Difference between revisions of "Plasma/Krunner/ca"

(Created page with "===Anar a llocs===")
(Updating to match new version of source page)
(95 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />
 
<languages />
  
'''KRunner''' es el llançador construit dins de l'escriptori Plasma. Si bé la seva funció bàsica és llançar programes des d'una mini-línia d'ordes, la seva funcionalitat es pot ampliar mitjançant «executors» per ajudar l'usuari a realitzar una gran quantitat de tasques.
+
'''KRunner''' (launched with Alt-F2 or Alt-SPACE) is the launcher built into the Plasma desktop. While its basic function is to launch programs from a sort of mini-command-line, its functionality can be extended by "runners" to assist the user to accomplish a lot of tasks.
 +
 
 +
{{Note|1=You may need to install additional '''KRunner''' addons package depending on your distribution to use some of the functionalities listed here. Note that a large number of active addons may slow down the start of KRunner, adjust this by clicking the wrench icon.}}
  
 
[[Image:KRunner.png||center]]
 
[[Image:KRunner.png||center]]
Line 11: Line 13:
 
===Iniciar i aturar aplicacions===
 
===Iniciar i aturar aplicacions===
  
Podeu llançar els programes simplement escrivint el nom de l'aplicació que voleu executar. Cal escriure com a mínim tres caràcters per iniciar la cerca de coincidències. Aquestes coincidències trobaran les aplicacions en el menú d'aplicacions.
+
You can launch programs by simply typing the name of the application you want to launch - or even simpler: press the down-arrow key for list of ''most recently used'' programs you typed in beforehand.  
 +
 
 +
You may type a single character and KRunner will start finding matches. Matches will be found to applications from your easily customizable applications menu (for that, right-click in menu).
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 20: Line 24:
 
|}
 
|}
  
També podeu utilitzar '''KRunner''' per matar les aplicacions. Escriviu la paraula clau <code>kill</code> seguida d'un nom de procés i '''KRunner''' oferirà opcions per tancar l'aplicació (SIGTERM) o per forçar la seva sortida (SIGKILL). '''KRunner''' coincidirà parcialment amb noms de procés (almenys tres caràcters) pels processos en execució.
+
[[Image:KRunner_app.png||center]]
 +
 
 +
You can use '''KRunner''' to kill applications, too. Type in the keyword <code>kill</code> followed by a process name and '''KRunner''' will provide options to close the application (SIGTERM) or forcibly quit it (SIGKILL). '''KRunner''' will match partial process names to running processes.
 +
 
 +
Recordeu que la paraula clau <code>mata</code> es pot canviar en l'executor «Finalitza aplicacions» per evitar confusions amb l'ordre «kill» la qual accepta identificadors de procés.
 +
 
 +
===Direct installation===
  
Recordeu que la paraula clau <code>kill</code> es pot canviar en l'executor «Finalitza aplicacions» per evitar confusions amb l'ordre «kill» la qual accepta identificadors de procés.
+
In case that you look for an application that has not been installed yet, KRunner will suggest a set of applications that match your search. In specific, since KRunner has been integrated with Plasma Software Center, [[Special:myLanguage/Discover | Discover]], will present you a list of applications, enabling you to proceed to direct installation.
  
 
===Qüestions amb les ordres (shell)===
 
===Qüestions amb les ordres (shell)===
Line 28: Line 38:
 
A més de les aplicacions llistades en el menú d'aplicacions, '''KRunner''' també es pot utilitzar per executar ordres de shell, incloent el llançament de binaris. Tingueu en compte que en introduir ordres de shell, '''KRunner''' no acceptarà ordres parcials ni oferirà autocompleció.
 
A més de les aplicacions llistades en el menú d'aplicacions, '''KRunner''' també es pot utilitzar per executar ordres de shell, incloent el llançament de binaris. Tingueu en compte que en introduir ordres de shell, '''KRunner''' no acceptarà ordres parcials ni oferirà autocompleció.
  
Executant una ordre com aquesta apareixerà una icona de clau anglesa que ens ofereixerà opcions addicionals. Podreu optar per un terminal i executar l'ordre (això pot ser útil si l'ordre produeix una sortida de text que voleu llegir), o escollir executar el programa com un usuari diferent (proporcionant el nom i la contrasenya d'aquest usuari).
+
Executant una ordre com aquesta apareixerà una icona de clau anglesa que ens oferirà opcions addicionals. Podreu optar per un terminal i executar l'ordre (això pot ser útil si l'ordre produeix una sortida de text que voleu llegir), o escollir executar el programa com un usuari diferent (proporcionant el nom i la contrasenya d'aquest usuari).
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 41: Line 51:
 
|}
 
|}
  
Per cert, si la línia d'ordres és el teu, apreciareu la integració amb les pàgines de manual. Simplement escriviu al davant d'un nom d'ordre un caràcter <code>#</code> per obrir la pàgina de manual formatada per facilitar la seva lectura al navegador.
+
Incidentally, if the command line is your thing, you may appreciate the built in integration to man pages. Simply type a command name preceded by a <code>#</code> or <code>man:/</code> to open the man page formatted for easy readability in your browser.
  
