Directrius tipogràfiques

From KDE UserBase Wiki
Revision as of 04:41, 19 May 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Hi ha pàgines a part que ho expliquen Disposició de la pàgina i sintaxi amb codi d'exemple.

Important

Adherint-vos a aquestes directrius tipogràfiques us assegurareu que la documentació podrà ser precisa i fàcilment exportada al propòsit de la seva traducció. Algunes pautes poden no ser aplicables per als idiomes no anglès. Aquests han de tenir en compte les pàgines específiques pel seu idioma, enllaçades des de Flux de treball amb la traducció. Si no existeix tal pàgina al vostre idioma, si us plau afegiu-ne una i seguiu les directrius.


Links

Links to other UserBase pages should follow this pattern:

[[Special:MyLanguage/page name|whatever]]

[[Special:MyLanguage/Welcome to KDE UserBase|start page]] links to the welcome page in the readers language if the translation exists or else to the english version of that page.

Links to external pages follow normal wiki syntax:

[https://web.site.xxx/page text]

Text en negreta

Utilitzeu el text en negreta per a ressaltar:

 • Els títols de les finestres.
 • Les etiquetes comunes que no són configurables per l'usuari.
 • Els títols de les icones.
 • Els noms dels programes.

Per exemple:

 • Ressaltar una selecció de text copiada a Klipper.

Text en cursiva

Utilitzeu el text en cursiva per a emfatitzar:

 • Les paraules o frases en l'escrit.
 • Els títols quan fan referència a altres treballs.
 • El primer ús d'una paraula poc familiar.

Alguns exemples:

 • Deseu el vostre treball en aquest moment.
 • Els detalls es poden trobar en Samba 3 amb l'exemple...
 • Els manuals del KDE estan en el format Docbook.

Consell

Els programes són llançats pels usuaris, els components són utilitzats pels programes.


Combinar text en negreta i en cursiva

Utilitzeu aquesta combinació per a text reemplaçable o variable.

Alguns exemples:

 • Per a connectar al servidor remot, escriviu ssh [email protected] en Konsole.
 • En distribucions basades en RPM, l'ordre rpm -q nom-paquet resultarà en paquet-versió-llançament.

Text mono-espai

Codi s'ha de presentar en text mono-espai, en general a una caixa, com es mostra a continuació. El text d'entrada serà sobre un fons groc clar. Pel text de sortida, el color de fons serà de color gris violeta.

 • Codi, si hi ha línies individuals o blocs, feu servir plantilles per tal de garantir la coherència.
 • Utilitzeu la plantilla d'entrada d'aquesta manera:
  {{Input|1=<nowiki>
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver</nowiki>}}
  Això es mostrarà així:
  qdbus org.kde.NepomukServer /nepomukserver org.kde.NepomukServer.quit
  rm -r ~/.kde/share/apps/nepomuk
  rm -r ~/.kde4/share/apps/nepomuk
  nepomukserver


 • La sortida funciona de la mateixa manera:
  {{Output|1=<nowiki>El terminal de sortida
  també es mostra com a codi, 
  però sobre un fons gris.</nowiki>}}
  el qual es mostra com
  El terminal de sortida
  també es mostra com a codi, 
  però sobre un fons gris.

Nota

Observeu l'ús de 1=<nowiki> algun text </nowiki>. Ocasionalment, part del que es mostri literalment podrà confondre a l'analitzador del wiki. El bloc <nowiki>...</nowiki> protegeix contra això. A més, si apareix quelcom com n= en el cos literal, l'analitzador de la plantilla es podria confondre. El 1= inicial protegeix contra això. D'altra manera aquesta marca no tindrà efecte. En poques paraules: no fa mal i protegeix contra la possibilitat d'alguns desagradables efectes secundaris.


 • En començar una plantilla d'entrada o de sortida en una nova línia es trenca el format de visualització si es troba dins de les llistes. Només cal seguir en la mateixa línia si cal corregir-ho.
 • També podeu combinar àrees d'entrada/sortida amb Sintaxi de ressaltat GeSHi. Una àrea d'entrada com aquesta
  {{Input|<syntaxhighlight lang="php" line>
  # Codi comú inicial
  $preIP = dirname( __FILE__ );
  require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
  </syntaxhighlight>}}
  donarà com a resultat
  # Codi comú inicial
  $preIP = dirname( __FILE__ );
  require_once( "$preIP/includes/WebStart.php" );
  
 • Les paraules només de codi es poden mantenir en la línia utilitzant
  <code></code>
  El qual es mostrarà així. Tingueu en compte que si l'etiqueta <code> està immediatament precedida per un caràcter de nova línia aquest no es mostrarà adequadament.
 • Els noms de fitxer i dels camins han d'emprar la plantilla «Path» com segueix: {{Path|1=camí/a/fitxer}} per a donar un resultat com camí/a/fitxer.

Atenció

En la marca del codi el text ha de ser curt! Sembla estrany -i lleig- si una cadena de paraules de codi es divideix entre diverses línies. I recordeu: Encara que es vegi bé al vostre navegador, no tothom utilitza la mateixa mida de pantalla! Encara que el text es vegi bé en totes les mides de pantalla a les traduccions pot patir. Si el codi no és gaire curt el millor és utilitzar la plantilla d'entrada «Input».


Nota

Si us plau, eviteu l'ús d'ordres de l'intèrpret d'ordres, o altres paraules de codi com verbs. Això no es tradueix bé. Tracteu sempre les paraules de codi com noms propis.


