Amarok/Manual/AmarokWindow/Toolbar

This page is a translated version of the page Amarok/Manual/AmarokWindow/Toolbar and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎dansk • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎čeština • ‎українська

Nástrojový pruh

Úvod

Amarok2.6ViewConfigMenu.png

Nástrojový pruh se používá na správu nyní přehrávané písně. Mezi hlavním a štíhlým nástrojovým pruhem můžete přepínat pomocí nabídky Pohled v hlavní nabídce. Hlavní nabídka může být volitelně skryta; Použijte Ctrl + M na její skrytí a opětovné zobrazení.

Lze zrušit ukotvení nástrojového pruhu a přesunout jej kamkoli na obrazovce, a dokonce jej lze používat, aniž by byl zbytek okna Amarok zobrazen. Abyste zrušil ukotvení nástrojového pruhu, měl byste se nejprve ujistit, že je zrušen výběr položky nabídky Pohled -> Zamknout rozvržení. Nyní můžete nástrojový pruh popadnout za jeho levý okraj a táhnout jím kamkoli. Abyste jej dostal zpět, prostě jej přetáhněte do jeho starého umístění (rozvržení je stále odemknuto).

Hlavní nástrojový pruh

Toolbar main.png

Toto je výchozí nástrojový pruh. Má tlačítko Icon-media-playback-start.png / Icon-media-playback-pause.png nalevo a zobrazuje název písně, album a umělce uprostřed nahoře.

Předchozí a další skladba jsou ukazovány po stranách názvu písně. Klepnutí na jednu z nich způsobí, že Amarok na tuto skladbu skočí.

Ukazatel postupu s již odehraným časem nalevo a zbývajícím časem napravo ukazuje nynější polohu v písni. Pokud máte povoleny náladové proužky a soubory .mood pro své skladby, budou se zobrazovat zde. Více o náladovém proužku později.

Pomocí trošku průsvitných tlačítek Icon-emblem-favorite.png a Icon-flag-green.png vedle textu můžete nynější píseň přidat do svých oblíbených skladeb na last.fm nebo přidat značku polohy.

Napravo je tlačítko na ovládání hlasitosti. Modrý kruh okolo tlačítka ukazuje nynější hlasitost. Hlasitost je nulová dole a zvyšuje se po směru hodinových ručiček. Hlasitost změňte klepnutím na kruh pro hlasitost nebo pomocí kolečka myši, když je myš nad tlačítkem. Zvuk se dá také zcela ztlumit klepnutím na reproduktor uprostřed.

Štíhlý nástrojový pruh

Slim Toolbar.png

Štíhlý nástrojový pruh má ty samé funkce jako Hlavní nástrojový pruh, je ale celistvější. Dodatečně má Štíhlý nástrojový pruh Icon-media-playback-stop.png tlačítko pro zastavení přehrávání, takže nyní přehrávaná píseň bude spuštěna znovu, když opět stisknete tlačítko Icon-media-playback-start.png. Všechna tlačítka vztahující se k nyní přehrávané písni jsou nalevo a pouze ovládání hlasitosti je na pravé straně. Hlasitost je řízena klepnutím na tlačítko a tažením posuvníku nebo použitím kolečka myši, když je myš nad tlačítkem.This page was last edited on 19 November 2015, at 20:24. Content is available under Creative Commons License SA 4.0 unless otherwise noted.