Exemples:
+
Examples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Entrada || Sortida
+
| Input || Output
 +
|-
 +
|<code> #ls </code> || ''opens the manual for ls in a browser''
 
|-
 
|-
|<code> #ls </code> || ''obre el manual per a «ls» en un navegador''
+
|<code> man:/grep </code> || ''opens the manual for grep in a browser''
 
|}
 
|}
  
 
===Navegar per llocs web===
 
===Navegar per llocs web===
  
Podeu simplement començar a escriure l'URL d'un lloc web per obrir-lo en el navegador predeterminat. Fins i tot podeu escriure el nom d'una adreça d'interés de [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]] i '''KRunner''' l'obrirà. Si ja heu visitat el lloc web, '''KRunner''' també pot obtenir els resultats des de l'historial del navegador.
+
You can simply start typing the URL of a website to open it in your default browser. You may even type in the name of a browser bookmark and '''KRunner''' will open it for you. If you have visited the website in the past, '''KRunner''' can fetch you results from your browser's history, too.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 58: Line 70:
 
| Entrada || Sortida
 
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> una_adreça_interés </code> || ''obre l'adreça d'interés al navegador''
+
|<code> una_adreça_interès </code> || ''obre l'adreça d'interès al navegador''
 
|-
 
|-
 
|<code> kde.org </code> || ''obre la [http://www.kde.org pàgina inicial del KDE] al navegador''
 
|<code> kde.org </code> || ''obre la [http://www.kde.org pàgina inicial del KDE] al navegador''
 
|-
 
|-
|<code> http://userbase.kde.org/ </code> || ''obre [http://www.userbase.kde.org/ Userbase] al navegador''
+
|<code> http://userbase.kde.org/ </code> || ''obre [http://userbase.kde.org/ Userbase] al navegador''
 
|}
 
|}
  
'''KRunner''' coneix les dreceres web del [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]], de manera que podeu començar a usar-les directament.
+
'''KRunner''' already knows your Web Shortcuts, found in Plasma System Settings, so you can directly start using them.
  
 
Exemples:
 
Exemples:
Line 82: Line 94:
 
===Obrir fitxers, carpetes i dispositius===
 
===Obrir fitxers, carpetes i dispositius===
  
'''KRunner''' can also open files and directories on your local machine for you. If you want to browse remote machines, you can do that, too. Notice how '''KRunner''' uses kioslaves for ssh (fish:) and samba (smb:).
+
'''KRunner''' també pot obrir fitxers i directoris a la vostra màquina local. Si voleu navegar per màquines remotes, podeu fer el següent. Observeu com '''KRunner''' utilitza esclaus kio per ssh (fish:) i samba (smb:).
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> file:/home/ </code> || ''opens file:///home/ (the Home directory) in [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''
+
|<code> file:/home/ </code> || ''obre file:///home/ (el directori «home») en el [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''
 
|-
 
|-
|<code> file:myMovie.mkv </code> || ''opens /home/myMovie.mkv''
+
|<code> file:una_pel·lícula.mkv </code> || ''obre /home/una_pel·lícula.mkv''
 
|-
 
|-
|<code> fish:you@server.com </code> || ''opens fish:/you@server.com/ via fish (file over ssh) protocol''
+
|<code> fish:vosaltres@servidor.com </code> || ''obre fish:/vosaltres@servidor.com/ mitjançant el protocol fish (fitxer a través de ssh)''
 
|-
 
|-
|<code> smb:myWindowsBox </code> || ''opens smb:/myWindowsBox via Samba''
+
|<code> smb:una_caixa_Windows </code> || ''obre smb:/una_caixa_Windows mitjançant Samba''
 
|}
 
|}
  
If you don't know the path to a file, simply type the name of the file. If the file is a recently opened document, '''KRunner''' will list it for you. If you have the [[Special:myLanguage/Nepomuk|Nepomuk]] subsystem installed, you can also search your computer for the file by its indexed contents. '''KRunner''' will also open folders you've bookmarked in [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]] (in your Places sidebar) if you type their name in. What's more, if you want to access devices on your system (both mounted and unmounted), you can do that, too. '''KRunner''' will even provide device-specific options.
+
If you don't know the path to a file, simply type the name of the file. If the file is a recently opened document, '''KRunner''' will list it for you. If you have enabled "File Search" provided by [https://community.kde.org/Baloo Baloo] daemon, you can also search your computer for the file by its indexed contents. '''KRunner''' will also open folders you've bookmarked in [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]] (in your Places sidebar) if you type their name in. What's more, if you want to access devices on your system (both mounted and unmounted), you can do that, too. '''KRunner''' will even provide device-specific options.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> Home </code> || ''opens the Home directory in [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''
+
|<code> Inici </code> || ''obre el directori Inici al [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]]''
 
|-
 
|-
|<code> myFlashDrive </code> || ''shows options to mount or open the contents of myFlashDrive''
+
|<code> una_unitat_flaix </code> || ''mostra les opcions de muntatge o obre el contingut de una_unitat_flaix''
 
|}
 
|}
  
 
===Multitasca amb sessions, finestres, escriptoris i activitats===
 
===Multitasca amb sessions, finestres, escriptoris i activitats===
  
Several KDE applications allow you to save and load sessions. '''KRunner''' allows you to launch these sessions. You can either type in the name of the application or directly type in the name of the session. Runners exist for opening sessions saved in [[Special:myLanguage/Kate|Kate]],[[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]],[[Special:myLanguage/Konsole|Konsole]], etc.
+
Diverses aplicacions del KDE us permet desar i carregar sessions. '''KRunner''' us permetrà llançar aquestes sessions. Podeu escriure en el nom de l'aplicació o escriure directament en el nom de la sessió. Hi ha executors per obrir les sessions desades en el [[Special:myLanguage/Kate|Kate]], [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]], [[Special:myLanguage/Konsole|Konsole]], etc.
  
