking the number to the right of the slider.  
+
Значення параметрів у віджеті властивостей можна змінювати за допомогою повзунка (клацання коліщатком миші відновлює типове значення) або за допомогою безпосереднього введення значення після подвійного клацання лівою кнопкою миші на числі, розташованому праворуч від повзунка.  
  
The Properties widget always refers to the timeline clip that is currently selected. Each effect can be temporarily disabled by clicking the eye icon, or all effects for that clip can be disabled using the check box at the top of the Properties widget (the settings are saved though), this is e.g. useful for effects that require a lot of computing power, so they can be disabled when editing and enabled again for rendering.
+
Віджет властивостей завжди стосується поточного позначеного кліпу на монтажному столі. Кожен ефект може бути тимчасово вимкнено натисканням піктограми ока. Усі ефекти можна вмикнути за допомогою пункту у верхній частині віджета властивостей (параметри ефекту при цьому зберігатимуться), таке вимикання може бути корисним, наприклад, для ефектів, застосування яких значно навантажує обчислювальні ресурси. Можна тимчасово вимкнути такі ефекти на час редагування, а потім увімкнути їх перед остаточною обробкою.
  
 
Для деяких ефектів, зокрема використаного у нашому прикладі, можна визначати ключові кадри. Такі ефекти позначено піктограмою з переглядом у рамці. Ключові кадри використовують для зміни параметрів ефекту. У нашому кліпі використання ключових кадрів надає змогу поступово змінити колір клавіш піаніно з теплого вечірнього на холодний нічний.  
 
Для деяких ефектів, зокрема використаного у нашому прикладі, можна визначати ключові кадри. Такі ефекти позначено піктограмою з переглядом у рамці. Ключові кадри використовують для зміни параметрів ефекту. У нашому кліпі використання ключових кадрів надає змогу поступово змінити колір клавіш піаніно з теплого вечірнього на холодний нічний.  
Line 102: Line 102:
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
  
[[File:Kdenlive Quickstart-Keyframes.png|thumb|left|401px|Keyframes for effects]]
+
[[File:Kdenlive Quickstart-Keyframes.png|thumb|left|400px|Ключові кадри для ефектів]]
After clicking the <menuchoice>keyframe</menuchoice> icon (the clock icon framed in the previous image), the Properties widget will re-arrange. By default there will be two keyframes, one at the beginning of the timeline clip and one at the end. Move the timeline cursor to the end of the timeline clip, such that the project monitor actually shows the new colours when changing the parameters of the keyframe at the end.  
+
Після натискання піктограми <menuchoice>ключового кадру</menuchoice> (піктограма з годинником у рамці на попередньому зображенні) у віджеті '''Властивості''' буде виконано перевпорядкування. Типово, має бути два ключових кадри, один на початку кліпу на монтажному столі і один наприкінці. Пересуньте курсор монтажного столу на кінець кліпу на можнтажному столі так, щоб на моніторі проекту було насправді показано нові кольори при зміні параметрів ключового кадру наприкінці кліпу.  
  
Make sure the last keyframe is selected in the Properties list. Then you are ready to flood the piano with a deep blue.
+
Переконайтеся, що у списку властивостей позначено останній ключовий кадр. Після цього можна заливати зображення клавіш темно-синім кольором.
  
 
Після пересування курсора лінійки запису на початок проекту і відтворення запису (за допомогою натискання клавіші <keycap>Пробіл</keycap> або кнопки <menuchoice>Відтворити</menuchoice> на панелі <menuchoice>Монітор проекту</menuchoice>) зображення клавіш піаніно має змінювати колір вказаним вами чином.
 
Після пересування курсора лінійки запису на початок проекту і відтворення запису (за допомогою натискання клавіші <keycap>Пробіл</keycap> або кнопки <menuchoice>Відтворити</menuchoice> на панелі <menuchoice>Монітор проекту</menuchoice>) зображення клавіш піаніно має змінювати колір вказаним вами чином.
Line 117: Line 117:
 
==== Музика ====
 
==== Музика ====
  
[[File:Kdenlive Quickstart-Fadeout.png|thumb|left|395px|Audio fadeout]]
+
[[File:Kdenlive Quickstart-Fadeout.png|thumb|left|400px|Приглушення звуку]]
Since the clips do not provide any audio, let’s search for some nice piece of music, from your local collection or on web pages like [http://www.jamendo.com Jamendo]. The audio clip should, after adding it, be dragged to an audio track on the timeline.
+
Оскільки у кліпах не передбачено звукового супроводу, знайдемо якусь композицію з вашої локальної збірки або сторінки, подібної до [http://www.jamendo.com Jamendo]. Звуковий кліп має, після його додавання, опинитися на звуковій доріжці монтажного столу.
  
