(Created page with "Cerca mitjançant la paraula «key».")
(Updating to match new version of source page)
 
(179 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 3: Line 3:
  
 
:{|class="vertical-centered"
 
:{|class="vertical-centered"
|[[Image:Systemsettings.png|250px|thumb]]
+
|[[Image:Systemsettings-plasma5_4.png|250px|thumb]]
|Centre de control per al programari i espais de treball KDE.
+
|KDE system manager for hardware, software, and workspaces.
 
|}
 
|}
 +
 
== Característiques ==
 
== Característiques ==
  
:*Centre de Control per a la configuració global de la plataforma KDE  
+
:*Centre de Control per a la configuració global de la plataforma KDE
:*Personalitzar i gestionar l'escriptori en un lloc convenient  
+
:*Personalitzar i gestionar l'escriptori en un lloc convenient
 
:*La funció de cerca ajuda a reduir les configuracions probables
 
:*La funció de cerca ajuda a reduir les configuracions probables
 +
:*Apuntant una icona es mostra un consell amb més informació
  
 
==Cerca==
 
==Cerca==
 +
Quan el focus del teclat està a la icona de la finestra, podeu escriure les primeres lletres de qualsevol nom de mòdul per seleccionar-lo.
  
'''Arranjament del sistema''' té una funció de cerca per ajudar a trobar un ajust en concret. Simplement escriviu una paraula clau en el camp de cerca a la barra d'eines i Arranjament del sistema mostrarà els mòduls que contenen la paraula clau i ocultarà els que no. Als mòduls també s'hi pot arribar a través de '''[[KRunner|KRunner]]'''.
+
'''Arranjament del sistema''' té una funció de cerca per ajudar a trobar un ajust en concret. Simplement escriviu una paraula clau en el camp de cerca a la barra d'eines i Arranjament del sistema mostrarà els mòduls que contenen la paraula clau i ocultarà els que no.
 
 
 
:{|class="tablecenter"
 
:{|class="tablecenter"
|[[Image:Systemsettings-search.png|thumb|265px|Cerca mitjançant la paraula «key».]]
+
|[[Image:Systemsettings-plasma5_4-search.png|thumb|265px|Cerca mitjançant la paraula «key».]]
 
|}
 
|}
==Categories==
 
  
===Common Appearance and Behavior===
+
També podeu cercar i obrir els mòduls d'Arranjament del sistema a través de '''[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|KRunner]]'''.
 +
 
 +
== Categories ==
 +
 
 +
=== Appearance ===
  
 
:{|
 
:{|
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/System Settings/Account Details|Account Details]]</h4>
+
{{AppItem|System Settings/Look And Feel|Preferences-desktop-theme-global.png|
 +
Look and Feel}}Customize Plasma in one click.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Workspace Theme|Preferences-desktop-plasma.png|
 +
Workspace Theme}}Customize your plasma theme, cursor theme, and splash theme all from here.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Color|Preferences-desktop-color.png|
 +
Colors }}Here you can choose which color scheme to use on the desktop and in applications. You can also tweak the settings for individual elements.
 
|-
 
|-
|[[Image:Preferences-desktop-user.png|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Account Details]]||Configure your user information, password and paths. You can also configure your Social Desktop providers.
+
{{AppItem|System Settings/Fonts (Category)|Preferences-desktop-font.png|
 +
Tipus de lletra}}Configure which fonts you want to use in window bars, menus, and elsewhere.  
 
|-
 
|-
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/System Settings/Application Appearance|Application Appearance ]]</h4>
+
{{AppItem|System Settings/Icons|Preferences-desktop-icons.png|
 +
Icones}}Here you can choose which icon theme to use for your workspace, and how large you want them to be.
 
|-
 
|-
|[[Image:Preferences-desktop-theme.png|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Application Appearance]]||Configure your applications style, colors, icons, fonts and emoticons.
+
{{AppItem|System Settings/Application Style|Preferences-desktop-theme.png|
 +
Application Style}}Customize your systems widget style (button themes), window decorations (how your titlebars look), and how GNOME (GTK) applications look..
 