'''KRunner''' is a multitasker's dream. If you have too many windows open, just type in the title of the window and switch directly to it. You can similarly type in the name of a virtual desktop and switch directly to it. If you roll with activities, switch activities by typing their name in. '''KRunner''' will find a match as soon as you type three characters in.
+
'''KRunner''' és un somni de la multitasca. Si teniu masses finestres obertes, simplement introduïu el títol de la finestra i passareu directament a ella. Igualment, podeu escriure el nom d'un escriptori virtual i passar directament a ell. Si treballeu amb les activitats, alternareu entre elles escrivint el seu nom. '''KRunner''' trobarà coincidència tan aviat com escriviu tres caràcters.
  
'''KRunner''' will even switch desktop sessions for you. Type in the keyword <code>switch</code> or <code>new session</code> to start a separate X session. You can switch back and forth between sessions by using the <code>switch</code> keyword.
+
'''KRunner''' fins i tot alternarà entre sessions d'escriptori. Escriviu la paraula clau <code>commuta</code> o <code>sessió nova</code> per iniciar una sessió X independent. Podreu alternar entre les sessions utilitzant la paraula clau <code>commuta</code>.
  
 
Examples:
 
Examples:
Line 125: Line 137:
 
|-
 
|-
 
|<code> switch </code> || ''shows options to switch to an existing session or start a new one''
 
|<code> switch </code> || ''shows options to switch to an existing session or start a new one''
 +
|-
 +
|<code> new session </code> || ''starts a new session''
 
|}
 
|}
  
Several plasma widgets can be launched as windowed applications. You can simply type the name of a widget and '''KRunner''' will launch a window for you.
+
Diversos estris de plasma es poden llançar com aplicacions amb finestra. Podeu simplement escriure el nom d'un estri i '''KRunner''' llançarà una finestra.
  
 
===Parlar amb la gent===
 
===Parlar amb la gent===
  
Type in the name of a contact in your [[Special:myLanguage/KAddressBook|KAddressBook]] to get a list of options to contact them. Typing in an email address into '''KRunner''' will open a [[Special:myLanguage/KMail|KMail]] composer window. You can also search through contacts in your [[Special:myLanguage/Kopete|Kopete]] contact list.
+
Escriviu el nom d'un contacte en el [[Special:myLanguage/KAddressBook|KAddressBook]] per obtenir una llista d'opcions per contactar-hi. Escrivint una adreça de correu electrònic en '''KRunner''' obrireu una finestra de l'editor del [[Special:myLanguage/KMail|KMail]]. També podeu cercar a través dels contactes a la vostra llista de contactes del [[Special:myLanguage/Kopete|Kopete]].
  
The addressbook and kopete runners don't seem to be working in SC 4.8.
+
Els executors de la llibreta d'adreces i kopete no semblen funcionar al SC 4.8.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> [email protected] </code> || ''compose a mail to the KDE mailing list''
+
|<code> [email protected] </code> || ''edita un correu per a la llista de correu KDE''
 
|-
 
|-
|<code> myContact </code> || ''show options to contact myContact''
+
|<code> un_contacte </code> || ''mostra les opcions per al contacte un_contacte''
 
|}
 
|}
  
 
===Escoltar una mica de música===
 
===Escoltar una mica de música===
  
You can control any modern audio player such as [[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] using krunner. You can use several keywords (all configurable) to <code>play</code>, <code>pause</code> or skip songs. Typing in the name of an artist, album or song that is in [[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]]'s library will let you either play immediately, play next (<code>queue</code>) or play at the end (<code>append</code>) of the current playlist. You can use keywords to <code>increase</code> or <code>decrease<code> the volume of the player, or even to <code>mute</code> or <code>quit</code> it.
+
Podeu controlar qualsevol reproductor d'àudio modern com [[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] utilitzant '''KRunner'''. Podeu utilitzar diverses paraules clau (tot configurable) per <code>reprodueix</code>, <code>pausa</code> o saltar cançons. En escriure en el nom d'un artista, àlbum o cançó que es trobi a la biblioteca de l'[[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] bé podreu reproduir immediatament, posar a la cua (<code>cua</code>) o reproduir-la al final (<code>afegeix</code>) de la llista de reproducció actual. Podeu utilitzar paraules clau <code>augmenta</code> o <code>disminueix</code> el volum del reproductor, o fins i tot <code>silencia</code> o <code>surt</code>.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> play ''song search'' </code> || ''plays a song immediately''
+
|<code> reprodueix ''cerca la cançó'' </code> || ''reprodueix una cançó immediatament''
 
|-
 
|-
|<code> pause </code> || ''pauses [[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] or your designated music player''
+
|<code> pausa </code> || ''pausa l'[[Special:myLanguage/Amarok|Amarok]] o els vostre reproductor de música designat''
 
|-
 
|-
|<code> next </code> || ''plays next song in playlist''
+
|<code> següent </code> || ''reprodueix la cançó següent a la llista de reproducció''
 
|}
 
|}
  
 
===Arribar a temps===
 
===Arribar a temps===
  
You can get the current date or time by typing in the keywords <code>date</code> or <code>time</code>. Selecting the result will copy it to your clipboard so you can paste it elsewhere. The format of the date and time respects your system settings.
+
Podeu obtenir la data actual o l'hora, simplement introduint les paraules clau <code>data</code> o <code>hora</code>. Seleccionar el resultat el copiarà al porta-retalls per poder-lo enganxar en un altre lloc. El format de la data i l'hora respecta la configuració del sistema.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> date </code> || Today's date is ...
+
|<code> date </code> || La data d'avui és...
 
|-
 
|-
|<code> time </code> || The current time is ...
+
|<code> time </code> || L'hora actual és...
 
|}
 
|}
  
You can even get the date and time at another location by specifying the time zone or the city listed in the TZ database.
+
[[Image:KRunner_time.png||center]]
  
Examples:
+
Fins i tot podeu obtenir la data i hora en un altre lloc, especificant la zona horària o la ciutat llistades a la base de dades TZ.
 +
 
