Kubuntu/Advanced/Repositories

  From KDE UserBase Wiki
  This page is a translated version of the page Kubuntu/Advanced/Repositories and the translation is 100% complete.

  Zarządzanie repozytoriami

  Dodawanie repozytoriów

  Możesz użyć Muon Discover, aby dodać nowe repozytorium.

  How-to: Uruchom Muon Discover. Wybierz Źródła, Konfiguruj Źródła Oprogramowania. Pojawi się komunikat o wpisanie hasła administratora. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładkę 'Inne oprogramowanie'. Znów kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk 'Dodaj...'. Wpisz adres repozytorium w panelu tekstowym. Wymagany jest poprawny format i wygląd podobny do tego: deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu raring main. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisku 'OK', aby dodać repozytorium. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisku 'Zamknij'. Pojawi się komunikat, aby zaktualizować listę pakietów. Muon będzie od tej pory potrafił znaleźć nowo dostępne programy.

  Włączanie repozytorium

  Możesz użyć Muon Discover, aby włączyć repozytorium.

  How-to: Uruchom Muon Discover. Wybierz Źródła, Konfiguruj Źródła Oprogramowania. Pojawi się komunikat o wpisanie hasła administratora. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładkę 'Inne oprogramowanie'. Zaznacz odpowiednie pole w środkowej części okna, aby włączyć repozytorium. Pojawi się komunikat, aby zaktualizować listę pakietów. Muon będzie teraz mogły znaleźć nowo dostępne oprogramowanie.

  Wyłączanie repozytorium

  Możesz użyć Muon Discover, aby wyłączyć repozytorium.

  How-to: Uruchom Muon Discover. Wybierz Źródła, Konfiguruj Źródła Oprogramowania. Pojawi się komunikat o wpisanie hasła administratora. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładkę 'Inne oprogramowanie'. Usuń zaznaczenie w odpowiednim polu w środkowej części okna, aby wyłączyć repozytorium. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk 'Zamknij'. Pojawi się komunikat, aby zaktualizować listę pakietów. Muon będzie mógł teraz zapomnieć już niedostępne oprogramowanie.

  Usuwanie repozytorium

  Możesz użyć Muon Discover do usunięcia repozytorium.

  How-to: Uruchom Muon Discover. Wybierz Źródła, Konfiguruj Źródła Oprogramowania. Pojawi się komunikat o wpisanie hasła administratora. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładkę 'Inne oprogramowanie'. Kliknij lewym przyciskiem myszy nazwę istniejącego repozytorium w środkowej części okna, aby je wybrać. Kliknij na przycisku 'Usuń'. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisku 'Zamknij'. Pojawi się komunikat, aby zaktualizować listę pakietów. Muon będzie mógł teraz zapomnieć już niedostępne oprogramowanie.

  Zarządzanie Osobistymi Archiwami Pakietów (PPA)

  Osobiste Archiwa Pakietów umożliwiają każdemu ze społeczności Ubuntu, kto zobowiązał się do przestrzegania Ubuntu Code of Conduct, na przesyłanie pakietów źródłowych dla Ubuntu w celu ich utworzenia i publikacji jako jako repozytorium apt na Launchpad. Oprogramowanie z Osobistych Archiwów Pakietów (PPA) Launchpada wymaga klucza GnuPG (GPG), tak aby system mógł sprawdzić, że pakiety pochodzą z poprawnych źródeł i nikt inny w nie nie ingerował, kiedy były budowane. GnuPG to narzędzie GNU do bezpiecznej komunikacji i przechowywania danych.

  Important: Zawartość Osobistych Archiwów Pakietów nie jest sprawdzana i monitorowana. Instalujesz oprogramowanie w nich zawarte na własne ryzyko.

  Dodawanie PPA

  Możesz użyć Muon Discover aby dodać PPA:

  How-to: Otwórz stronę podglądu Launchpad PPA w przeglądarce. Wyszukaj położenie (location) PPA w sekcji 'Adding this PPA to your system'.

  Uruchom Muon Discover. Wybierz Źródła, Konfiguruj Źródła Oprogramowania. Pojawi się komunikat o wpisanie hasła administratora. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładkę 'Inne oprogramowanie'. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk 'Dodaj...'. Wklej położenie znalezione na stronie podglądu PPA w pole tekstowe. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisk 'OK', aby dodać repozytorium. Kliknij lewym przyciskiem myszy na przycisku 'Zamknij'. Pojawi się komunikat, aby zaktualizować listę pakietów. Muon będzie teraz mogły znaleźć nowo dostępne oprogramowanie.

  Możesz użyć linii komend aby dodać PPA w 9.10 Karmic Koala albo nowszych systemach Kubuntu:

  How-to: Otwórz stronę podglądu Launchpad PPA w przeglądarce. Wyszukaj położenie (location) PPA w sekcji 'Adding this PPA to your system'.

  Otwórz terminal. Dodaj PPA do swojego systemu poprzez wpisanie tej komendy w oknie terminala, zamieniając Location położeniem jakie znalazłeś na stronie podglądu PPA: sudo add-apt-repository Location Zaktualizuj zestaw pakietów poprzez wpisanie tej komendy w oknie terminala: sudo apt-get update Możesz teraz instalować nowe oprogramowanie z tego PPA.

  Usuwanie PPA

  Możesz użyć Muon Discover do usunięcia PPA:

  How-to: Uruchom Muon Discover. Wybierz Źródła, Konfiguruj Źródła Oprogramowania. Pojawi się komunikat o wpisanie hasła administratora. Kliknij lewym przyciskiem myszy na zakładkę 'Inne oprogramowanie'. Kliknij lewym klawiszem myszy nazwę PPA w środkowej części okna, aby je wybrać. Kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk 'Usuń'. Kliknij lewym przyciskiem myszy przycisk 'Zamknij'. Pojawi się komunikat, aby zaktualizować listę pakietów. Muon będzie mógł teraz zapomnieć już niedostępne oprogramowanie.

  Note: Jeśli chcesz usunąć nie tylko repozytorium, ale także usunąć pakiety zainstalowane z tego PPA i przywrócić pakiety z oficjalnego repozytorium Ubuntu, istnieje pakiet poleceń tekstowych służących do tego: ppa-purge.

  How-to: W konsoli wpisz sudo apt-get install ppa-purge. Następnie sudo ppa-purge ppa:<nazwa-repozytorium>/<podkatalog>, wpisując właściwą nazwę PPA.

  Jeśli, zamiast tego, chcesz po prostu tylko usunąć PPA używając linii poleceń, wpisz sudo add-apt-repository --remove ppa:jakiesppa/ppa

  Powrót do strony głównej Kubuntu