|}
 
|}
  
===Hardware===
+
=== Workspace ===
  
 
:{|
 
:{|
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/System Settings/Input Devices|Input Devices]]</h4>
+
{{AppItem|System Settings/Desktop Behavior|Preferences-desktop.png|
 +
Desktop Behavior}}Configura els efectes d'escriptori, com ara animacions de finestra, la transparència, o el cub de l'escriptori.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Windows Management|Preferences-system-windows.png|
 +
Windows Management}}Configure Kwin the KDE windows manager.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Shortcuts|Preferences-desktop-keyboard.png|Shortcuts}}Configure keyboard shortcuts.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Startup and Shutdown|Preferences-system-login.png|
 +
Startup and Shutdown}}Configura el comportament del sistema quan s'engega o s'atura.
 
|-
 
|-
|[[Image:Preferences-desktop-peripherals.png|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Input Devices]]||Configure your keyboard, mouse and joystick.
+
{{AppItem|System Settings/Search|Baloo.png|
 +
Search}}Settings for the desktop search engine and the file indexer.
 
|}
 
|}
  
===System Administration===
+
===Personalization===
  
 
:{|
 
:{|
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/System Settings/Login Screen|Login Screen]]</h4>
+
{{AppItem|System Settings/Account Details|Preferences-desktop-user.png|Acccount Details}}Manage users and configure password manager.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Regional Settings|Preferences-desktop-locale.png|Regional Settings}}Configure language, time formats, date and more
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Notifications|Preferences-desktop-notification.png|Notifications}}Configure notifications.
 
|-
 
|-
|[[Image:Preferences-system-login.png|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Login Screen]]||Configure the login manager (KDM).
+
{{AppItem|System Settings/Applications|Preferences-desktop-default-applications.png|Applications}}Configure default applications, file associations, and more.
 
|-
 
|-
|colspan="2"|<h4>[[Special:myLanguage/System Settings/Startup and Shutdown|Startup and Shutdown]]</h4>
+
{{AppItem|System Settings/Accessibility|Preferences-desktop-accessibility.png|Accessibility}}Arranjament per ajudar als usuaris que tenen dificultat per sentir els senyals acústics, o que tenen dificultats per utilitzar un teclat.
 
|-
 
|-
|[[Image:Preferences-other.png|48px|link=Special:myLanguage/System Settings/Startup and Shutdown]]||Configure your system behavior when starting up or shutting down.
+
{{AppItem|System Settings/Online Accounts|Application-internet.png|Online Accounts}}Add your google, ownCloud  or Twitter account, for a better integration.
 
|}
 
|}
  
==Mouse Gestures==
+
=== Network===
  
:''KDE SC version 4.4.4''
+
:{|
 +
{{AppItem|System Settings/Connections|Preferences-system-network.png|Connections}}Preferences for your network connections.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Settings|Preference-system-network.png|Settings}}Additional settings about your connection, Konqueror and SMB shares
 +
|-
 +
{{AppItem|Bluedevil|Preferences-system-bluetooth.png|
 +
Bluetooth}}Preference about Bluetooth.
 +
|}
  
The place where you start is "<menuchoice>System Settings -> Input Actions</menuchoice>"
+
=== Maquinari ===
  
===Enabling mouse gestures===
+
:{|
 +
{{AppItem|System Settings/Input Devices|Preferences-desktop-peripherals.png|
 +
Dispositius d'entrada}}Configura el teclat, el ratolí i el joystick.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Display and Monitor|Preferences-desktop-display.png|
 +
Display and Monitor}}Configuració del monitor (o monitors) i de l'estalvi de pantalla.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Multimedia|Applications-multimedia.png|
 +
Multimèdia}}Configura l'ús dels CD d'àudio.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Power Management|Preferences-system-power-management.png|
 +
Gestió d'energia}}La configuració global del gestor d'energia.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Printers|Printer.png|Printers}}Configure your printers to work with plasma.
 +
|-
 +
{{AppItem|System Settings/Removable Storage|Drive-removable-media.png|Removable Storage}}Configure automatic handling of removable storage media and which actions are available when a new device is connected to your machine.
  