 +
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> time UTC </code> || The current time in UTC is ...
+
|<code> time UTC </code> || L'hora actual a UTC és...
 
|-
 
|-
|<code> time oslo </code> || The current time in Europe/Oslo is ...
+
|<code> time oslo </code> || L'hora actual a Europe/Oslo és...
 
|-
 
|-
|<code> time kolkata </code> || The current time in Asia/Kolkata is ...
+
|<code> time kolkata </code> || L'hora actual a Asia/Kolkata és...
 
|}
 
|}
  
There is a runner for interfacing with [[Special:myLanguage/KOrganizer|Korganizer]] and fetching events, but it doesn't seem to be working in SC 4.8.
+
És un executor per interactuar amb [[Special:myLanguage/KOrganizer|Korganizer]] i obtenir esdeveniments, però no sembla funcionar al SC 4.8.
  
 
===Calculadora===
 
===Calculadora===
  
'''KRunner''' features a very versatile calculator that can be called by starting or ending a calculation with an <code>=</code> sign. In addition to basic arithmetic, you can call scientific functions like <code>sqrt()</code>, <code>sin()</code>, <code>log()</code>, etc. A list of the supported functions is [http://qalculate.sourceforge.net/gtk-manual/apa.html here]. Note that trigonometric functions like <code>sin()</code>, <code>cos()</code>, etc expect the angle in radians. '''KRunner''' understands <code>pi</code> in expressions.
+
'''KRunner''' features a very versatile calculator that can be called by starting or ending a calculation with an <code>=</code> sign. In addition to basic arithmetic, you can call scientific functions like <code>sqrt()</code>, <code>sin()</code>, <code>log()</code>, etc. A list of the supported functions is [http://qalculate.github.io/manual/qalculate-definitions-functions.html here]. Note that trigonometric functions like <code>sin()</code>, <code>cos()</code>, etc expect the angle in radians. '''KRunner''' understands <code>pi</code> in expressions.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
 
|<code> 32*12 = </code> || 384
 
|<code> 32*12 = </code> || 384
Line 200: Line 216:
 
|}
 
|}
  
'''KRunner''' can also handle symbolic mathematics and perform integration and differentiation on expressions
+
[[Image:KRunner_calc.png||center]]
 +
 
 +
'''KRunner''' also supports combinatorics functions, like <code>perm()</code> or <code>comb()</code>.
  
 
Examples:
 
Examples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
| Input || Output
 
| Input || Output
 +
|-
 +
|<code> = perm(10,5) </code> || 30240
 +
|-
 +
|<code> = comb(10,5) </code> || 252
 +
|}
 +
 +
'''KRunner''' també pot manejar matemàtiques simbòliques i dur a terme la integració i la diferenciació en les expressions.
 +
 +
Exemples:
 +
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 +
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
 
|<code> = integrate( -x/y^2, y ) </code> || -x/y
 
|<code> = integrate( -x/y^2, y ) </code> || -x/y
Line 211: Line 240:
 
|}
 
|}
  
You can also use '''KRunner''' to solve polynomial functions to find its roots.
+
També podeu utilitzar '''KRunner''' per resoldre funcions polinòmiques per trobar les seves arrels.
  
 
Examples:
 
Examples:
Line 217: Line 246:
 
| Input || Output
 
| Input || Output
 
|-
 
|-
|<code> = solve( x^2 + 4*x - 21 = 0 ) </code>|| [7, -3]  
+
|<code> = solve( x^2 + 4*x - 21 = 0 ) </code>|| [3, -7]  
 
|}
 
|}
  
'''KRunner''' intelligently handles units as part of the calculations. Try the following examples to see how.
+
'''KRunner''' maneja de manera intel·ligent les unitats com a part dels càlculs. Proveu els següents exemples per veure com.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
 
|<code> = 2.5 kg * 10 m/s^2 </code> || 25 N
 
|<code> = 2.5 kg * 10 m/s^2 </code> || 25 N
Line 231: Line 260:
 
|}
 
|}
  
Since '''KRunner''' understands most units, you can use it to convert them very quickly. Note that unit conversions don't require an <code>=</code> sign.
+
Atès que '''KRunner''' entén la majoria de les unitats, podeu utilitzar-ho per convertir molt ràpidament. Tingueu en compte que la conversió d'unitats no requereix d'un signe <code>=</code>.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> 30 F </code> || -1.11111 degrees C (°C), 273.039 K, ...
+
|<code> 30 F </code> || -1.11111 graus Celsius (°C), 273.039 kelvins (K)...
 
|-
 
|-
|<code> 27.8 km </code> || 1.09449e+06 inches (in), 17.2742 miles (mi), ...
+
|<code> 27.8 km </code> || 1.09449e+06 polzades (in), 17.2742 miles (mi)...
 
|-
 
|-
|<code> 5 gallons in liters </code> || 18.9271 liters (l)
+
|<code> 5 galons en litres </code> || 18.9271 litres (l)
 
|}
 
|}
  
'''KRunner''' knows currencies, too. Conversions between currencies is done by fetching the exchange rate from the [http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html European Central Bank] website.
+
'''KRunner''' també coneix les monedes. Les conversions entre monedes es fa cercant el tipus de canvi des de la pàgina web del [http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html Banc Central Europeu].
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> 1 dollar </code> || 0.657002 pounds sterling (GBP), 0.742501 euros (EUR), ...
+
|<code> 1 dòlar </code> || 0.629008 lliures esterlines (GBP), 0.761557 euros (EUR)...
 
|-
 
|-
|<code> 125 euros </code> || 110.606 pounds sterling (GBP), 15,785 yen (JPY), ...
+
|<code> 125 euros </code> || 103.244 lliures esterlines (GBP), 13272,5 iens (JPY)...
 
|-
 
|-
|<code> 30 JPY in RUB </code> || 9.40731 rubles (RUB)
+
|<code> 30 JPY en RUB </code> || 11.0137 rubles (RUB)
 
|}
 
|}
  
 
===Anar a llocs===
 
===Anar a llocs===
  
If you have bookmarked locations in the '''Marble''' (in OpenStreetMap), '''KRunner''' can open the map directly.
+
Si teniu ubicacions marcades en el '''Marble''' (en OpenStreetMap), '''KRunner''' les pot obrir directament al mapa.
  
