Difference between revisions of "Krita/el"

(Created page with "=== Προσαρτήσεις ===")
(Created page with "Οι προσαρτήσεις είναι πινάκες εργαλείων επιλογών του Krita, με δυνατότητες σύρσιμου-απόθεσης. Μπο...")
Line 56: Line 56:
 
=== Προσαρτήσεις ===
 
=== Προσαρτήσεις ===
  
Dockers are tool option panels which can be drag-and-dropped in Krita. You may put them wherever you want and resize them horizontally and vertically. Multiple dockers can be grouped in a shared space and switch between them by tabs. By right-clicking on the title area of any panels you can easily add or remove panels from a complete list. A docker can also be collapsed to save space while not used.
+
Οι προσαρτήσεις είναι πινάκες εργαλείων επιλογών του Krita, με δυνατότητες σύρσιμου-απόθεσης. Μπορείτε να τις τοποθετήσετε όπου θέλετε και να τους αλλάξετε μέγεθος είτε κάθετα είτε οριζόντια. Πολλαπλές προσαρτήσεις μπορούν
 +
να ομαδοποιηθούν σε έναν διαμοιραζόμενο χώρο και να εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών με καρτέλες. Κάνοντας δεξί κλικ στην περιοχή του τίτλου οποιουδήποτε πίνακα μπορείτε εύκολα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πίνακες από μια πλήρη λίστα. Μια προσάρτηση μπορεί επίσης να συμπτυχθεί για να κερδίσετε χώρο όταν αυτή δε χρησιμοποιείται.
  
 
=== Palette ===
 
=== Palette ===

Revision as of 20:34, 6 May 2013


Krita 2.4 με τον δακτύλιο γρήγορης πρόσβασης που βρίσκεται στο δεξί κλικ -- η ζωγραφιά είναι του Tyson Tan
το λογότυπο του Krita (από το 2.4)
Krita, η εφαρμογή ψηφιακής σχεδίασης και ζωγραφικής του KDE

Σχεδιασμένο για ψηφιακή ζωγραφική, concept art, κόμικς και δημιουργία υφών, με πρότυπο τα υπάρχοντα πραγματικά εργαλεία ζωγραφικής. Πλούσιο σε χαρακτηριστικά, με εργονομικό και ευέλικτο γραφικό περιβάλλον.

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Krita για ενημερώσεις ανάπτυξης Krita.org


Εισαγωγή

Το Krita είναι μια ελεύθερη και συμβατή με πολλές πλατφόρμες εφαρμογή δημιουργικότητας για ψηφιακή ζωγραφική, διαχείριση εικόνων, concept art, κόμικς και δημιουργία υφών. Ακολουθεί το πρότυπο των υπαρχόντων υλικών και ροών εργασίας ζωγραφικής του πραγματικού κόσμου, αλλά περιλαμβάνει επίσης και λειτουργίες όπως στρώματα, φίλτρα, σχεδιασμό vector path, τυπογραφία, και ενσωματωμένη υποστήριξη διαχείρισης χρωμάτων. Το Krita είναι μια εφαρμογή του KDE βασισμένη στην πλατφόρμα του Calligra.

=Χαρακτηριστικά

 • Σχεδιασμένο με προσανατολισμό στη ζωγραφική και στο σχέδιο
 • Πρόσβαση με δεξί κλικ στον τροχό των χρωμάτων, το ιστορικό των χρωμάτων και

τα αγαπημένα πινέλα

 • Σύστημα πινέλων, προσαρμόσιμο σε μεγάλο βαθμό
 • Στρώματα με διάφορες επιλογές μίξης, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου του πολλαπλασιασμού, της επικάλυψης και της αδιαφάνειας
 • Δυνατότητα δημιουργίας διανυσματικών στρωμάτων με σύνθετα αντικείμενα και επεξεργάσιμα κείμενα
 • Υποστήριξη αυτόματης αποθήκευσης
 • Παραμετροποιήσιμη γραμμή εργαλείων, συντομεύσεις και πίνακες σύρσιμου και απόθεσης (drag n drop)
 • Ευρεία γκάμα υποστηριζόμενων μορφών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων του GIMP και του Adobe Photoshop
 • Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης χρωμάτων, υποστήριξη μετατροπή χώρου χρωμάτων, RGB, CMYK και L*a*b, κλπ.
 • Επεκτάσιμο μέσω σεναρίων OpenShiva, Python και Ruby
 • Συμβατό με πολλές πλατφόρμες, υποστηρίζει διάφορες διανομές GNU/Linux, FreeBSD, Microsoft Windows και Mac OSX

Διεπαφή

Το Krita έχει ένα ιδιαίτερα ευέλικτο και φιλικό προς τον χρήστη γραφικό περιβάλλον. Εγγυάται στους χρήστες την ελευθερία να παραμετροποιούν τη γραμμή εργαλείων τους, τις συντομεύσεις και συγκεκριμένες επιλογές εργαλείων μέσω προσαρτήσιμων πινάκων, με καρτέλες και δυνατότητες σύρσιμου και απόθεσης. Ένας δακτύλιος εισαγωγής, διαθέσιμος με δεξί κλικ, παρέχει γρήγορη πρόσβαση στον επιλογέα χρωμάτων, το ιστορικό χρωμάτων και τα αγαπημένα σύνολα από πινέλα, παρέχοντας μια βολική, υπέροχη εμπειρία χρήσης. Ο παραμετροποιημένος χώρος εργασίας μπορεί να αποθηκευθεί και να φορτωθεί ανάλογα με τις διάφορες εργασίες.