In the bottom left corner of the window there is a <menuchoice>Settings</menuchoice> button.  Make sure that the <menuchoice>Gestures</menuchoice> checkbox is checked.  Set the timout as you see fit.  The mouse button might be different for you, I chose 3 for using the right mouse button.  If you want input actions to be enabled automatically, check the "Start the input Actions daemon on login" above.
+
|}
 
 
===Creating the Mouse gestures actions group===
 
 
 
Right click on the left pane (in an empty area under the list of action groups) and choose <menuchoice>New Group</menuchoice>, rename that group to "Mouse Gestures" and check the checkbox attached to its name.
 
 
 
===Creating a new mouse gesture===
 
 
 
From now on I will assume that the new group is called "Mouse Gestures".
 
Right click on <menuchoice>Mouse Gestures</menuchoice> and choose <menuchoice>New -> Mouse Gesture Action</menuchoice>
 
(here there are three options but I didn't manage to work with "Send Keyboard Input")
 
using "Command/URL" or "D-Bus Command" you will need to create a gesture and bind an action to it.
 
 
 
====To create the gesture====
 
 
 
Click on your <menuchoice>New Action</menuchoice> and select the <menuchoice>Trigger</menuchoice> tab.
 
in the bottom of the screen there is an <menuchoice>Edit</menuchoice> button (click it).  In the box that just opened draw your gesture using the ''left'' mouse button.
 
 
 
====To bind an action====
 
 
 
if you chose <menuchoice>Command/URL</menuchoice> simply enter that command/url under the <menuchoice>Action</menuchoice> tab at the <menuchoice>Command/URL</menuchoice> field.
 
 
 
===Examples using Command/URL===
 
 
 
====Close window====
 
 
 
This command will let you close the next window you mouse click on.
 
{{Note|wmctrl may not support your Window Manager.}}
 
 
 
{{Input|1=Command/URL: wmctrl -c :SELECT:}}
 
 
 
to close the active window
 
 
 
{{Input|1=Command/URL: wmctrl -c :ACTIVE:}}
 
 
 
====Translate clipboard content====
 
 
 
This command will display a translation of the current clipboard content.
 
*'''Required for this are:'''
 
**xclip
 
**libtranslate
 
 
 
{{Input|<syntaxhighlight lang="bash">Command/URL: kdialog --title "Translation" --msgbox "`xclip -o | translate -f en -t he -`"</syntaxhighlight>}}
 
Replace 'en' and 'he' with the desired source and destination language, if you are not sure, a full list of language codes is available from [http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php the ISO 639-2] list.
 
 
 
===Examples using D-Bus===
 
 
 
If you chose D-Bus, here are few examples.
 
 
 
Finding out what to fill where, is done with the help of the "Launch D-Bus Browser", using that browser you can find what method you wish to call in what application object.  Using D-Bus we need to fill some fields, the field name will be regular and the content ''italic''.
 
 
 
====Runner====
 
 
 
This will display the '''Runner''' dialog.
 
 
 
Remote Application: ''org.kde.krunner''
 
 
 
Remote Object: ''/App''
 
 
 
Function: ''org.kde.krunner.App.display''
 
 
 
====Audacious next/previous/pause/play/stop/repeat track====
 
 
 
Remote Application: ''org.mpris.audacious''
 
 
 
Remote Object: ''/Player''
 
 
 
Function: ''org.freedesktop.MediaPlayer.'''Next''''' (replace Next with Prev/Pause/Stop/Play/Repeat)
 
 
 
====Audacious PlayPause track====
 
 
 
If not playing will play, if playing will pause.
 
 
 
Remote Application: ''org.mpris.audacious''
 
 
 
Remote Object: ''/org/atheme/audacious''
 
 
 
Function: ''org.atheme.audacious.PlayPause''
 
 
 
====Klipper manually invoke action menu====
 
 
 
display the actions pop-up.
 