===Spell checking and special characters===
+
===Correcció ortogràfica i caràcters especials===
  
'''KRunner''' can tell you whether your spelling is correct and/or suggest corrections. The default keyword to start the spellchecker is <code>spell</code> and can be configured.
+
'''KRunner''' pot saber si l'ortografia és correcta i/o suggerir correccions. La paraula clau per omissió per iniciar el corrector ortogràfic és <code>spell</code> i es pot configurar.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> spell linux </code> || Suggested words: Linux, lynx, ...
+
|<code> spell linux </code> || Suggested words: Linux, lynx...
 
|}
 
|}
  
'''KRunner''' can also allow you to pick special characters if you can specify the hexadecimal unicode for the character, preceded by a <code>#</code> sign.
+
'''KRunner''' també pot permetre que premeu caràcters especials si els podeu especificar l'hexadecimal unicode per al caràcter, precedit per un signe <code>#</code>.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
 
|<code> #03b2 </code> || β
 
|<code> #03b2 </code> || β
Line 283: Line 312:
 
|}
 
|}
  
===Manage your computer===
+
===Gestionar el vostre ordinador===
  
You can directly open system settings control modules from '''KRunner'''. Often, if you want to change something, just type associated terms and '''KRunner''' will find the control module with the settings you want.
+
Podeu obrir directament els mòduls de control de l'arranjament del des de '''KRunner'''. Sovint, si vols canviar quelcom, només haureu d'escriure els termes associats i '''KRunner''' trobarà el mòdul de control amb l'arranjament que voleu.
  
Examples:
+
Exemples:
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
 
{|class="tablecenter" style="border: 1px solid grey"
| Input || Output
+
| Entrada || Sortida
 
|-
 
|-
|<code> keyboard </code> || ''opens the Keyboard settings control module''
+
|<code> teclat </code> || ''obre el mòdul de control per arranjar el teclat''
 
|-
 
|-
|<code> fonts </code> || ''opens the fonts settings control module''
+
|<code> tipus de lletra </code> || ''obre el mòdul de control per arranjar els tipus de lletra''
 
|-
 
|-
|<code> password </code> || ''opens the Password & User account control module''
+
|<code> contrasenya </code> || ''obre el mòdul de control «Contrasenya i compte d'usuari»''
 
|}
 
|}
  
'''KRunner''' can also be used to adjust the screen brightness by using the keywords "screen brightness". You can specify a percentage or just turn the brightness halfway or fully down. Additionally, keywords exist to suspend, logout, shutdown or restart your machine.
+
També es pot utilitzar '''KRunner''' per definir la lluminositat de la pantalla mitjançant l'ús de les paraules clau «lluminositat de la pantalla». Podeu especificar un percentatge o simplement reduir la lluminositat a la meitat o totalment. A més, hi ha paraules per suspensió, sortida, aturada o reinici l'equip.
  
 
Examples:
 
Examples:
Line 309: Line 338:
 
|-
 
|-
 
|<code> lock </code> || ''locks the screen''
 
|<code> lock </code> || ''locks the screen''
 +
|-
 +
|<code> restart </code> || ''restarts computer''
 +
|-
 +
|<code> shutdown </code> || ''shutdowns computer''
 
|}
 
|}
  
==Usage==
+
==Ús==
 
 
===Open KRunner===
 
 
 
The easiest way to open '''KRunner''' is to trigger its global shortcut (<keycap>Alt+F2</keycap>, by default). In some activities (e.g. Desktop), you can simply click on the desktop and start typing. In others (e.g. Search and Launch), '''KRunner''' may be built into the activity itself.
 
  
You can also right-click on your plasma workspace and select <menuchoice>Run Command...</menuchoice> or just simply launch it from the commandline by typing <code>krunner</code>.
+
===Obrir KRunner===
  
===Use KRunner===
+
The easiest way to open '''KRunner''' is to trigger its global shortcut (<keycap>Alt+Space</keycap> or <keycap>Alt+F2</keycap>, by default). In some activities (e.g. Desktop), you can simply click on the desktop and start typing. In others (e.g. Search and Launch), '''KRunner''' may be built into the activity itself.
  
Use <keycap>Tab</keycap> or <keycap>Shift+Tab</keycap> to navigate up and down results. Use <keycap>arrow keys</keycap> to move between options (if any) in a result. Use <keycap>Enter</keycap> (or left click) to select a result.
+
També podeu fer clic dret sobre l'espai de treball plasma i seleccionar <menuchoice>Executa una ordre...</menuchoice> o simplement llançar-lo des de la línia d'ordres escrivint <code>krunner</code>.
  
===Discover KRunner===
+
===Usar KRunner===
  
Click on the wrench icon to bring up configuration options where you can enable/disable/configure runners that will process your searches. Additional options are available to change the position on the screen where krunner appears. You can even change the style to a task-oriented interface, if you like.
+
Use <keycap>Tab</keycap>/<keycap>Ctrl+j</keycap> or <keycap>Shift+Tab</keycap>/<keycap>Ctrl+k</keycap> to navigate up and down results. Use <keycap>arrow keys</keycap> to move between options (if any) in a result. Use <keycap>Enter</keycap> (or left click) to select a result.
  