Γραμμές εργαλείων

Το Krita επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν δεξί κλικ και να παραμετροποιούν εύκολα τις γραμμές εργαλείων. Υπάρχουν δυο γραμμές εργαλείων στο Krita: Η γραμμή εργαλείων "Αρχεία" και η "Πινέλα και υλικά". Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε λειτουργικότητα από τις γραμμές εργαλείων, να αλλάξετε τη θέση του κειμένου, το μέγεθος των εικονιδίων καθώς και τη σειρά. Το κείμενο των εικονιδίων μπορεί να αλλάξει ή να επικαλυφθεί αναθέτοντας οποιοδήποτε εικονίδιο επιθυμείτε σε αυτά (με το χώρο εργασίας KDE Plasma εγκατεστημένο). Κατά τη διάρκεια της παραμετροποίησης των γραμμών εργαλείων, παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης στη λίστα των λειτουργιών.

Συντομεύσεις

Οι συντομεύσεις μπορούν να τροποποιηθούν εύκολα στο Krita. Μπορείτε να αναθέσετε μια βασική συντόμευση και επίσης μια εναλλακτική με μια μόνο εντολή. Κατά τη διάρκεια της παραμετροποίησης των συντομεύσεων, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης στη λίστα των εντολών. Ο χρήστης θα ειδοποιηθεί σε περίπτωση εντολών που έρχονται σε σύγκρουση.

Προσαρτήσεις

Οι προσαρτήσεις είναι πινάκες εργαλείων επιλογών του Krita, με δυνατότητες σύρσιμου-απόθεσης. Μπορείτε να τις τοποθετήσετε όπου θέλετε και να τους αλλάξετε μέγεθος είτε κάθετα είτε οριζόντια. Πολλαπλές προσαρτήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε έναν διαμοιραζόμενο χώρο και να εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών με καρτέλες. Κάνοντας δεξί κλικ στην περιοχή του τίτλου οποιουδήποτε πίνακα μπορείτε εύκολα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πίνακες από μια πλήρη λίστα. Μια προσάρτηση μπορεί επίσης να συμπτυχθεί για να κερδίσετε χώρο όταν αυτή δε χρησιμοποιείται.

Palette

There are two kinds of palettes in Krita: the ordinary palette for color presents which is a docker, and the not-so-ordinary palette for quick access to color selector, color history and favorite brushes. This quick access palette can be called up by right-clicking anywhere on the canvas, which liberate the artist from interruption in switching among colors and tools, thus provides an immersive user experience. Favorite brushes can be added to the palette by clicking on the toolbar button Save to Palette.

Brush System

Krita has a powerful and highly adjustable brush system modeled on various existing real-world drawing tools. In brush settings different genre of tools are grouped separately, each of them has tens of specified options which allow artists to adjust them throughly. On the right-side area of the brush setting window is a sketchpad to test the current brush settings, you may assign any background color and gradient to the sketchpad by clicking the icons below it.

While using the brush tool ("Paint with brushes" in toolbox), you may change brush size by holding Shift and drag brush-tip horizontally on the canvas. By holding Ctrl you temporarily switch to color-picker. By holding middle-mouse button you can move canvas. Right-click for quick palette. Quick sliders of Opacity, Flow and Size can be found on Krita's brush toolbar, while only two can be shown at the same time, you may click the plus button on the right to switch between different sliders.

Stable Brushes

 1. Pixel (Normal) brushes
 2. Smudge brushes
 3. Duplicate brushes
 4. Filter brushes
 5. Hairy brushes
 6. Hatching brushes

Experimental Brushes

 1. Chalk brushes
 2. Color Smudge brushes
 3. Curve brushes
 4. Deform brushes
 5. Dyna (Dynamic) brushes
 6. Experiment brushes
 7. Grid brushes
 8. Particle brushes
 9. Sketch brushes
 10. Spray brushes


Supported File Formats

The following file formats can be opened directly by Krita. However, you can only save directly to native supported formats. Use export to save files in formats which are not natively supported. Depending on your operating system and building environment, some file formats may not be supported.

Native Load and Save

 1. Krita document (.kra)
 2. OpenRaster Archiving image (.ora)
 3. PPM image
 4. PGM image
 5. PBM image
 6. PNG image
 7. JPEG image
 8. Windows BMP image
 9. XPM image
 10. XBM image
 11. TIFF image
 12. EXR image

Import and Export

 1. Open Document Drawing
 2. Photoshop image (.psd)
 3. GIMP image (.xcr)
 4. PDF document
 5. GIF image
 6. Nikon NEF raw image
 7. Canon CR2 raw image
 8. Sony SR2 raw image
 9. Canon CRW raw image
 10. Pentax PEF raw image
 11. Sigma X3F raw image
 12. Kodak KDC raw image
 13. Minolta MRW raw image
 14. Sony ARW raw image
 15. Kodak K25 raw image
 16. Kodak DCR raw image
 17. Olympus ORF raw image
 18. Panasonic raw image
 19. Panasonic raw2 image
 20. Fuji RAF raw image
 21. Sony SRF raw image
 22. Adobe DNG negative
 23. SVG image
 24. compressed SVG image
 25. WMF image
 26. Wordperfect / Drawperfect image
 27. Karbon14 drawing
 28. EPS
 29. PS document

Draft Krita 2 Handbook

Krita needs a new handbook: the 1.6 handbook is completely obsolete. Please find the ongoing draft effort at Krita 2 Manual and help out with new content.

Getting Krita

Krita can be downloaded as a part of Calligra Suite.

More Information

Hints, Tips and Tutorials

Tutorials on UserBase


Video tutorials

Comics with Krita DVD Tutorial


This page was last edited on 6 May 2013, at 20:34. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.