KrossWordPuzzle/da

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 09:59, 14 July 2019 by Claus chr (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
KrossWordPuzzle er et krydsogtværsspil med en editor.

Introduktion

Du kan bruge KrossWordPuzzle til at løse krydsogtværser i og til at lave nye krydsogtværser. Den kan åbne og gemme *.puz-filer (AcrossLite) og sine egne *.kwp-filer (som er XML-filer) og *.kwpz-filer (som er komprimerede *kwp-filer). Du kan downloade masser af krydsogtværser inde fra spillet.

KrossWordPuzzle udgives af fællesskabet  Se fodnote .

Skærmbilleder

TODO: Flere skærmbilleder

Hovedpunkter

 • Mange slags krydsogtværser
  • Amerikanske
  • Svenske
  • Krypto-opgaver
  • Talkrydsogtværs
  • Brugerdefinerede typer baseret på et sæt af regler
  • "Barred" krydsogtværser kan spilles og konstrueres for alle typer ("bars" tilføjes automatisk)
  • Se Typer af krydsogtværser for en detaljeret beskrivelse af de forskellige typer af krydsogtværser.
 • Mange typer af felter
  • Tomme felter
  • Bogstavfelter
  • Nøgleordsfelter (som indeholder teksten til nøgleordet, fx for den svenske opgavetype)
  • Felter til to nøgleord
  • Billedfelter (kan udstrækkes over mange felter, kan vise billeder gemt lokalt eller på et netværk)
  • Felter til løsningsbogstaver (alle krydsogtværsens løsningsbogstaver udgør dens løsningsord)
 • Et bibliotek, hvor man kan gemme krydsogvtærser
  • Tilføj opgaver i forskellige filformater til biblioteket (.puz, .kwp, .kwpz)
  • Download masser af .puz-opgaver fra internettet direkte til biblioteket
  • Eksportér til mange filformater (.puz, .kwp, .kwpz, .pdf, .ps, .png, .jpg)
  • Lav thumbnails til krydsogtværsfiler til brug i biblioteket. Du kan også få Dolphin til at vise thumbnails af krydsogtværser.
 • Udskriv opgaver, forhåndsvisning af udskrift
 • Temaer. Der er i øjeblikket tre temaer: Standard, Scribble og Egyptian.
 • Hovedpunkter i spilletilstand (når redigeringsmuligheden ikke er aktiveret)
  • Giv vink, kontrollér og løs hele krydsogtværsen eller enkelte ord eller bogstaver
  • Angiv graden af tiltro til et udfyldt bogstavfelt
  • Ordforklaringer i et panel, som også viser det aktuelle svar
  • Viskelæder, som kan slette enkelte bogstaver eller hele ord
  • Kontekstmenu til hver t felt
  • Nem navigation ved brug af musen og tastatur; der er også navigationskommandoer i menuen Move og i værktøjslinjen
  • Udfyld krydsogtværsen ved at vælge en ordforklaring og skrive svaret direkte i krydsogtværsvisningen
 • Rediger en krydogtværs
  • Tilføj, fjern og ændr ordforklaringer og billeder
  • Ændr det korrekte bogstav
  • Ændr valgte felter i et panel (ordforklaring, retning, "answer offset", bibliotek, ..., billedkilde, udstrækning af felter)
  • Konvertér imellem forskellige typer af krydsogtværser
  • Ændr størrelsen af opgavegitteret
  • Flyt alle felterne i gitteret
  • Ændr længden af et svar ved at trække i linjen efter sidste bogstav
  • Kontrollér 180 gradres rotationssymmetrien
  • Vis statistik
  • Skabeloner til nye opgaver
  • Alle redigeringshandlinger kan fortrydes og gendannes. Listen af handlinger, som kan fortrydes kan gemmes sammen med opgaven
  • En ordbog til at finde svar, som passer til nye ordforklaringer
  • Et løsningsord kan defineres ved at omdanne nogle bogstavfelter to "løsningsordsfelter". Løsningsordet vises i værktøjslinjen.
  • Kontekstmenuer til redigering

Gendan en tabt opgave efter at programmet er gået ned (forhåbentlig sker det aldrig ).

Mere hjælp på disse sider


KrossWordPuzzle har en kde-apps.org hjemmeside, hvor du kan downloade den seneste udgave af kildekoden og binære pakker til forskellige distributioner.


Hjælp til denne applikation kan findes på projektets hjemmeside