Clicking on the waveform icon will open the System Monitor.
+
===Descobrir KRunner===
  
Clicking on the '?' icon opens a scrollable list that explains the syntax of all the available runners. This is a good way to discover new functionality!
+
Feu clic a la icona de clau anglesa per obrir les opcions de configuració on podreu activar/desactivar/configurar els executors que processaran les vostres cerques. Hi ha disponibles opcions addicionals per canviar la posició a la pantalla on apareixerà el krunner. Fins i tot podreu canviar l'estil a una interfície orientada a tasques, si ho voleu.
  
==Tips, Tricks and FAQs==
+
En fer clic sobre la icona «?» s'obrirà una llista desplegable que explica la sintaxi de tots els executors disponibles. Aquesta és una bona manera de descobrir noves funcionalitats!
 +
<span id="Tips, Tricks and FAQs"></span>
 +
==Consells, trucs i PMF==
  
You can use '''KRunner''' in a special "single runner" mode. While in this mode, krunner will only have one active runner to process your searches. This feature isn't supported by all runners, but quite a few already do. Open the global keyboard shortcuts control module directly from krunner and choose the "Run Command Interface" to see what's available. Set a global shortcut for the mode you want and launch krunner in that mode. You can have as many modes as you can find shortcuts for. {{Smiley}}
+
Podeu utilitzar '''KRunner''' en un mode «un sol executor» especial. En aquest mode, krunner només tindrà un executor actiu per processar les cerques. Aquesta característica no és compatible amb tots els executors, però ho fan molt pocs. Obriu el mòdul de control de les dreceres de teclat globals directament des de krunner i escolliu la «Interfície d'execució d'ordres» per veure què hi ha disponible. Establiu una drecera global per al perfil que vulgueu i llanceu krunner d'aquesta manera. Podeu tenir tantes maneres com dreceres trobeu. {{Smiley}}
  
This [http://sciencekde.wordpress.com/2010/12/07/advanced-calculator-runner/ blog] covers some of the advanced usage of the calculator runner.
+
Aquest [http://sciencekde.wordpress.com/2010/12/07/advanced-calculator-runner/ blog] inclou alguns dels usos avançats de l'executor calculadora.
  
  
 
[[Category:Guies d'aprenentatge/ca]]
 
[[Category:Guies d'aprenentatge/ca]]
 
[[Category:Sistema/ca]]
 
[[Category:Sistema/ca]]

Revision as of 20:30, 22 May 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎português do Brasil • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語

KRunner (launched with Alt-F2 or Alt-SPACE) is the launcher built into the Plasma desktop. While its basic function is to launch programs from a sort of mini-command-line, its functionality can be extended by "runners" to assist the user to accomplish a lot of tasks.

Note
You may need to install additional KRunner addons package depending on your distribution to use some of the functionalities listed here. Note that a large number of active addons may slow down the start of KRunner, adjust this by clicking the wrench icon.


KRunner.png

Característiques

Aquesta lamentablement incompleta llista intenta presentar alguns exemples bàsics d'ús de KRunner. Descobriu més informació fent clic a la icona «?» al KRunner.

Iniciar i aturar aplicacions

You can launch programs by simply typing the name of the application you want to launch - or even simpler: press the down-arrow key for list of most recently used programs you typed in beforehand.

You may type a single character and KRunner will start finding matches. Matches will be found to applications from your easily customizable applications menu (for that, right-click in menu).

Exemples:

Entrada Sortida
gwe (inicia Gwenview)
KRunner app.png

You can use KRunner to kill applications, too. Type in the keyword kill followed by a process name and KRunner will provide options to close the application (SIGTERM) or forcibly quit it (SIGKILL). KRunner will match partial process names to running processes.

Recordeu que la paraula clau mata es pot canviar en l'executor «Finalitza aplicacions» per evitar confusions amb l'ordre «kill» la qual accepta identificadors de procés.

Direct installation

In case that you look for an application that has not been installed yet, KRunner will suggest a set of applications that match your search. In specific, since KRunner has been integrated with Plasma Software Center, Discover, will present you a list of applications, enabling you to proceed to direct installation.

Qüestions amb les ordres (shell)

A més de les aplicacions llistades en el menú d'aplicacions, KRunner també es pot utilitzar per executar ordres de shell, incloent el llançament de binaris. Tingueu en compte que en introduir ordres de shell, KRunner no acceptarà ordres parcials ni oferirà autocompleció.

Executant una ordre com aquesta apareixerà una icona de clau anglesa que ens oferirà opcions addicionals. Podreu optar per un terminal i executar l'ordre (això pot ser útil si l'ordre produeix una sortida de text que voleu llegir), o escollir executar el programa com un usuari diferent (proporcionant el nom i la contrasenya d'aquest usuari).

Exemples:

Entrada Sortida
ls ~/Documents llista el contingut de ~/Documents (preferiblement a un terminal)
cp ~/Documents/un_fitxer ~/un_fitxer copia un_fitxer des de ~/Documents a ~/
mplayer una_pel·lícula.mkv reprodueix una_pel·lícula.mkv amb mplayer

Incidentally, if the command line is your thing, you may appreciate the built in integration to man pages. Simply type a command name preceded by a # or man:/ to open the man page formatted for easy readability in your browser.

Examples:

Input Output
#ls opens the manual for ls in a browser
man:/grep opens the manual for grep in a browser

Navegar per llocs web

You can simply start typing the URL of a website to open it in your default browser. You may even type in the name of a browser bookmark and KRunner will open it for you. If you have visited the website in the past, KRunner can fetch you results from your browser's history, too.