The audio clip can be resized on the timeline the same way as video clips are. The cursor will snap in at the end of the project automatically. To add a fade out effect at the end of the audio clip (except if you found a file with exactly the right length) you can hover the top right (or left) edge of the timeline clip and drag the red shaded triangle to the position where fading out should start.<ref>This shaded triangle is a shorthand for adding the effect <menuchoice>Fade</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Fade out</menuchoice>. Both ways lead to the same result.</ref>
+
Розміри звукового кліпу на лінійці запису можна змінювати у спосіб, подібний до способу зміни розмірів відеокліпів. Курсор автоматично прилипатиме до кінцевої точки проекту. Щоб додати ефект приглушення звуку наприкінці звукової доріжки (якщо файл доріжки не точно збігається за тривалістю з тривалістю проекту), ви можете навести вказівник миші на верхню праву (або ліву) межу кліпу на монтажному столі і перетягнути зелений кружечок на позицію, з якої має розпочатися приглушення.<ref>Зелений кружечок — умовна позначка для додавання ефекту <menuchoice>Знебарвлювання -> Згасання гучності</menuchoice>. Використання позначки і пункту меню дає однакові результати.</ref>
  
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
Line 126: Line 126:
 
=== Обробка ===
 
=== Обробка ===
  
[[File:Kdenlive Quickstart-Renderer.png|thumb|left|210px|Rendering dialog]]
+
[[File:Kdenlive Quickstart-Renderer.png|thumb|left|200px|Діалогове вікно обробки]]
A few minutes left, and the project is finished! Click the Render button (or go to <menuchoice>Project</menuchoice> &rarr; <menuchoice>Render</menuchoice>, or press <keycap>Ctrl + Enter</keycap>) to get the dialog shown on the left. Select the desired output file for our new video with all effects and transitions, choose MP4 (works nearly everywhere), select the output file location and press the <menuchoice>Render to File</menuchoice> button.  
+
До завершення роботи над проектом залишилося зовсім нічого. Натисніть кнопку '''Обробити''' (або скористайтеся пунктом меню <menuchoice>Проект -> Обробити</menuchoice> чи натисніть комбінацію клавіш <keycap>Ctrl + Enter</keycap>), щоб викликати діалогове вікно, зразок якого показано вище. Виберіть бажаний файл виведення даних для нового відео з застосуванням всіх ефектів та переходів, виберіть формат MP4 (можна переглядати майже всюди), виберіть місце зберігання файла і натисніть кнопку <menuchoice>Обробка до файла</menuchoice>.  
  
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>
  
[[File:Kdenlive Quickstart-Rendering.png|thumb|left|210px|Rendering progress]]
+
[[File:Kdenlive Quickstart-Rendering.png|thumb|left|200px|Поступ обробки]]
After some seconds rendering will be finished, and your first '''Kdenlive''' project completed. Congratulations!
+
За декілька секунд обробку буде завершено, як і роботу над вашим першим проектом '''Kdenlive'''. Вітаємо!
  
 
<br style="clear: both;"/>
 
<br style="clear: both;"/>

Latest revision as of 18:42, 8 May 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Türkçe • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎українська • ‎中文(台灣)‎

Підручник початкового рівня

Створення проекту

Ієрархія каталогів Kdenlive

Спочатку слід створити (порожню) теку для нашого нового проекту. Назвемо цю теку quickstart-tutorial/. Далі, нам потрібні будуть декілька зразків відеокліпів. Якщо у вас таких немає, ви можете скористатися нашими зразками: kdenlive-tutorial-videos-2011-avi.tar.bz2 (7 МБ)[1], які слід видобути, наприклад, до підтеки quickstart-tutorial/Videos/ у теці проекту.