(I am using that to search and translate words)
 
 
 
Remote Application: ''org.kde.klipper''
 
 
 
Remote Object: ''/klipper''
 
 
 
Function: ''org.kde.klipper.klipper.showKlipperManuallyInvokeActionMenu''
 
  
[[Category:Desktop]]
+
[[Category:Escriptori/ca]]
[[Category:System]]
+
[[Category:Sistema/ca]]
[[Category:Configuration]]
+
[[Category:Configuració/ca]]

Latest revision as of 15:40, 11 June 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Lëtzebuergesch • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎slovenčina • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎українська • ‎తెలుగు • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(台灣)‎ • ‎日本語


Systemsettings-plasma5 4.png
KDE system manager for hardware, software, and workspaces.

Característiques

  • Centre de Control per a la configuració global de la plataforma KDE
  • Personalitzar i gestionar l'escriptori en un lloc convenient
  • La funció de cerca ajuda a reduir les configuracions probables
  • Apuntant una icona es mostra un consell amb més informació

Cerca

Quan el focus del teclat està a la icona de la finestra, podeu escriure les primeres lletres de qualsevol nom de mòdul per seleccionar-lo.

Arranjament del sistema té una funció de cerca per ajudar a trobar un ajust en concret. Simplement escriviu una paraula clau en el camp de cerca a la barra d'eines i Arranjament del sistema mostrarà els mòduls que contenen la paraula clau i ocultarà els que no.

Cerca mitjançant la paraula «key».

També podeu cercar i obrir els mòduls d'Arranjament del sistema a través de KRunner.

Categories

Appearance

Look and Feel

Preferences-desktop-theme-global.png Customize Plasma in one click.

Workspace Theme

Preferences-desktop-plasma.png Customize your plasma theme, cursor theme, and splash theme all from here.

Colors

Preferences-desktop-color.png Here you can choose which color scheme to use on the desktop and in applications. You can also tweak the settings for individual elements.

Tipus de lletra

Preferences-desktop-font.png Configure which fonts you want to use in window bars, menus, and elsewhere.

Icones

Preferences-desktop-icons.png Here you can choose which icon theme to use for your workspace, and how large you want them to be.

Application Style

Preferences-desktop-theme.png Customize your systems widget style (button themes), window decorations (how your titlebars look), and how GNOME (GTK) applications look..

Workspace

Desktop Behavior

Preferences-desktop.png Configura els efectes d'escriptori, com ara animacions de finestra, la transparència, o el cub de l'escriptori.

Windows Management

Preferences-system-windows.png Configure Kwin the KDE windows manager.

Shortcuts

Preferences-desktop-keyboard.png Configure keyboard shortcuts.

Startup and Shutdown

Preferences-system-login.png Configura el comportament del sistema quan s'engega o s'atura.

Search

Baloo.png Settings for the desktop search engine and the file indexer.

Personalization

Acccount Details

Preferences-desktop-user.png Manage users and configure password manager.

Regional Settings

Preferences-desktop-locale.png Configure language, time formats, date and more

Notifications

Preferences-desktop-notification.png Configure notifications.

Applications

Preferences-desktop-default-applications.png Configure default applications, file associations, and more.

Accessibility

Preferences-desktop-accessibility.png Arranjament per ajudar als usuaris que tenen dificultat per sentir els senyals acústics, o que tenen dificultats per utilitzar un teclat.

Online Accounts

Application-internet.png Add your google, ownCloud or Twitter account, for a better integration.

Network

Connections

Preferences-system-network.png Preferences for your network connections.

Settings

Preference-system-network.png Additional settings about your connection, Konqueror and SMB shares

Bluetooth

Preferences-system-bluetooth.png Preference about Bluetooth.

Maquinari

Dispositius d'entrada

Preferences-desktop-peripherals.png Configura el teclat, el ratolí i el joystick.

Display and Monitor

Preferences-desktop-display.png Configuració del monitor (o monitors) i de l'estalvi de pantalla.

Multimèdia

Applications-multimedia.png Configura l'ús dels CD d'àudio.

Gestió d'energia

Preferences-system-power-management.png La configuració global del gestor d'energia.

Printers

Printer.png Configure your printers to work with plasma.

Removable Storage

Drive-removable-media.png Configure automatic handling of removable storage media and which actions are available when a new device is connected to your machine.

This page was last edited on 11 June 2019, at 15:40. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.