Exemples:

Entrada Sortida
una_adreça_interès obre l'adreça d'interès al navegador
kde.org obre la pàgina inicial del KDE al navegador
http://userbase.kde.org/ obre Userbase al navegador

KRunner already knows your Web Shortcuts, found in Plasma System Settings, so you can directly start using them.

Exemples:

Entrada Sortida
gg:KDE fa una cerca del terme «KDE» a Google
wp:krunner fa una cerca del terme «krunner» a la Viquipèdia

KRunner també proporciona opcions per descarregar fitxers des del web utilitzant KGet en proporcionar-li el seu URL.

Hi ha executors addicionals per a la cerca ràpida a la Viquipèdia, Wikitravel i KDE Techbase.

Obrir fitxers, carpetes i dispositius

KRunner també pot obrir fitxers i directoris a la vostra màquina local. Si voleu navegar per màquines remotes, podeu fer el següent. Observeu com KRunner utilitza esclaus kio per ssh (fish:) i samba (smb:).

Exemples:

Entrada Sortida
file:/home/ obre file:///home/ (el directori «home») en el Dolphin
file:una_pel·lícula.mkv obre /home/una_pel·lícula.mkv
fish:[email protected] obre fish:/[email protected]/ mitjançant el protocol fish (fitxer a través de ssh)
smb:una_caixa_Windows obre smb:/una_caixa_Windows mitjançant Samba

If you don't know the path to a file, simply type the name of the file. If the file is a recently opened document, KRunner will list it for you. If you have enabled "File Search" provided by Baloo daemon, you can also search your computer for the file by its indexed contents. KRunner will also open folders you've bookmarked in Dolphin (in your Places sidebar) if you type their name in. What's more, if you want to access devices on your system (both mounted and unmounted), you can do that, too. KRunner will even provide device-specific options.

Exemples:

Entrada Sortida
Inici obre el directori Inici al Dolphin
una_unitat_flaix mostra les opcions de muntatge o obre el contingut de una_unitat_flaix

Multitasca amb sessions, finestres, escriptoris i activitats

Diverses aplicacions del KDE us permet desar i carregar sessions. KRunner us permetrà llançar aquestes sessions. Podeu escriure en el nom de l'aplicació o escriure directament en el nom de la sessió. Hi ha executors per obrir les sessions desades en el Kate, Konqueror, Konsole, etc.

KRunner és un somni de la multitasca. Si teniu masses finestres obertes, simplement introduïu el títol de la finestra i passareu directament a ella. Igualment, podeu escriure el nom d'un escriptori virtual i passar directament a ell. Si treballeu amb les activitats, alternareu entre elles escrivint el seu nom. KRunner trobarà coincidència tan aviat com escriviu tres caràcters.

KRunner fins i tot alternarà entre sessions d'escriptori. Escriviu la paraula clau commuta o sessió nova per iniciar una sessió X independent. Podreu alternar entre les sessions utilitzant la paraula clau commuta.

Examples:

Input Output
Desktop 1 switches the virtual desktop to Desktop 1
myWorkActivity switches the activity to myWorkActivity
switch shows options to switch to an existing session or start a new one
new session starts a new session

Diversos estris de plasma es poden llançar com aplicacions amb finestra. Podeu simplement escriure el nom d'un estri i KRunner llançarà una finestra.

Parlar amb la gent

Escriviu el nom d'un contacte en el KAddressBook per obtenir una llista d'opcions per contactar-hi. Escrivint una adreça de correu electrònic en KRunner obrireu una finestra de l'editor del KMail. També podeu cercar a través dels contactes a la vostra llista de contactes del Kopete.

Els executors de la llibreta d'adreces i kopete no semblen funcionar al SC 4.8.

Exemples:

Entrada Sortida
[email protected] edita un correu per a la llista de correu KDE
un_contacte mostra les opcions per al contacte un_contacte

Escoltar una mica de música

Podeu controlar qualsevol reproductor d'àudio modern com Amarok utilitzant KRunner. Podeu utilitzar diverses paraules clau (tot configurable) per reprodueix, pausa o saltar cançons. En escriure en el nom d'un artista, àlbum o cançó que es trobi a la biblioteca de l'Amarok bé podreu reproduir immediatament, posar a la cua (cua) o reproduir-la al final (afegeix) de la llista de reproducció actual. Podeu utilitzar paraules clau augmenta o disminueix el volum del reproductor, o fins i tot silencia o surt.

Exemples:

Entrada Sortida
reprodueix cerca la cançó reprodueix una cançó immediatament
pausa pausa l'Amarok o els vostre reproductor de música designat
següent reprodueix la cançó següent a la llista de reproducció

Arribar a temps

Podeu obtenir la data actual o l'hora, simplement introduint les paraules clau data o hora. Seleccionar el resultat el copiarà al porta-retalls per poder-lo enganxar en un altre lloc. El format de la data i l'hora respecta la configuració del sistema.

Exemples:

Entrada Sortida
date La data d'avui és...
time L'hora actual és...
KRunner time.png

Fins i tot podeu obtenir la data i hora en un altre lloc, especificant la zona horària o la ciutat llistades a la base de dades TZ.

Exemples:

Entrada Sortida
time UTC L'hora actual a UTC és...
time oslo L'hora actual a Europe/Oslo és...
time kolkata L'hora actual a Asia/Kolkata és...

És un executor per interactuar amb Korganizer i obtenir esdeveniments, però no sembla funcionar al SC 4.8.