На наведеному зображенні показано пропоновану структуру каталогів: кожному проекту відведено власний каталог, у якому відеофайли зберігаються у підкаталозі Videos, звукові файли — у підкаталозі Audio тощо. (докладніше про структуру)

(Надалі у цьому підручнику ми припускатимемо, що ви використовуєте надані зразки відео, але ви можете скористатися і власними відеофрагментами.)


Діалогове вікно створення проекту

Запустіть Kdenlive і створіть проект (пункт меню Файл -> Створити).

Виберіть раніше створену теку проекту (quickstart-tutorial/) і відповідний профіль проекту. Згадані вище файли мають параметри 720p, 23,98 кадрів/с.[2] Якщо ви використовуєте власні файли і не можете визначити для них профіль, Kdenlive запропонує відповідний профіль під час додавання першого кліпу,[3] отже ви можете не заповнювати поле профілю, залишивши у ньому типове значення.


Додавання кліпів

Дерево проекту: додавання відеокліпів

Тепер, коли проект готовий, почнемо додавати до нього нові кліпи (тобто ті кліпи, які ви раніше звантажили). Зробити це можна за допомогою віджета Дерево проекту. Натискання кнопки Додати кліп Icon-add-clip.png призведе до відкриття діалогового вікна вибору файла, натискання кнопки з невеличкою стрілочкою покаже список додаткових типів файлів, які можна додати. За допомогою типового діалогового вікна Додавання кліпу у Kdenlive можна додавати відекліпи, звукові кліпи, зображення та інші проекти.


Вікно Kdenlive з тестовими файлами

Після завантаження кліпів вікно Kdenlive набуде вигляду, подібного до наведеного. У верхній лівій частині вікна буде вже згадана нами ієрархія тек проекту. Праворуч будуть монітори для спостереження за відео. На моніторі кліпу буде показано відео з початкових версій кліпів, а на моніторі проекту — остаточний вигляд відео з застосуванням ефектів, переходів тощо. Третім дуже важливим елементом вікна є монтажний стіл (під моніторами): це місце, де слід виконувати редагування кліпів. Передбачено два різних типи доріжок: відео та звукові. Відеодоріжки можуть містити будь-який кліп, звукові також, але якщо ви скинете відеофайл на звукову доріжку, буде використано лише звукові дані з відеофайла.


Збереження проекту Kdenlive

Виконаємо збереження нашої роботи за допомогою пункту меню Файл -> Зберегти. Програма виконає зберігання нашого проекту, тобто зберігання даних щодо розташування кліпів на монтажному столі, використання ефектів тощо. Збережений проект не можна буде відтворити.[4] Процес створення остаточної версії відео називається Обробка.


Монтажний стіл

Див. також розділ щодо монтажного столу у підручнику.

Тепер перейдемо до самого редагування. Кліпи проекту поєднуються у остаточний результат на столі. Перенести кліп на стіл можна за допомогою перетягування з наступним скиданням: перетягніть кліп з неаполітанським соусом (якщо ви користуєтеся вказаними вище файлами проекту, як і у інших розділах цього підручника; якщо ж це не так, переконайтеся, що екран вашого комп’ютера добре захищено від води та помідорів Face-smile.png) і скиньте його на першу доріжку монтажного столу.

Перші кліпи на лінійці запису

Оскільки нам знадобиться столове приладдя, перетягніть і скиньте на першу доріжку кліп з ложкою (spoon). Перетягніть кліп з неаполітанським соусом (Napoli) на початок запису монтажного столу (інакше остаточне відео розпочнеться з декількох секунд з повністю чорним екраном), а кліп з ложкою розташуйте одразу після кліпу з соусом так, як це показано на зображенні ліворуч. (Тут ми збільшили масштаб за допомогою комбінації Ctrl + коліщатко миші.)


Курсор лінійки запису

Отриманий попередній результат вже можна переглянути натисканням клавіші Пробіл (або кнопки Відтворити на панелі монітора проекту). Ви побачите, що після кліпу Napoli одразу почнеться відтворення кліпу Spoon. Якщо курсор монтажного столу розташовано не на початку, відтворення на моніторі проекту розпочнеться з середини кліпу. Змінити розташування точки початку відтворення можна або перетягуванням на монтажному столі або перетягуванням на моніторі проекту. Якщо ви надаєте перевагу клавіатурним скороченням, натискання комбінації Ctrl + Home переведе курсор у початкову точку для активного монітора. (Позначте Монітор проекту, якщо його ще не було позначено до використання клавіатурного скорочення.)


