Systemindstillinger/Inputenheder

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 09:37, 9 June 2019 by Claus chr (talk | contribs) (Importing a new version from external source)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Indstil dine inputenheder

Information

Hvis du ved noget om disse indstillinger, så hjælp os ved at tilføje information på den engelske side. Du skal ikke bekymre dig om formattering eller sprog. Vi hjælper dig med at sørge for, at din tekst bliver forståelig og korrekt formatteret.


Tastatur

I dette afsnit kan du håndtere indstillingerne for dit tastatur.

Information

Disse afsnit om avancerede tastaturindstillinger omhandler KDE SC 4.5.1 og senere versioner.


Aktivér at Ctrl + Alt + Backspace standser X-Serveren

Sørg for, at tilvalget Indstil tastatur på fanebladet Avanceret er sat til. Se så i listen nedenunder efter "Tastesekvens for at slå X-serveren ned". Under den skulle du kunne markere Ctrl + Alt + Backspace. Når det er gjort, så klik på Anvend.

Aktiver composetasten

Compose er en funktion, som lader dig skrive ethvert tegn, som du måtte ønske uanset hvilket tastaturlayout, du bruger ved at taster en særlig tast (composetasten) samt en sekvens af taster. Du kunne fx associere tasterne '~' og 'n', sådan at de bliver erstattet af bogstavet 'ñ', når de tastes efter composetasten. Der er mange standardtastekombinationer, og du kan tilpasse composefunktionens konfigurationsfil, sådan at den bedst opfylder dine behov. Du finder mere information her.

For at aktivere denne funktion skal du først sikre dig, at Indstil tastaturmuligheder er aktiveret i fanebladet Avanceret. Vælg så en tast under Placering af Composetast. Klik endelig på Anvend. Fra nu af kan du bruge denne tast som composetast.

Mus

I dette afsnit kan du håndtere indstillingerne for din mus. I fanebladet Generelt kan du bl.a. indstille om musen skal være til højrehåndet elller venstrehåndet brug og om der skal et enkelt ellet et dobbelt-klik til at åbne ikoner.

I fanebladet Avanceret kan du for eksempel ænder hvordan markøren påvirkes af musens fysiske bevægelse.

I fanebladet Musenavigering kan du aktivere muligheden for at bevæge musen med tastaturet.

Touchpad

I dette afsnit kan du ændre indstillingerne for musens trackball. Indstillingsmulighederne kan variere afhængigt af hardwaren.

Det er i øjeblikket (KDE4.11.20) ikke muligt at deaktivere en touchpad i dette indstillingsmodul. Hvis du har pakken Synaptiks installeret kan du deaktivere den fra kommandolinjen: synclient TouchpadOff=1. Synaptiks gui-program giver dig også mulighed for at håndtere indstillinger for touchpad.

Joystick

I dette afsnit kan du håndtere indstillingerne for dit joystick.

Tablet

I dette afsnit kan du konfigurere din grafiske tablet. Det er en ekstra komponent, som måske skal installeres separat.