Calculadora

KRunner features a very versatile calculator that can be called by starting or ending a calculation with an = sign. In addition to basic arithmetic, you can call scientific functions like sqrt(), sin(), log(), etc. A list of the supported functions is here. Note that trigonometric functions like sin(), cos(), etc expect the angle in radians. KRunner understands pi in expressions.

Exemples:

Entrada Sortida
32*12 = 384
= sqrt(4) + 32*sin(30*pi/180) 18
KRunner calc.png

KRunner also supports combinatorics functions, like perm() or comb().

Examples:

Input Output
= perm(10,5) 30240
= comb(10,5) 252

KRunner també pot manejar matemàtiques simbòliques i dur a terme la integració i la diferenciació en les expressions.

Exemples:

Entrada Sortida
= integrate( -x/y^2, y ) -x/y
diff( log(x) ) = 1/x

També podeu utilitzar KRunner per resoldre funcions polinòmiques per trobar les seves arrels.

Examples:

Input Output
= solve( x^2 + 4*x - 21 = 0 ) [3, -7]

KRunner maneja de manera intel·ligent les unitats com a part dels càlculs. Proveu els següents exemples per veure com.

Exemples:

Entrada Sortida
= 2.5 kg * 10 m/s^2 25 N
220 V / 10 A = 22 ohms

Atès que KRunner entén la majoria de les unitats, podeu utilitzar-ho per convertir molt ràpidament. Tingueu en compte que la conversió d'unitats no requereix d'un signe =.

Exemples:

Entrada Sortida
30 F -1.11111 graus Celsius (°C), 273.039 kelvins (K)...
27.8 km 1.09449e+06 polzades (in), 17.2742 miles (mi)...
5 galons en litres 18.9271 litres (l)

KRunner també coneix les monedes. Les conversions entre monedes es fa cercant el tipus de canvi des de la pàgina web del Banc Central Europeu.

Exemples:

Entrada Sortida
1 dòlar 0.629008 lliures esterlines (GBP), 0.761557 euros (EUR)...
125 euros 103.244 lliures esterlines (GBP), 13272,5 iens (JPY)...
30 JPY en RUB 11.0137 rubles (RUB)

Anar a llocs

Si teniu ubicacions marcades en el Marble (en OpenStreetMap), KRunner les pot obrir directament al mapa.

Correcció ortogràfica i caràcters especials

KRunner pot saber si l'ortografia és correcta i/o suggerir correccions. La paraula clau per omissió per iniciar el corrector ortogràfic és spell i es pot configurar.

Exemples:

Entrada Sortida
spell linux Suggested words: Linux, lynx...

KRunner també pot permetre que premeu caràcters especials si els podeu especificar l'hexadecimal unicode per al caràcter, precedit per un signe #.

Exemples:

Entrada Sortida
#03b2 β
#00b1 ±

Gestionar el vostre ordinador

Podeu obrir directament els mòduls de control de l'arranjament del des de KRunner. Sovint, si vols canviar quelcom, només haureu d'escriure els termes associats i KRunner trobarà el mòdul de control amb l'arranjament que voleu.

Exemples:

Entrada Sortida
teclat obre el mòdul de control per arranjar el teclat
tipus de lletra obre el mòdul de control per arranjar els tipus de lletra
contrasenya obre el mòdul de control «Contrasenya i compte d'usuari»

També es pot utilitzar KRunner per definir la lluminositat de la pantalla mitjançant l'ús de les paraules clau «lluminositat de la pantalla». Podeu especificar un percentatge o simplement reduir la lluminositat a la meitat o totalment. A més, hi ha paraules per suspensió, sortida, aturada o reinici l'equip.

Examples:

Input Output
screen brightness 100 increases screen brightness to 100%
sleep suspends computer to RAM
lock locks the screen
restart restarts computer
shutdown shutdowns computer

Ús

Obrir KRunner

The easiest way to open KRunner is to trigger its global shortcut (Alt+Space or Alt+F2, by default). In some activities (e.g. Desktop), you can simply click on the desktop and start typing. In others (e.g. Search and Launch), KRunner may be built into the activity itself.

També podeu fer clic dret sobre l'espai de treball plasma i seleccionar Executa una ordre... o simplement llançar-lo des de la línia d'ordres escrivint krunner.

Usar KRunner

Use Tab/Ctrl+j or Shift+Tab/Ctrl+k to navigate up and down results. Use arrow keys to move between options (if any) in a result. Use Enter (or left click) to select a result.

Descobrir KRunner

Feu clic a la icona de clau anglesa per obrir les opcions de configuració on podreu activar/desactivar/configurar els executors que processaran les vostres cerques. Hi ha disponibles opcions addicionals per canviar la posició a la pantalla on apareixerà el krunner. Fins i tot podreu canviar l'estil a una interfície orientada a tasques, si ho voleu.

En fer clic sobre la icona «?» s'obrirà una llista desplegable que explica la sintaxi de tots els executors disponibles. Aquesta és una bona manera de descobrir noves funcionalitats!

Consells, trucs i PMF

Podeu utilitzar KRunner en un mode «un sol executor» especial. En aquest mode, krunner només tindrà un executor actiu per processar les cerques. Aquesta característica no és compatible amb tots els executors, però ho fan molt pocs. Obriu el mòdul de control de les dreceres de teclat globals directament des de krunner i escolliu la «Interfície d'execució d'ordres» per veure què hi ha disponible. Establiu una drecera global per al perfil que vulgueu i llanceu krunner d'aquesta manera. Podeu tenir tantes maneres com dreceres trobeu. Face-smile.png

Aquest blog inclou alguns dels usos avançats de l'executor calculadora.


This page was last edited on 22 May 2019, at 20:30. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.