Позначка зміни розміру

Після їжі час погратися, у нас ще є кліп з більярдом (Billard). Додайте і його на лінійку запису. Перші півтори секунди у кліпі нічого не відбувається, тому варто вирізати цю частину, щоб кліп не був занадто нудним. Простий спосіб[5] виконання цього завдання полягає у пересуванні курсора лінійки запису до бажаної позиції (тобто позиції, на якій слід обрізати відео), після цього слід перетягти ліву межу кліпу так, щоб на лінійці з’явилася позначка зміни розміру. Ця позначка прилипне до курсора лінійки запису, коли наблизиться до неї.


Перекриття кліпів

Щоб додати перехід між їжею (кліп Spoon) та грою у більярд, нам слід перекрити два цих кліпи. Якщо точніше: зображення другого кліпу має бути над або під зображенням першого, перший кліп має завершуватися на декілька кадрів пізніше за початок другого кліпу. Тут може допомогти збільшення до масштабу, коли стають видимими позначки окремих кадрів. Також варто зберігати однакову тривалість переходів, наприклад, п’ять кадрів у нашому прикладі.

Збільшити масштаб можна бо за допомогою повзунка масштабу у нижній частині вікна Kdenlive або за допомогою натискання комбінації Ctrl + коліщатко миші. Центром зміни масштабу у Kdenlive є курсор лінійки запису, отже для початку його слід встановити у відповідну позицію, а вже потім виконувати збільшення масштабу.


Позначка переходу

Тепер, коли кліпи перекриваються, можна додати перехід між ними. Зробити це можна або клацанням правою кнопкою миші на верхньому з кліпів з наступним вибором пункту Додати перехід у контекстному меню або, простіше, клацанням лівою кнопкою на зеленому трикутнику, який буде показано після наведення вказівника миші у нижньому правому куті кліпу з ложкою (Spoon). У разі використання другого способу буде типово додано перехід з розмиванням. У цьому разі такий перехід буде найкращим, оскільки ложкою не можна грати у більярд. Face-smile.png

За допомогою переходів розмивання можна створити враження переходу першого кліпу у другий. Див. також розділ цього підручника, присвячений переходам.


Kdenlive-Quickstart-Add-Last-Clip.png

Давайте додамо останній кліп, кліп з піаніно (Piano) і знову застосуємо перехід з розмиванням. Під час додавання ефекту до першої доріжки на монтажному столі, вам слід клацнути у на лівій нижній межі нового кліпу, щоб додати перехід до попереднього кліпу.Ефекти

Список ефектів

Розфарбувати кліп з піаніно можна додаванням до нього ефекту. Позначте кліп з піаніно, а потім двічі клацніть лівою кнопкою миші на пункті Коригування RGB у Списку ефектів. Якщо панелі списку не показано, скористайтеся пунктом меню Перегляд -> Список ефектів.


Kdenlive Quickstart-Effect-Flag.png

Після додавання ефекту його назву буде показано на кліпі монтажного столу. Цю назву також буде додано до списку віджета Властивості.


Стос ефектів з пунктом виправлення RGB

Щоб надати зображенню теплих жовто-помаранчевих тонів, характерних для вечірнього освітлення, слід зменшити рівень синього кольору і збільшити рівні червоного і зеленого компонентів кольору.

Значення параметрів у віджеті властивостей можна змінювати за допомогою повзунка (клацання коліщатком миші відновлює типове значення) або за допомогою безпосереднього введення значення після подвійного клацання лівою кнопкою миші на числі, розташованому праворуч від повзунка.

Віджет властивостей завжди стосується поточного позначеного кліпу на монтажному столі. Кожен ефект може бути тимчасово вимкнено натисканням піктограми ока. Усі ефекти можна вмикнути за допомогою пункту у верхній частині віджета властивостей (параметри ефекту при цьому зберігатимуться), таке вимикання може бути корисним, наприклад, для ефектів, застосування яких значно навантажує обчислювальні ресурси. Можна тимчасово вимкнути такі ефекти на час редагування, а потім увімкнути їх перед остаточною обробкою.