Les etiquetes «blockquote»

Les etiquetes <blockquote> i </blockquote> s'han d'utilitzar en citar altres obres o altres pàgines. Això produeix un tipus de lletra cursiva proporcional, amb una mica de farciment.

Heus aquí una mostra del que s'obté mitjançant l'ús de les etiquetes «blockquote».

Text en les capçaleres de secció

Tot i que el criteri anterior es pot complir, no utilitzeu text en negreta en les capçaleres de secció o en els enllaços.

Text en les plantilles Information, Note, Tip o Warning

El text en negreta s'ha d'evitar en el text dins d'aquestes plantilles. El text en cursiva per donar èmfasi encara es pot utilitzar useu-lo amb moderació per a un efecte màxim-.

Llistes

Podeu tenir diversos tipus de llistes en les pàgines; amb vinyetes, numerals o detallades. Trobareu els detalls a la pàgina Quadre d'eines.

Mantenir les coses en conjunt

Després d'escriure el text algunes s'afegeixen algunes marques automàticament pel sistema de traducció. Això significa que cada vegada que veu una línia en blanc, aquest començarà una nova unitat. Quan el text es presenta als traductors, en general veiem una unitat a la vegada, de manera que és important no deixar línies en blanc enmig d'alguna cosa que s'ha de tractar com una unitat. Normalment, tot el paràgraf s'ha de mantenir en una sola unitat, i sota cap circumstància una sentència haurà de restar separada entre les unitats!

Si necessiteu un salt de línia al mig d'una secció, la millor forma d'aconseguir-ho sense trencar les unitats és utilitzant <br /> al final de la línia que volen trencar (no en una línia nova). Si necessiteu més espai entre les línies afegiu <br /><br />.

Claudàtors desequilibrats

El sistema de traducció marca qualsevol unitat traduïble com incompleta si conté qualsevol tipus de claudàtor sense parell. Si necessiteu claudàtors sense parell en el text, si us plau, afegiu un claudàtor parell en una etiqueta de comentari, d'aquesta manera:

<!-- }} -->{{ Una línia 

Una altra línia.}}<!-- {{ -->

Això és valid per a tot tipus de claudàtors, fins i tot entre parèntesis normals. (Per descomptat, normalment és millor evitar les línies en blanc dins d'un marge d'unitat: Vegeu Mantenir les coses en conjunt).

Etiquetes especials

Key presses and menu selections

 • <keycap> i </keycap> denoten (teclat) els noms de les tecles, per exemple Retorn.
 • <keycap></keycap> també es pot utilitzar al voltant d'un conjunt de tecles que s'utilitzen a la vegada, per exemple, Ctrl + Alt + F1 per posar en marxa una terminal virtual. (Tingueu en compte que «(espai)+(espai)» s'utilitza per vincular tecles que s'han de prémer alhora).
 • Les seqüències d'opcions del menú utilitzarà <menuchoice> i </menuchoice> per exemple Visualitza -> Llista de missatges -> Agregació -> Llista de correu estàndard.
 • En general, si l'usuari ha de triar un element, encara que no estiguin en un menú, s'haurà d'utilitzar el marcat <menuchoice></menuchoiсe>.
 • If you are contributing to a manual page, you should always use the markup describes above. For other pages, though, there is a template to enter menu selections: {{Menu|Top|sub|...}}. Fx, {{Menu | View | Message List | Aggregation | Standard Mailing List}} yields View Message List Aggregation Standard Mailing List
 • If you want to use the <menuchoice> but use → in stead of ->, you write & rarr; (without a space between '&' and r!) as in <menuchoice> View</menuchoice> & rarr; <menuchoice>Message List</menuchoice> which yields ViewMessage List. (Note, that the → character has to be outside of the menuchoice tags to be shown properly

Files and file paths

Traditionally, file names and paths have been marked up between <tt>...</tt> tags.

<tt>~/.kde/share</tt>

yields

~/.kde/share

There is now also a template for this, which should be preferred in new content for ordinary UserBase pages (but not for manual pages, please!):

{{Path | ~/.kde/share }}

yields

 ~/.kde/share 

El caràcter de canonada és problemàtic

En algunes situacions, el símbol de canonada no es pot utilitzar -per exemple quan s'afegeixen els paràmetres en una plantilla-. En aquest cas, utilitzeu {{!}} que es mostrarà com un símbol de canonada. Per exemple, si voleu mostrar una línia d'ordres que conté el caràcter de canonada utilitzeu la plantilla {{Input|...}}, la forma més senzilla de fer-ho és la següent: {{Input|1=cmd1 {{!}} cmd2}} que mostrarà

cmd1 | cmd2


Si acabeu d'escriure {{Input|cmd1 | cmd2}} en lloc de

cmd1 

el problema serà, que cmd2 és vist com un segon paràmetre a la plantilla, que en aquest cas no s'utilitza.

En molts casos, també podeu incloure el text que conté el caràcter de canonada entre les etiquetes <nowiki>... </nowiki>, d'aquesta manera {{Input|1=<nowiki>cmd1 | cmd2</nowiki>}}, que també mostrarà

cmd1 | cmd2

Contingut traduïble

Tot el que es pot traduir es troba dins les etiquetes <translate> i </translate>. En la majoria dels casos les imatges han d'estar dins de la secció a traduir, ja que de vegades és necessari l'ús de versions localitzades de les imatges per explicar un punt. La regla d'or és «En cas de dubte. Inclou-la!».