Для деяких ефектів, зокрема використаного у нашому прикладі, можна визначати ключові кадри. Такі ефекти позначено піктограмою з переглядом у рамці. Ключові кадри використовують для зміни параметрів ефекту. У нашому кліпі використання ключових кадрів надає змогу поступово змінити колір клавіш піаніно з теплого вечірнього на холодний нічний.


Ключові кадри для ефектів

Після натискання піктограми ключового кадру (піктограма з годинником у рамці на попередньому зображенні) у віджеті Властивості буде виконано перевпорядкування. Типово, має бути два ключових кадри, один на початку кліпу на монтажному столі і один наприкінці. Пересуньте курсор монтажного столу на кінець кліпу на можнтажному столі так, щоб на моніторі проекту було насправді показано нові кольори при зміні параметрів ключового кадру наприкінці кліпу.

Переконайтеся, що у списку властивостей позначено останній ключовий кадр. Після цього можна заливати зображення клавіш темно-синім кольором.

Після пересування курсора лінійки запису на початок проекту і відтворення запису (за допомогою натискання клавіші Пробіл або кнопки Відтворити на панелі Монітор проекту) зображення клавіш піаніно має змінювати колір вказаним вами чином.

Визначення переходів між ключовими кадрами є найважчою частиною цього підручника. Якщо ви впоралися з ним, ви без проблем станете експертом з Kdenilve!

Див. також розділ, присвячений ефектам, у цьому підручнику.


Музика

Приглушення звуку

Оскільки у кліпах не передбачено звукового супроводу, знайдемо якусь композицію з вашої локальної збірки або сторінки, подібної до Jamendo. Звуковий кліп має, після його додавання, опинитися на звуковій доріжці монтажного столу.

Розміри звукового кліпу на лінійці запису можна змінювати у спосіб, подібний до способу зміни розмірів відеокліпів. Курсор автоматично прилипатиме до кінцевої точки проекту. Щоб додати ефект приглушення звуку наприкінці звукової доріжки (якщо файл доріжки не точно збігається за тривалістю з тривалістю проекту), ви можете навести вказівник миші на верхню праву (або ліву) межу кліпу на монтажному столі і перетягнути зелений кружечок на позицію, з якої має розпочатися приглушення.[6]


Обробка

Діалогове вікно обробки

До завершення роботи над проектом залишилося зовсім нічого. Натисніть кнопку Обробити (або скористайтеся пунктом меню Проект -> Обробити чи натисніть комбінацію клавіш Ctrl + Enter), щоб викликати діалогове вікно, зразок якого показано вище. Виберіть бажаний файл виведення даних для нового відео з застосуванням всіх ефектів та переходів, виберіть формат MP4 (можна переглядати майже всюди), виберіть місце зберігання файла і натисніть кнопку Обробка до файла.


Поступ обробки

За декілька секунд обробку буде завершено, як і роботу над вашим першим проектом Kdenlive. Вітаємо!


Повний підручник

Із докладнішою документацією щодо поточної версії Kdenlive можна ознайомитися за допомогою повної версії підручника.

Посилання та нотатки

  1. Якщо ви надаєте перевагу форматам Theora (вам не варто цього робити, оскільки використання відео Ogg зазвичай призводить до проблем), ви можете скористатися іншим архівом kdenlive-tutorial-videos-2011-ogv.tar.bz2.
  2. 720 — висота зображення, p — прогресивна розгортка, на відміну від черезрядкового відео, кількість кадрів на секунду відповідає повному показу кадру.
  3. Якщо у параметрах Kdenlive на сторінці Інше позначено пункт Перевіряти, чи відповідає перший доданий кліп профілю проекту
  4. Якщо бути точним, його можна відтворити за допомогою команди melt ваш_проект.kdenlive, але цей спосіб не варто використовувати, якщо ви бажаєте показати комусь результати, оскільки (найімовірніше) побудова зображення буде дуже повільною. Крім того, цим способом можна скористатися, лише якщо встановлено melt.
  5. Це означає, що є ще декілька способів вирізати частину з кліпу. Це саме так.
  6. Зелений кружечок — умовна позначка для додавання ефекту Знебарвлювання -> Згасання гучності. Використання позначки і пункту меню дає однакові результати.

This page was last edited on 8 May 2019, at 18:42. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.